[blog] Nenarodené deti po prvý krát vo vyhlásení vlády, aj široká rodinná politika

Potešilo ma, že vláda SR historicky po prvý krát vo svojom programe spomína nenarodené deti a prevenciu potratov. Vláda nespomína zhluk buniek, ani občanov druhej kategórie, hovorí o deťoch. Slová majú svoju váhu. Vláda tiež spomína mnohé pro-rodinné opatrenia, o ktorých roky hovoríme. Chvála Bohu a vďaka Mu i všetkým, ktorí na tom akokoľvek participovali (verejne i skryte, krátkodobo či dlhé roky).

Ako sa hovorí – nie je všetkým dňom koniec, politikov treba kontrolovať. A to aj ako aktivisti budeme naďalej robiť. Patrí sa pochváliť, zhodnotiť a dúfať, že sa tie sľúbené dobré veci zrealizujú a to čím skôr. Treba povedať aj to, že ani toto programové vyhlásenie vlády (PVV) nie je dokonalé – napriek trom Národným pochodom za život a mnohým aktivitám za život a rodinu v ňom chýba ambícia na úplnú ochranu života nenarodených detí ako aj lepšiu informovanosť mamičiek pred potratom. Snáď ich doplnia poslanci cez svoje návrhy, pretože vždy existuje lepšie riešenie ako potrat.

Čo ma teda z oblasti ochrany života a podpory rodiny v PVV potešilo? (iné pozitívne prísľuby ako boj s korupciou, odbyrokratizovanie verejnej správy, bezpečnosť, podpora ekológie, umeleckého vzdelávania… vítam avšak teraz sa im nevenujem)

(pokračovanie článku tu)