FINANČNÁ PODPORA

Pro-life a pro-rodinné organizácie žijú z darov svojich podporovateľov. Dotácie zväčša dostávajú iné organizácie, preto je pre nás veľmi dôležitá podpora našich priateľov a podporovateľov. Ak aj vám záleží na aktivitách, ktoré robíme (niektoré sú diskrétne a nemôžeme ich zverejňovať), môžete ich podporiť aj finančne. Buď jednorázovo alebo trvalým príkazom – SK79 8330 0000 0023 0116 0808

Naša každoročná SÚŤAŽ prináša hodnoty rodiny a ochrany života na všetky školy na Slovensku (2200 základných a 800 stredných). Chceme, aby tieto témy boli pravidelne prítomné v prostredí, kde je vzdelávaná a vychovávaná ďalšia generácia. Lebo na nej stojí budúcnosť.

Na tlač a rozoslanie 3000 plagátov na všetky školy potrebujeme cca 2000 Eúr , no najmä potrebujeme ceny, ktoré mladých zaujmú. Dosiaľ sme od sponzorov získavali notebooky, rodinné víkendové pobyty, knihy atď. Radi teda prijmeme aj materiálnu podporu.

Všetky naše aktivity robíme vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu.

(Na Slovensku bolo v r. 2015 1943 štátnych, 52 súkromných a 118 cirkevných ZŠ; spolu: 2113 ZŠ a 847 stredných škôl. SPOLU: 3051 skôl
397 369 žiakov bolo v štátnych, 6 052 v súkromných a 23 997 v cirkevných ZŠ; SPOLU: 427 418 žiakov ZŠ.
Stredné školy: spolu 212 226 študentov
Spolu bolo v roku 2015 na ZŠ a SŠ 639 644 žiakov. 

Ku všetkým žiakom na Slovensku môžeme prinášať hodnoty rodiny a ochrany života iba vďaka našim podporovateľom. Pridajte sa aj vy, pomáhajte mladým osvojovať si dôležitosť života a rodiny – naše č. účtu SK79 8330 0000 0023 0116 0808.Ďakujeme za Váš periodický alebo jednorázový dar.