Výhercovia súťaže Rodina a základné ľudské právo na život 2022

Do 6. ročníka celoslovenskej výtvarno-video súťaže Rodina a základné ľudské právo na život sme dostali 1077 výtvarných diel a 13 videí od žiakov základných, stredných, základných umeleckých a špeciálnych škôl. Veľmi sa tešíme, že sa počet výtvarných diel tento rok oproti minulému roku zvýšil o 37%. Pozvánku do súťaže sme elektronicky zaslali na cca 2100 základných, 660 stredných, 360 ZUŠ a 350 špeciálnych škôl na celom Slovensku. Zo srdca ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom a riaditeľom škôl z celého Slovenska, ktorí súťaž podporili vedením žiakov, ale aj propagáciou súťaže v školách. Za spromovanie súťaže veľmi pekne ďakujeme aj všetkým jednotlivcom, ktorý nám pomohli dostať ju do povedomia mladých. Taktiež srdečne ďakujeme všetkým žiakom, ktorí venovali tvorbe diel svoj čas a energiu a poslali nám do súťaže krásne hodnotné výtvarné práce a videá. Je nám ľúto, že nemôžeme odmeniť každé jedno dielo a video, pretože každá práca bola unikátna a hovorila o pohľade autora na rodinu a život. Cieľom tejto súťaže je zapojiť žiakov a študentov škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka a úcty k nemu bez ohľadu na jeho rasu, postavenie, veľkosť, či iné parametre. Chceme dávať žiakom príležitosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa hlboko týkajú aj ich samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami. Ceny výhercom zašleme poštou, zo srdca im blahoželáme! Súťaž môžeme realizovať iba vďaka štedrosti našich sponzorov, ktorí venovali výhercom napr. rodinné víkendové pobyty, notebooky, poukážky do eshopov či športových obchodov a ďalšie krásne ceny. Naša veľká vďaka patrí darcom finančných prostriedkov, ktoré pokrývajú ceny a náklady spojené so súťažou (súťaž ako občianske združenie realizujeme plne dobrovoľnícky). Všetkým úprimne ďakujeme. Víťazné diela v roku 2022 zverejníme čoskoro, menoslov výhercov s cenami tu. VŠETKÝM VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME a ostatným ešte raz ďakujeme za zapojenie sa.