Poľský veľvyslanec ocenil list 32 slovenských organizácií na podporu rovnoprávnosti handicapovaných nenarodených

Milí priatelia života a rodiny, dnes sme spolu s Jurajom Šústom, predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa, odovzdali list 32 slovenských organizácií J. E. Krzysztofovi Strzałkovi, veľvyslancovi Poľskej republiky na Slovensku. Listom vyjadrujeme vďačnost Poľsku za jeho obhajobu práva nenarodených na život  […]

Iniciovali sme list 110 organizácií z celého sveta – podporujeme Poľsko v boji proti diskriminácii handicapovaných nenarodených detí

Zásada nediskriminácie osôb so zdravotným postihnutím: jeden z pilierov ľudských práv Nižšie uvedené organizácie z celého sveta vítajú rozhodnutie Ústavného súdu Poľskej republiky, ktoré ustanovuje skutočnú rovnosť medzi ľuďmi s chorobami či postihnutiami a bez nich. Štát by odporoval sám […]

TS a otvorený list: Žiadame rovnaký prístup a ukončenie dlhoročnej finančnej diskriminácie cirkevných a súkromných škôl, ich žiakov, rodín a učiteľov

Zástupcovia 26 organizácií sa otvoreným listom obracajú na premiéra a ministra školstva s požiadavkou o čo najskoršie ukončenie dlhoročnej finančnej diskriminácie cirkevných a súkromných škôl. Požiadavka je v súlade s Programovým vyhlásením vlády.  “Aktuálna situácia, ktorá už viac ako desaťročie […]