[blog] Nenarodené deti po prvý krát vo vyhlásení vlády, aj široká rodinná politika

Potešilo ma, že vláda SR historicky po prvý krát vo svojom programe spomína nenarodené deti a prevenciu potratov. Vláda nespomína zhluk buniek, ani občanov druhej kategórie, hovorí o deťoch. Slová majú svoju váhu. Vláda tiež spomína mnohé pro-rodinné opatrenia, o ktorých roky hovoríme. Chvála Bohu a vďaka Mu i všetkým, ktorí na tom akokoľvek participovali […]

3.12., 16:30 pred NR SR – Modlitebné zhromaždenie ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS

Príďte sa zastať životov najmenších z nás, príďte sa zastať nenarodených detí a ich najzákladnejšieho ľudského práva na život. Modlitebné verejné zhromaždenie je volaním k Bohu o pomoc a zároveň žiadosťou adresovanou poslancom, aby hlasovali za lepšiu ochranu nenarodených. NR SR na prebiehajúcej schôdzi v druhom čítaní prerokuje zákon, ktorý zlepší informovanosť mamičiek pred potratom […]

Výzva poslancom NR SR a prezidentke SR: Umelé potraty ohrozujú matky a musia skončiť!

Bratislava, 24.9.2019 Aliancia za rodinu, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Asociácia za život a rodinu a Iniciatíva 40 dní za život dnes pred rokovaním Národnej rady SR vyzvali poslancov a prezidentku, aby zastavili bezdôvodné potraty, ktoré ubližujú matkám a ich deťom. Tomáš Kováčik uviedol: „Národný pochod za život na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50.000 ľudí ukázal, […]

Otvorený list ministerke zdravotníctve – nezvyšujte normatívy

Vážená pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva, ako predstavitelia organizácií a občianskej spoločnosti, pre ktorých je jednou z hlavných hodnôt ochrana života človeka od počatia, počas celého života až po prirodzenú smrť, Vám zasielame otvorený list pre ďalšie zhoršovanie personálnych normatívov v nemocniciach. (Čítať viac)

Výzva poslancom NR SR na predkladanie a podporu návrhov zákonov, ktoré zlepšia ochranu života každého človeka.

Ľudský život začína počatím. Právo na život je prvé zo všetkých práv, bez neho niet ďalších ľudských práv. Právo na život je neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné. Nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka. Ľudský život je obzvlášť krehký a zraniteľný pred narodením a preto si vyžaduje osobitnú opateru. Kvôli totalitnej potratovej legislatíve sú už od roku 1957 […]

[diskusia] Ako ďalej v ochrane života na Slovensku?

Čo je reálne dnes urobiť pre lepšiu ochranu nenarodených? hostia: Anna Záborská, Branislav Škripek (poslanci Európskeho parlamentu), Štefan Zelník (predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo) moderuje: Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu, o.z. KEDY: 21.februára 2017, 18:30 KDE: Univerzitné pastoračné centrum sv. J.Freinademetza, Mlynská dolina, Bratislava Prídeš? facebook.com/events/353207288399891