3.12., 16:30 pred NR SR – Modlitebné zhromaždenie ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS

Príďte sa zastať životov najmenších z nás, príďte sa zastať nenarodených detí a ich najzákladnejšieho ľudského práva na život.
Modlitebné verejné zhromaždenie je volaním k Bohu o pomoc a zároveň žiadosťou adresovanou poslancom, aby hlasovali za lepšiu ochranu nenarodených.
NR SR na prebiehajúcej schôdzi v druhom čítaní prerokuje zákon, ktorý zlepší informovanosť mamičiek pred potratom (odovzdaním sono obrázku a možnosťou vypočuť si tlkot srdca bábätka, ak je to bezpečné a technicky možné). Tento zákon bude zachraňovať životy.

Už teraz ďakujeme Braňovi Letkovi (a veríme, že sa pridajú aj ďalší) za podporu a aktívnu účasť ako aj všetkým, ktorí prídu podporiť najmenších z nás.

PRINESTE SI PROSÍM SVIEČKY.

Zhromaždenie sa uskutoční v utorok 3.12.2019 o 16:30 pred NR SR.

 

[doplnené] Rádio Lumen, relácia Infolumen: VEREJNÉ MODLITEBNÉ ZHROMAŽDENIE ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS, 03. December 2019 17:30

Lucia Pálešová, moderátorka: „Pred Národnou radou sa aktuálne koná verejné modlitebné zhromaždenie s názvom Za najmenších z nás. Organizuje ho Asociácia za život a rodinu a je volaním k Bohu o pomoc a žiadosťou adresovanou poslancom, aby hlasovali za lepšiu ochranu nenarodených. Parlament totiž na práve prebiehajúcej schôdzi v druhom čítaní prerokúva zákon, ktorý ak bude prijatý, zlepší informovanosť mamičiek pred potratom, pričom potrebu informovaného rozhodnutia zdôrazňujú aj prochoice aktivisti. Tomáš Kováčik, predseda asociácie, je presvedčený, že vďaka lepšej informovanosti o stave vývoja dieťaťa budú nenarodené deti pred potratmi lepšie chránené. Spred Národnej rady informuje redaktor Pavol Hudák.“

Pavol Hudák, redaktor: „Pred budovou parlamentu sa zišla asi necelá stovka ľudí, aby sa spolu modlili za zlepšenie potratového zákona, o ktorom sa momentálne v parlamente rokuje. Podľa spoluorganizátora modlitieb Tomáša Kováčika z Asociácie za život a rodinu nový zákon výrazne zlepší informovanosť žien, ktoré sa rozhodnú interrupciu podstúpiť. Povie im o rizikách, ktoré ich čakajú. A zároveň im aj ponúkne ďalšie možnosti, ktoré môžu využiť, ak sa dieťa rozhodnú donosiť. Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa verí, že ak ženy budú počuť tlkot srdca svojho nenarodeného dieťaťa, viaceré z nich by si mohli potrat mohli rozmyslieť. Za politikov sa prišiel modliť aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý hovorí, že každý zákon, ktorý môže zlepšiť situáciu ohľadom potratov, treba podporiť. Na modlitby prišli aj viacerí politici a prolife aktivisti. No a modlitby spevom doprevádza Branislav Letko zo skupiny Lamačské chvály. O zákone sa v Národnej rade Slovenskej republiky začala rozprava len tesne predtým, než začalo modlitbové stretnutie. No a spoluorganizátor stretnutia Tomáš Kováčik to za náhodu nepovažuje. Organizátori v pozvánke na modlitby vyzvali aj ostatných ľudí, ktorí pred Národnú radu prísť nemohli, aby sa k nim pripojili tichou modlitbou napríklad doma.“

Lucia Pálešová: „Aj Fórum života ako platforma prolife organizácií a jednotlivcov vyzýva poslancov, aby dali bokom stranícke súperenia a zjednotili sa v zápase za ochranu tých najbezbrannejších. Podľa predsedníčky Marcely Dobešovej je otázka prijatia novely kľúčová aj vzhľadom na to, že v súčasnosti prebieha diskusia o sonografickom vyšetrení dieťatka, ktorého život má byť na žiadosť matky ukončený. Vo Fóre života sú presvedčení, že hlasovanie za prijatie tohto návrhu zákona zo strany poslancov môže výrazne prispieť k záchrane ľudských životov.“

 

Rádio Lumen, relácia Infolumen: MODLITBOVÉ STRETNUTIE PRED PARLAMENTOM, 4. December 2019

Júlia Kavecká, moderátorka: „Necelá stovka ľudí sa včera modlila pred parlamentom. Na verejnom modlitbovom zhromaždení ľudia prosili za politikov, aby prijali v parlamente zmenu zákona, ktorá bude lepšie chrániť život nenarodených detí. Modlitbové stretnutie spoluorganizovali Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu a Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa. Obaja sú presvedčení, že nový zákon, aj keď nie je dokonalý, prinesie určité zlepšenie v ochrane života nenarodených detí. Dianie pred parlamentom sledoval Pavol Hudák.“

Pavol Hudák, redaktor: „Spoluorganizátor modlitbového stretnutia pred parlamentom Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu hovorí, že takto chceli povzbudiť poslancov, aby sa nebáli zlepšiť informovanosť ženy pred plánovanou interrupciou.“

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu: „Sme v dvadsiatom prvom storočí a keďže vždy existuje lepšie riešenie ako potrat, mali by sme tieto lepšie riešenia využívať a ponúkať mamám. Podávať mamám pomocnú ruku predtým, ako teda siahnu na život a teda na toto krajné riešenie.“

Pavol Hudák: „Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa hovorí, že sa prišli modliť za poslancov, aby dokázali plniť svoju funkciu zákonodarcov, ktorá ich velí k tomu, aby predkladali spravodlivú legislatívu a ak nedokážu zastaviť zabíjanie detí, aby im aspoň dovolili volať o pomoc.“

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa: „Myslíme, že tento tlkot srdca je spravodlivé minimum, ktoré môžu zákonodarcovia urobiť, aby aspoň trošku zmiernili tú bezprecedentnú nespravodlivosť, ktorá sa dnes deje na nevinných nenarodených.“

Pavol Hudák: „Na modlitbovom stretnutí pred parlamentom boli aj viacerí politici či prolife aktivisti. Modlitbu chválovými piesňami doprevádzal Braňo Letko z Lamačských chvál. Úvodnú modlitbu viedol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý dal na záver všetkým svoje požehnanie.“

Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup: „Treba využiť každú príležitosť na to, aby sme chránili počatý život. Pretože ak nechránime počatý život, tak ohrozujeme život celý v celom jeho priebehu aj vo fáze zomierania. Lebo svojím spôsobom eutanačná a potratová logika sú ako keby vnútorne prepojené.“

Pavol Hudák: „Organizátori modlitbového stretnutia pred parlament k ceste zavesili aj veľký transparent s nápisom Chráňte maličkých, zmeňte potratový zákon.“