Výhercovia súťaže Rodina a základné ľudské právo na život 2021

Do 5. ročníka celoslovenskej výtvarno-video súťaže Rodina a základné ľudské právo na život sme dostali 784 výtvarných diel a 25 videí od žiakov základných a stredných škôl. Napriek pandémiou spôsobeným ťažkostiam s dobiehaním učiva v školách, sa počet výtvarných diel tento rok oproti minulému roku zvýšil o 130%, čo nás samozrejme veľmi potešilo.

Plagáty k súťaži sme elektronicky zaslali na 2200 základných a 800 stredných škôl na celom Slovensku.

Zo srdca ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom a riaditeľom škôl z celého Slovenska, ktorí súťaž podporili vedením žiakov, ale aj propagáciou súťaže v školách. Taktiež srdečne ďakujeme všetkým žiakom, ktorí venovali tvorbe diel svoj čas a energiu a poslali nám do súťaže krásne hodnotné výtvarné práce a videá. Je nám ľúto, že nemôžeme odmeniť každé jedno dielo, pretože každá práca hovorila o osobných postojoch autorov k rodine a životu.

Cieľom tejto súťaže, ktorú chceme organizovať každý rok, je zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka a úcty k nemu bez ohľadu na jeho rasu, postavenie, veľkosť, či iné parametre. Chceme dávať žiakom príležitosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa hlboko týkajú aj ich samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.

Slávnostné podujatie sa žiaľ ani tento rok nemohlo konať, ceny výhercom zašleme poštou. Zo srdca im blahoželáme!

Súťaž môžeme realizovať iba vďaka štedrosti sponzorov, ktorí venovali výhercom napr. notebook, slúchadlá, rodinné víkendové pobyty či nákupy v športových obchodoch a ďalšie krásne ceny. Naša vďaka samozrejme patrí darcom finančných prostriedkov, ktoré pokrývajú nemalé náklady spojené so súťažou (súťaž realizujeme dobrovoľnícky). Všetkým úprimne ďakujeme.

Víťazné diela v roku 2021 nájdete nižšie, menoslov výhercov s cenami tu.

Diel sme do súťaže dostali veľké množstvo, výber vôbec nebol ľahký. Prinášame aj výber ďalších diel: