Výzva poslancom NR SR a prezidentke SR: Umelé potraty ohrozujú matky a musia skončiť!

Bratislava, 24.9.2019 Aliancia za rodinu, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Asociácia za život a rodinu a Iniciatíva 40 dní za život dnes pred rokovaním Národnej rady SR vyzvali poslancov a prezidentku, aby zastavili bezdôvodné potraty, ktoré ubližujú matkám a ich deťom. Tomáš Kováčik uviedol: „Národný pochod za život na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50.000 ľudí ukázal, […]

Výzva poslancom NR SR na predkladanie a podporu návrhov zákonov, ktoré zlepšia ochranu života každého človeka.

Ľudský život začína počatím. Právo na život je prvé zo všetkých práv, bez neho niet ďalších ľudských práv. Právo na život je neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné. Nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka. Ľudský život je obzvlášť krehký a zraniteľný pred narodením a preto si vyžaduje osobitnú opateru. Kvôli totalitnej potratovej legislatíve sú už od roku 1957 […]

[diskusia] Ako ďalej v ochrane života na Slovensku?

Čo je reálne dnes urobiť pre lepšiu ochranu nenarodených? hostia: Anna Záborská, Branislav Škripek (poslanci Európskeho parlamentu), Štefan Zelník (predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo) moderuje: Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu, o.z. KEDY: 21.februára 2017, 18:30 KDE: Univerzitné pastoračné centrum sv. J.Freinademetza, Mlynská dolina, Bratislava Prídeš? facebook.com/events/353207288399891