O nás

Asociácia za život a rodinu, o.z. vznikla na základe dlhodobých aktivít jej zakladajúcich členov v oblasti ochrany života a rodiny.

Cieľmi združenia sú najmä (podľa stanov):

  • ochrana dôstojnosti a života každého človeka od počatia, počas celého života až po prirodzenú smrť a úcta ku každému človeku; podľa Ústavy SR je ľudský život hodný ochrany už pred narodením,
  • ochrana a podpora rodiny založenej trvalým manželstvom ako najlepšieho miesta pre prijatie a rozvoj detí a život manželov; manželstvo je podľa Ústavy SR zväzkom jedného muža a jednej ženy,
  • informovanie a presadzovanie hodnoty každého ľudského života a rodiny založenej trvalým manželstvom,
  • podpora vzdelávania, vzdelávacia, osvetová, organizačná a publikačná činnosť,
  • podpora rozvoja a zachovania kultúrnych hodnôt,
  • podpora spolupráce a spolupráca s organizáciami, ktorých ciele sú v súlade s cieľmi združenia, najmä poskytovanie poradenských, metodických, informačných a iných služieb,
  • ovplyvňovanie verejnej mienky, zákonodarnej a výkonnej moci v súlade s cieľmi združenia.

Predsedom nášho občianskeho združenia je Tomáš Kováčik, hovorca 1. Národného pochodu za život, pro-life a pro-family aktivista. Niečo o ňom a jeho motiváciách nájdete napr. v rozhovore pre 40 dní za život.
TK