Zlepšime ochranu nenarodených detí – najmenších z nás a ich mamičiek pred tragédiou umelého potratu

Práva počatých detí by mali byť chránené rovnako ako práva všetkých ostatných ľudí. Preto podporujeme snahy a návrhy, ktoré pomôžu odstraňovať diskrimináciu, ktorá počatým deťom upiera najzákladnejšie ľudské právo, bez ktorého niet iných práv – právo na život.

Ako pro-life a pro-family aktivisti sa dlhodobo angažujeme v prospech zlepšenia aktuálne platného komunistického potratového zákona, ktorý nemá miesto v modernej spoločnosti 21. storočia. Preto povzbudzujeme a vyzývame poslancov, aby hľadali, našli a prijali adekvátnu zmenu legislatívy v prospech ochrany života najmenších z nás – nenarodených detí a ich mamičiek pred umelým potratom. Po desiatkach rokov celospoločenskej diskusie, veľkého pokroku v oblasti vedy a medicíny, ktoré jasne pomenúvajú fakty v prospech ochrany detí, ako aj pomoci tehotným matkám v núdzi zo strany nezikového sektora, je čas aj na zmenu v legislatíve.

“Ako žena sa viem vcítiť do náročnej situácie, ktorú tehotné mamy v núdzi prežívajú,“ uviedla Martina Bednáriková z Pro-Life Action. „Sama sa preto angažujem a poskytujem im už niekoľko rokov pomoc a podporu, ktorú potrebujú. Rovnako však vidím aj utrpenie, ktoré mamám spôsobuje umelý potrat. Tehotné mamy potrebujú našu praktickú pomoc a angažovanosť, ako aj jasný signál, že umelý potrat je zlý pre ne aj pre ich deti. Zaslúžia si niečo lepšie ako umelý potrat,” dodala.

“Počaté deti nesmú byť ďalej zabíjané. Hoci nemajú volebné právo, ktorým by sa stali zaujímavými pre politikov, veda hovorí, že sú ľuďmi od počatia. Majú vlastnú ľudskú DNA a ľudské srdce, ktoré im podľa najnovších výskumov bije už na 16. deň po počatí. Sú ľuďmi, no napriek tomu ich právo na život cynicky nerešpektujeme. Je obrovská tragédia, že niektorí sú ochotní o ich zabíjaní diskutovať. Ešte aj Hitler tajil, že zabíja Židov, lebo vedel, že by to ľudia odsúdili. Naša spoločnosť sa chváli zabíjaním inej zraniteľnej skupiny – nenarodených detí. To musí skončiť!” uviedol Anton Chromík z Aliancie za rodinu.

„Zabíjanie bezbranných nevinných detí ako prvý uzákonil v komunistickom Sovietskom zväze Vladimír Iljič Lenin. Aj na Slovensku máme jeden z najliberálnejších európskych zákonov prijatý takmer pred sedemdesiatimi rokmi komunistickou vládou. Prišiel čas uvedomiť si, že právo na zabíjanie neexistuje a je potrebné začať chrániť bezbranné nenarodené deti. Vyzývam poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby podporili akékoľvek zlepšenie ochrany života nenarodených detí a v utorok zahlasovali za ochranu života,“ uviedol koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu Erik Zbiňovský.

“Z našich skúseností v oblasti pomoci matkám zvažujúcim umelý potrat vieme, že pokiaľ je umelý potrat jednou z možností, je tak aj braný a akceptovaný, hoci sú tu vždy lepšie riešenia ako umelý potrat. Zákon má veľkú váhu,” dodal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.

“Ako lekárka žiadam poslancov o komplexné prehodnotenie postoja k problematike umelých potratov,” uviedla MUDr. Lucia Labašová z občianskeho združenia 4Life. “Berúc do úvahy základy biológie človeka, fyziológiu i patológiu gravidity, riziká i následky umelého potratu, taktiež obrovský problém neplodnosti – toto aktuálne znenie potratového zákona je absolútne nepostačujúce. Zákon vôbec nerieši aplikáciu v praxi. Hoci je ‘lekár povinný poučiť ženu’, v realite je to takmer nemožné. Napríklad v Nemecku to majú ošetrené povinným informovaním žien v osobitnom špecializovanom zariadení na to určenom. Čo sa týka potratu zo zdravotných dôvodov, detaily  sú tam veľmi nejasné a v praxi mätúce. Ďalším problémom je postpotratový syndróm, s ktorým sa bežne stretávajú psychológovia vo svojej praxi,“ uzavrela MUDr. Labašová.

“Žiadam poslancov NRSR, aby svojim hlasovaním ukázali, že im záleži na všetkých deťoch, občanoch Slovenskej republiky,” uviedol Martin Komár z Nadácie Slovakia Christiana.

“Počet obyvateľov Slovenska klesá, ale počet dôchodcov stále rastie. Od roku 2005 stúpol počet vyplácaných dôchodkov o 257 940. Je jasné, že na dôchodky neskôr nebude mať kto pracovať. A v parlamente sa blokujú zákony, ktoré majú tieto demografické zmeny pomôcť upraviť,” povedal Dárius Hatok z portálu Som katolík. “Preto vyzývam poslancov, aby podporili zákony, ktoré pomáhajú zvyšovať počet obyvateľov.”

Signatári:
Martina Bednáriková, Pro-Life Action
Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu
Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku
Erik Zbiňovský, Slovenský dohovor za rodinu
Anton Chromík, Aliancia za rodinu
Dušan Škurla, Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze
Martin Komár, Nadácia Slovakia Christiana
Ivana Kovaľová, Aliancia za život
Ondrej Ungvarský, 9 mesiacov za život
Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Lucia Labašová, 4Life
Dárius Anton Hatok, portál Som katolík
Peter Palko, Prešov za život