Výhercovia súťaže Rodina a základné ľudské právo na život 2017

Do prvého ročníka celoslovenskej výtvarno-video súťaže Rodina a základné ľudské právo na život sa zapojilo až

1500 žiakov základných a stredných škôl. 

Cieľom tejto súťaže, ktorú chceme organizovať každý rok, je zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka a úcty k nemu bez ohľadu na jeho rasu, postavenie, veľkosť, či iné parametre. Chceme dávať žiakom príležitosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa hlboko týkajú aj ich samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.

Chceme povedať veľké ĎAKUJEME 
– učiteľom, ktorí venovali svoj čas, energiu a povzbudili stovky žiakov k účasti v súťaži,
– riaditeľom škôl, ktorý súťaž na škole podporili rôznymi spôsobmi – zavesením plagátu, vyhlásením v školskom rozhlase, uverejnením na webe školy atď,
– rodičom žiakov, ktorí svoje ratolesti podporili, aby sa zapojili,
– a samozrejme každému z tých 1500 žiakov, ktorí nám poslali svoje diela. Veľmi, naozaj veľmi si vážime každú minútu, ktorú ste venovali tvorbe svojich diel. Mnohé boli prekrásnym vyjadrením lásky k rodine a životu.
Hoci by sme radi, je nám ľúto, že nemôžeme oceniť všetkých. Možno budúci rok sa nám podarí získať viac sponzorov, uvidíme 🙂

Spoločné úsilie náš všetkých však napokon úspešne vyvrcholilo slávnostným ocenením autorov víťazných prác v bratislavskom dome Quo Vadis dňa 4. júna 2017, kde budú ocenené i ďalšie vybraté diela vystavené počas celého júna 2017. 

Už teraz sa tešíme na ročník 2018 a pozývame sponzorov, aby súťaž podporili.

Víťazné diela:

sekcia kategória miesto cena sponzor ocenený škola Názov diela
výtvarná ZŠ 1-4 1 rodinný víkendový pobyt Rodinkovo Rafael Hudák, 7 rokov Spojená škola Lendak Moja celá rodina
výtvarná ZŠ 1-4 2 rodinná vstupekna do kúpaliska + kopa zeleniny za 200 eúr Thermal Corvinus Veľký Meder a Vitazel Terezka Žatkuliaková, 9 rokov ZŠ s MŠ Novoť Takto si tu spolu žijeme
výtvarná ZŠ 1-4 3 sprevádzanie v katedrále Sv. Martina až do veže / kniha o Dóme sv. Martina biskup Jozef Haľko Marianna Hnatová, 7 rokov ZŠ za vodou, Stará Ľubovňa Naša rodina na výlete
výtvarná ZŠ 5-9 1 rodinný víkendový pobyt Penzión u Hanky, Telgárt Marek Mitter, 14 rokov ZŠ Kriváň Rodina
výtvarná ZŠ 5-9 2 štýlová repa lampa od Jura Výboha repasopa.com Natália Harvanová, 13 rokov Zš s MŠ Stakčín Harmónia
výtvarná ZŠ 5-9 3 sprevádzanie v katedrále Sv. Martina až do veže biskup Jozef Haľko Katarína Zambová, 15 rokov ZŠ s MŠ Novosad Chráňte ma
výtvarná stredné školy 1 rodinný víkendový pobyt Rekrea Škutovky Silvia Fidriková, 18 rokov Gymnázium A.Bernoláka, Námestovo Strom lásky
výtvarná stredné školy 2 90-min profi koučing Katarína Baginová Ema Macháčová, 17 rokov Športové gymnázium, Ostredková, Bratislava Pokojný spánok
výtvarná stredné školy 3 kozmetický balíček v hodnote 30 eúr Asociácia za život a rodinu Alžbeta Vličná, 17 rokov SOŠ podnikania, dizajnu a interiéru, Prešov Rodina sú ruky plné lásky
               
výtvarná   špeciálne ocenenie za tímového ducha a empatiu spoločné fotenie v cene 100 eúr + kopa zeleniny za 200 eúr Tony Frič photography + Vitazel žiaci 6.A ZŠ Handlová  
výtvarná   špeciálne ocenenie za pro-life dielo sprevádzanie v katedrále Sv. Martina až do veže biskup Jozef Haľko Matej Herda 14 rokov a Roman Gális 13 rokov ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske Chráňme život
výtvarná   špeciálne ocenenie za pro-life dielo 2 noci v trojlôžkovej izbe Centrum Salvator Paulína Melušová, 1.C SPŠ Stavebná, Nitra Ochrana života ako najzákladnejšie ľudské právo
výtvarná   špeciálne ocenenie za angažovanosť v ochrane života rodinný víkendový pobyt Rekrea Škutovky Bronislava Čerňanská, 10 rokov ZŠ Lietava 9 mesiacov za život
výtvarná   špeciálne ocenenie pre výnimočných súťažiacich kopa zeleniny za 100 eúr Vitazel Emanuel Mirga, 7 rokov Zš s MŠ Lomnička Moja rodina
výtvarná   špeciálne ocenenie za špeciálne dielo kozmetický balíček v hodnote 30 eúr Asociácia za život a rodinu Sandra Zuzana Magdová, 10 rokov ZŠ Víťaz Rodina
výtvarná   špeciálne ocenenie pre výnimočných súťažiacich rodinná vstupenka do kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder Eliška Orihelová, 20 rokov Spojená škola, Piešťany Až teraz budeme rodina
video   špeciálne ocenenie notebook sponzor Asociácie za život a rodinu Emma Pallová, 6.A ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená Rodina https://www.youtube.com/watch?v=87qvLdAAb_k

 Žiaci 6.A zo ZŠ Handlová nás veľmi potešili svojím prístupom k téme