Otvorený list ministerke zdravotníctve – nezvyšujte normatívy

Vážená pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva, ako predstavitelia organizácií a občianskej spoločnosti, pre ktorých je jednou z hlavných hodnôt ochrana života človeka od počatia, počas celého života až po prirodzenú smrť, Vám zasielame otvorený list pre ďalšie zhoršovanie personálnych normatívov v nemocniciach. (Čítať viac)

Výzva poslancom NR SR na predkladanie a podporu návrhov zákonov, ktoré zlepšia ochranu života každého človeka.

Ľudský život začína počatím. Právo na život je prvé zo všetkých práv, bez neho niet ďalších ľudských práv. Právo na život je neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné. Nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka. Ľudský život je obzvlášť krehký a zraniteľný pred narodením a preto si vyžaduje osobitnú opateru. Kvôli totalitnej potratovej legislatíve sú už od roku 1957 […]

[diskusia] Ako ďalej v ochrane života na Slovensku?

Čo je reálne dnes urobiť pre lepšiu ochranu nenarodených? hostia: Anna Záborská, Branislav Škripek (poslanci Európskeho parlamentu), Štefan Zelník (predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo) moderuje: Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu, o.z. KEDY: 21.februára 2017, 18:30 KDE: Univerzitné pastoračné centrum sv. J.Freinademetza, Mlynská dolina, Bratislava Prídeš? facebook.com/events/353207288399891