Výzva poslancom NR SR a prezidentke SR: Umelé potraty ohrozujú matky a musia skončiť!

Bratislava, 24.9.2019 Aliancia za rodinu, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Asociácia za život a rodinu a Iniciatíva 40 dní za život dnes pred rokovaním Národnej rady SR vyzvali poslancov a prezidentku, aby zastavili bezdôvodné potraty, ktoré ubližujú matkám a ich deťom.

Tomáš Kováčik uviedol: „Národný pochod za život na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50.000 ľudí ukázal, že je tu veľká spoločenská objednávka na zmenu. Každý z Národných pochodov za život bol zásadnou spoločenskou objednávkou na zákonnú ochranu matiek a ich nenarodených detí. Dovolím si zacitovať z Manifestu Národného pochodu za život: Vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR SR, vládu SR, prezidentku SR a všetky štátne inštitúcie, aby zrušili zákonom zavedené rozdeľovanie ľudí na hodných života a nehodných života hranicou 12 týždňov tehotenstva, a tým absolútne chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.“

Juraj Šust vyzval poslancov NR SR: Potraty zraňujú matky a zabíjajú deti. Vyzývame poslancov NR SR, aby ešte tento rok zrušili zákon o bezdôvodných potratoch.

Anton Chromík uviedol: Matky, ktoré boli na umelom potrate páchajú samovraždy šesťkrát častejšie ako matky, ktoré dieťatko porodili. Umelý potrat nie je riešenie pre ženy, ale riešenie proti ženám!

Martina Bednáriková vyzvala prezidentku SR: Ja ako žena vyzývam pani prezidentku Čaputovú, aby podporila návrhy zákonov, ktoré sú teraz predložené v parlamente a pomohla aj svojou prezidentskou autoritou chrániť matky a ich nenarodené deti.

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu
Anton Chromík, Aliancia za rodinu
Juraj Šust, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Martina Bednáriková, 40 dní za život