Počet umelých potratov už druhý rok po sebe stúpol

Štatistický úrad SR v marci vydal publikáciu MY V ČÍSLACH, Pohyb obyvateľstva 2023, DEMOGRAFIA A SOCIÁLNE ŠTATISTIKY. Informácie z nej hovoria, že, žiaľ, už druhý rok po sebe stúpol počet umelých potratov v SR. Nárast nebol taký veľký ako medzi rokmi 2021 a 2022, kedy počet potratov stúpol skokovo až o 6.1%, čiže o 339 viac bolo usmrtených detí v lone matky ako rok predtým. Medzi rokmi 2023 a 2022 je nárast 19 detí, čiže 0.32%. Celkový počet umelých potratov v roku 2023 bol 5910.

Pritom je nevyhnutné poznamenať, že počet detí zabitých umelým potratom sa nasčítava, t.j. každý rok SR akoby usmrtí ďalšiu a ďalšiu obec veľkosti Sobraniec či Svätého Jura. 

 

 

Ako vidno z grafov Štatistického úradu, treba pracovať so slobodnými i vydatými matkami, aby nechodili na potraty. 

A je zrejmé, že nejde výhradne o problém „nevzdelanej“ vrstvy obyvateľstva – viac ako 25% potratov je vykonaných matkám s vysokoškolským titulom:

 

Zarážajúce je, že najvyšší počet percenta umelých potratov z celkového počtu potratov v danom kraji mal Prešovský kraj.