10%

10percent

Nemusíš, môžeš hodnoty, na ktorých ti z hĺbky srdca záleží, aktívne chrániť ty sám vo voľnom či pracovnom čase. 

Alebo môžeš niekoho cez peniaze poveriť, aby to robil za teba –kampaňami a projektami, menením vnímania týchto hodnôt verejnosťou, aktívnou (spolu)prácou s politikmi atď.

Nie je jednoduché byť od peňazí slobodný, ne6ijeme zo vzduchu. No sme len ich dočasnými správcami a môžeme cez ne urobiť veľa dobrého.

Pro-life a pro-family organizácie najmä v posledných rokoch úporne zápasili v nerovných bojoch s

  • vládnou „stratégiou ľudských práv“,
  • s potratovými tabletkami,
  • akčnými plánmi LGBTI a ďalšími,
  • vládnymi dokumentami a návrhmi proti rodine,
  • rôznymi rodovými (gender) teóriami aj v školách,
  • navrhovaním pro-rodinných politík do programu vlády,
  • mediálnou blokádou a antikampaňami,
  • atď.

 

Pritom nie sme podporovaní bohatými farmaceutickými firmami ani nadnárodnými korporáciami. Tie presadzujú presne opačné „hodnoty“ a my im kazíme biznis.
Nepoberáme štátne granty, mnohí z nás aktivizmus robia na úkor voľného času a vkladajú do neho vlastné peniaze lebo im na týchto veciach záleží. Pridaj sa aj ty, zváž to a venuj pravidelne desiatok na podporu rodiny a ochrany života.  VĎAKA