FAQ

Časté otázky a odpovede v prolife téme

Nemáš maternicu? Nič k tomu nehovor!


Magický pôrodný kanál – ľudské práva v niektorých štátoch sveta získava človek až po prechode pôrodnými cestami.
Telo v mojom tele.
Moje telo, moja voľba?
Ak nechceme ľudí s modrými vlasmi, nemali by sa narodiť?
O dieťati sa v prvých týždňoch tehotenstva zvykne hovoriť ako o zhluku buniek. Faktom však je, že mu od 5. týždňa bije jednoduché srdce, v 6. týždni je sformovaná kostra a rozvíja sa mozog a ďalšie orgány. Začínajú sa tvarovať nos, ústa a uši.
 
 • prvý deň (24-30 hodín) je človek jednobunkovým organizmom, DNA určuje farbu jeho očí, vlasov, výšku atď.
 • 20 dní od počatia sú vytvorené základy mozgu a nervovej sústavy (mozgové vlny možno zachytiť v 40. dni)
 • 22 dní od počatia bije jednoduché srdce , od 30. dňa tečie v cievach krv,
  na 30. deň je dieťa asi 10 000x väčšie ako bolo po počatí (vtedy má asi 0.1mm),
 • v 6. týždni dieťa reaguje na dotyk,
  medzi 6. a 7. týždňom sa dieťa hýbe, jeho pohyby mama pociťuje až o ďalších 10 týždňov,
 • 7.5 týždňa od počatia dieťa začína kopať,
 • 8 týždňov od počatia má dieťa 3 cm a vyvinuté všetky vnútorné orgány,
 • 12-týždňové bábätko sa vie usmiať,
 • 28-týždňové dieťa rozoznáva hlas svojej mamy a používa 4 z 5 zmyslov – zrak, sluch, chuť a hmat,
 • 34-týždňové dieťa vie rozoznať hudbu a hýbať sa do rytmu.

Viac o vývoji dieťaťa sa môžeš dozvedieť na webe parents.com4life.sk či iných weboch.  

 

Tlkot srdca 6-týždňového dieťaťa

Sono 10-týždňového dieťaťa

Otroctvo či vyvážanie Židov a Rómov do koncentračných táborov boli v minulosti legálne. Nikto normálny dnes nepovie, že bolo v poriadku neuznávať ľudskosť určitých skupín ľudí. Podobne to platí pri potrate – je tu ignorovaná ľudskosť nenarodeného človeka, je usmrtená ľudská bytosť a matka je vystavená rizikám psychickým i zdravotným (viď napr. www.cenapotratu.sk) Keďže nám záleží na tom, aby ľudia netrpeli, upozorňujeme na tento problém a žiadame jeho riešenie.

 

 

Žiadna žena nemá dve hlavy, ani 4 ruky či 4 nohy. Dieťa má jedinečnú DNA. Pri umelom potrate nerozhoduje matka o svojom tele, ale o tele a živote svojho dieťaťa. Naviac podstupuje veľké zdravotné a psychické riziká – viď www.cenapotratu.sk

 

Žiadna žena nemá dve hlavy, ani 4 ruky či 4 nohy. Dieťa má jedinečnú DNA. Pri umelom potrate nerozhoduje matka o svojom tele, ale o tele a živote svojho dieťaťa. Naviac podstupuje veľké zdravotné a psychické riziká – viď www.cenapotratu.sk 

Skúsme parafrázovať: Keď kresťania nechcú mať otrokov, nech ich nemajú. Nestarajte sa ľuďom do života.

Alebo ešte inak: Keď kresťania nechcú kradnúť či zabíjať ľudí, nech to nerobia. Nestarajte sa ľuďom do života.

Však to znie zvláštne… Nenarodené deti sú ľudia, len sú menší, sú v skoršom vývojovom štádiu ako my narodení. To z nich ale nerobí menejcenných, aj oni majú mať aj to najzákladnejšie právo na život.

Žiadna žena nemá dve hlavy, ani 4 ruky či 4 nohy. Dieťa má jedinečnú DNA. Pri umelom potrate nerozhoduje matka o svojom tele, ale o tele a živote svojho dieťaťa. Rozhodovať o tehotenstve treba pred jeho začiatkom. Naviac mama pri potrate podstupuje veľké zdravotné a psychické riziká – viď www.cenapotratu.sk

Príklad Poľska ukazuje, že po zlepšení ochrany nenarodených detí zákonom sa nejaká časť potratov presunula do Čiech, Nemecka a na Slovensko. Ale zďaleka to nie sú počty, ako pred zmenou zákona, počty potratov v týchto okolitých krajinách nijako neporástli. Čiže množstvo matiek a ich detí v Poľsku bolo zachránených pred utrpením po potrate (riziká potratu pre matku sú zhrnuté napr. na www.cenapotratu.sk) Nelegálne potraty sú otázkou podobnou ako otázka nelegálnosti korupcie, vraždenia či lúpeží – dejú sa napriek zákonu, ale v zásadne nižšej miere. Skúsme teda zachrániť tie matky a ich deti pred utrpením, ktoré môžeme. Máme na to, sme v 21. storočí.

Ak by sa 2-ročnému dieťaťu stala nehoda, pri ktorej by mu bol napr. poškodený mozog, ani by nás nenapadlo situáciu riešiť jeho usmrtením. Podobne pri handicape nenarodeného dieťaťa treba hľadať lepšie riešenia, ako usmrtenie. Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat a treba ich vždy ponúkať. Detto, že potrat je spojený s veľkými rizikami pre matku – viď napr. www.cenapotratu.sk

Otázka nespravodlivosti potratov je hlboko ľudskou, nie primárne náboženskou otázkou. Nevystupujeme za lepšiu ochranu nenarodených pre naše vierovyznanie, ale preto, že potrat jedného človeka zabíja a jeho mamu vystavuje zdravotným a psychickým rizikám (viď napr. www.cenapotratu.sk)

Nie je to pravda, pretože sú tu projekty proliferov ako Zachráňme životy www.zachranmezivoty.sk či Poradňa Alexis www.alexisporadna.sk Je tu mnoho organizácií a jednotlivcov, ktorí matkám pomáhajú – www.pochodzazivot.sk/pomoc/

Pridajte ruku (a peňaženku) k dielu.