Ceny 2024

Ďakujeme všetkým 1525 mladým umelcom a 17 videotvorcom, ktorí sa zapojili do výtvarnej aj video časti našej súťaže! Výhercom blahoželáme, ich diela si môžete pozrieť v galérii tu. Za ceny v roku 2024 ZO SRDCA ĎAKUJEME našim sponzorom (aj tým, […]

[LiveAction.org] Na americkom webinári o sexuálnej výchove zaznelo, že deti sú „v nebezpečenstve“, keď majú rodičia právo rozhodovať o tejto intímne oblasti

[pôvodný článok z LiveAction.org] Doktorka Lisa Andersenová a doktorka Lauren Bialystoková 7. decembra prezentovali na Národnej konferencii o sexuálnej výchove webinár s názvom „Mali by mať rodičia práva na sexuálnu výchovu?„. Naznačili v ňom, že samotný koncept rodičovských práv je […]

[LiveAction.org] Severoírske ministerstvo školstva rozhodne, či rodičia môžu zobrať deti z hodín, kde sa propagujú potraty

[článok z LiveAction.org] (Right to Life UK) Ministerstvo školstva Severného Írska začalo konzultácie o okolnostiach, za ktorých môže rodič alebo opatrovník ospravedlniť dieťa z vyučovania o potrate po tom, čo vláda Spojeného kráľovstva začiatkom tohto roka predložila nariadenia, ktoré prinútia […]

[LiveAction.org] Potratová špecialistka z organizácie Planned Parenthood sa stala finalistkou prestížneho ocenenia za „ľudské práva

Potratárka, ktorá riadi jedno z najnebezpečnejších potratových zariadení v USA, sa stala finalistom najprestížnejšej európskej ceny za ľudské práva. Tri z nominovaných osôb – McNicholasová, Justyna Wydrzyńska z Poľska a Morena Herrera zo Salvádoru – boli nominované ako „ženy bojujúce […]