Aký bol ročník 2018?

Spomedzi viac ako 1750 doručených výtvarných diel a 34 videí sme vybrali týchto 18 ocenenýchVýhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ročník 2019. Víťazné práce si môžete pozrieť TU.

Slávnostné odovzdávanie cien výhercom prebehlo v bratislavskom Dome Quo Vadis 6. mája 2018. Ďakujeme všetkým, ktorí merali aj ďalekú cestu a prišli si po cenu. Ďakujeme aj Domu Quo Vadis ako aj hudobníkom a speváčke za kultúrnu časť programu.

Naša srdečná vďaka patrí sponzorom našej súťaže v r.2018:

Info pre súťažiacich 2018

o Ako vidíš RODINU ty?
o Aký je tvoj postoj k základnému ľudskému právu na ŽIVOT?

Ukáž, ako vnímaš jednu alebo obe tieto témy – pošli nám výtvarné dielo alebo video do 25.4.2018 a vyhraj SKVELÉ CENY :o)

Že nie si zrovna Picasso? Ani nemáš profi kameru?
Nevadí! Sprav koláž, načmáraj to ako vieš; zober mobil a natoč 2-minútové video. A je to! Šanca na výhru notebooku, rodinných pobytov a ďalších cien tu vždy je. :o)

 

Detailné pokyny k súťaži TU (UPRAVENÉ )

Prečo to robíme

Hlavnou aktivitou nášho o.z. je organizovanie tejto súťaže.

Keďže sa fyzicky nedá zrealizovať až 73 224 hodín prednášok o živote a rodine ročne na všetkých ZŠ a SŠ*, rozhodli sme sa k mladým priblížiť formou jednoduchej súťaže o zaujímavé ceny. 

Ak aj vám záleží na hodnotách 639 644 žiakov ZŠ a SŠ z celého Slovenska, podporte naše aktivity – cenou pre výhercov či finančne. 

* (73 224 = 2 hodiny x 3 triedy v ročníkoch 6, 7, 8 a 9 na 2204 ZŠ a v ročníkoch 1, 2, 3 a 4 na 847 SŠ; a to bez individuálneho prístupu)

Pomôžte aj vy

Pomôžte nám osloviť tisíce mladých zamyslieť sa nad dôležitými hodnotami, prispejte na organizáciu súťaže (tlač plagátov, poštovné, slávnostné podujatie) na účet SK79 8330 0000 0023 0116 0808

ĎAKUJEME, že nám pomáhate budovať ďalšie prolife a profamily generácie, že podporujete hodnoty života a rodiny u mladých ľudí!

Ročník 2017

Spomedzi 1500 doručených výtvarných diel sme vybrali týchto 14. Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ročník 2018. Víťazné práce si môžete pozrieť TU

A ako bolo na odovzdávaní cien víťazom prvého ročníka súťaže? 4.6.2017 v Dome Quo Vadis bolo takto výborne :o)

Asociácia za život a rodinu, o.z. vznikla na základe dlhodobých aktivít jej zakladajúcich členov v oblasti ochrany života a rodiny.

Našimi cieľmi združenia sú najmä (podľa stanov):

  • ochrana dôstojnosti a života každého človeka od počatia, počas celého života až po prirodzenú smrť a úcta ku každému človeku; podľa Ústavy SR je ľudský život hodný ochrany už pred narodením,
  • ochrana a podpora rodiny založenej trvalým manželstvom ako najlepšieho miesta pre prijatie a rozvoj detí a život manželov; manželstvo je podľa Ústavy SR zväzkom jedného muža a jednej ženy,
  • informovanie a presadzovanie hodnoty každého ľudského života a rodiny založenej trvalým manželstvom,
  • podpora vzdelávania, vzdelávacia, osvetová, organizačná a publikačná činnosť,
  • ovplyvňovanie verejnej mienky, zákonodarnej a výkonnej moci v súlade s cieľmi združenia.

Predsedom nášho občianskeho združenia je Tomáš Kováčik, hovorca 1. Národného pochodu za život, pro-life a pro-family aktivista. Niečo o ňom a jeho motiváciách nájdete napr. v rozhovore pre 40 dní za život.

Tomáš Kováčik, predseda o.z. Asociácia za život a rodinu