TS: Petíciu s takmer 12 000 podpismi proti zavedeniu potratovej tabletky odovzdali ministerke Dolinkovej

Bratislava 15. februára 2024

Asociácia za život a rodinu a CitizenGO Slovensko odovzdali petíciu proti zavedeniu potratovej tabletky ministerke Zuzane Dolinkovej. Takmer 12 000 občanov žiada ministerku nepodľahnúť potratovej lobby a neliberalizovať usmrcovanie nenarodených detí.

Ďakujeme všetkým takmer 12 000 občanom, ktorí v našej petícii apelujú na ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby neliberalizovala potraty na Slovensku zavedením potratových tabliet. Bolo by jednoznačným zlyhaním, ak by bola za tejto vlády presadená progresívna politická agenda v podobe zavedenia chemických jedov na usmrcovanie nenarodených detí. Potratové tabletky nie sú bezpečné, vo svete už došlo aj k úmrtiam matiek po ich užití v dôsledku infekcie a toxického šoku vyvolaného baktériami. Obeťami boli aj 18-ročná Holly Paterson z USA či 23-ročná María del Valle González López z Argentíny, ktorá paradoxne svojho času bojovala za legalizáciu potratov v jej krajine. Je na mieste otázka, kto bude rodine zomrelej ženy v prípade jej úmrtia po užití potratových tabliet vysvetľovať, že pri chemickom potrate ide o „bezpečný potrat“,“ povedal Tomáš Kováčik, predseda Asociácie za život a rodinu.

Súčasná vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala, že v kultúrno-etických otázkach zachová status quo, ak jednomyseľne neurčí inak. Iniciátori petície sa preto obracajú na všetkých vládnych predstaviteľov a poslancov, aby sa zasadili nielen za odmietnutie snahy o liberalizáciu potratov, ale aby zlepšili ochranu nenarodených detí a ich matiek často tlačených do potratu sociálnou situáciou či otcom dieťaťa. Je potrebná lepšia osveta o rizikách potratu a najmä o lepších riešeniach, ktoré sú dostupné. 

Proti potratovej tabletke sa v minulosti ústami vtedajšieho predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského vyjadrila aj Cirkev. Ide o politickú otázku, parlament odmietol zabíjanie nenarodených detí tabletami až dvakrát v ostatných mesiacoch.

Aktuálne dostupná štatistika hovorí, že po dlhých rokoch klesania počtu potratov, žiaľ, v roku 2022 počet umelo usmrtených nenarodených detí stúpol, a to až o 5.5 %. Zavraždili sme teda o tristo detí viac ako v roku 2021. Celkový počet usmrtených nenarodených detí predstavoval taký počet, ako majú napríklad Bojnice, Dobšiná či Sládkovičovo obyvateľov. Už teda neplatí často opakovaný lživý argument, že potraty netreba riešiť, pretože ich počet klesá. V niektorých krajinách, napríklad vo Veľkej Británii, postupnými krokmi dospeli až k stavu, keď sú potratové tabletky zasielané po telefonickej konzultácii matkám domov. Dostanú ich teda bez návštevy lekára a užijú ich bez lekárskeho dohľadu,“ povedal Matúš Hagara zo CitizenGO Slovensko.

Každá pridaná forma potratov prinesie nové tragédie – smrť detí a ohrozovanie zdravia, psychiky a životov matiek týchto detí. Predstavme si, aké psychické utrpenie budú prežívať matky, ktoré budú niekoľko dní prežívať úmyselný potrat svojho dieťaťa. Roky sa z vlastných prostriedkov snažíme pomáhať matkám tlačeným do potratu ekonomicky či otcom dieťaťa či inými okolnosťami, naše možnosti sú však limitované, potrebujeme systémové riešenia štátu na pomoc tehotným matkám a na zásadné zlepšenie osvety o rizikách potratu a lepších riešeniach ich zložitých situácií. Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat. Alarmujúce poklesy počtu narodených detí v ostatných rokoch, starnutie obyvateľstva a demografická zima sú tiež zásadnými, Slovensko priamo ohrozujúcimi faktormi, ktoré treba už dnes aktívne a štátnicky riešiť,“ dodal Kováčik.

Je faktom, že by bolo v rozpore so zákonom, ak by chemický potrat chcela zaviesť pani ministerka podpísaním vyhlášky, čo zistila už pred viacerými rokmi vtedajšia ministerka Zvolenská. Neumožňuje to zákonný stav, ktorý sa odvtedy nezmenil a hovorí, že potrat sa má realizovať v zdravotníckom zariadení. Napriek tomu, čo chce nedemokraticky presadiť potratová lobby, chemický potrat nemožno zaviesť podpísaním štandardného postupu ani zmenou vyhlášky,” dodal Hagara.

„Pani ministerka Dolinková, ak zavediete chemické potraty na Slovensku a nejaká žena-matka kvôli tomu zomrie, budete mať na rukách jej krv,“ uzavrel Hagara vyzývajúc ministerku zdravotníctva, aby si dobre premyslela svoje kroky.

Doplňujúce informácie:

Chemický potrat nie je bezpečným spôsobom umelého potratu, hovoria o tom vedecké štúdie. Postup realizácie chemického potratu je nasledovný: tehotná matka užije prvú tabletu mifepriston, ktorá spôsobí zabitie jej dieťaťa. Druhá tableta, misoprostol, užitá o 36-48 hodín neskôr spôsobí vypudenie mŕtveho dieťaťa z maternice. Ak matka dieťa potratí doma, zbavuje sa následne dieťaťa sama, napr. do toalety, čo je tiež v rozpore so zákonom. Pritom môže nasledovať až 12 dňové silné krvácanie a prežívanie silných kŕčov; ak zostane doma, tak sa toto deje bez dozoru zdravotníkov. Medzi ďalšie možné nežiaduce účinky potratových tabliet patria: nevoľnosť, vracanie, hnačky a bolesti hlavy. 14-21 dní od užitia mifepristonu sa matka následne dostaví na kontrolu k lekárovi, ktorý preverí, či bolo dieťa úplne vypudené.

Podľa niektorých štúdií chemické potraty so sebou nesú až 4x viac komplikácií ako chirurgické (zdroj: Niinimäki M, Pouta A, Bloigu A, et al. Immediate complications after medical compared with surgical termination of pregnancy. Obstet Gynecol. 2009;114(4):795-804. doi:10.1097/AOG.0b013e3181b5ccf9). K najčastejším patrí krvácanie a veľké bolesti, ktoré žena nie je v domácom prostredí schopná ovplyvniť. Štúdie popisujú pokles hemoglobínu až pod 10 mg/l s nutnosťou opakovaných transfúzií, ktoré musí riešiť lekár. Častou komplikáciou je aj neúplný potrat s nutnosťou následnej chirurgickej intervencie-vyčistenie maternice a vysoké riziko v prípade mimomaternicového tehotenstva. Veľká fínska štúdia ukázala, že takýmto krvácaním po chemickom potrate trpí až 15,6% žien, vyčistenie maternice na zastavenie krvácania bolo potrebné v 2,9% prípadov. V 6,7 % prípadov nedošlo k úplnému potrateniu dieťaťa a jeho obalov a ženy museli podstúpiť ešte aj chirurgický potrat. Keďže pri týchto komplikáciách po chemickom potrate ide o ochranu života a zdravia matky, budú ich musieť realizovať aj lekári, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí.

Psychiatrické výskumy ukazujú, že u viacerých žien po takomto potrate sa rozvinula úzkosť, depresia a zníženie sebaúcty, s rizikom samovraždy.

V roku 2013 predseda Konferencie biskupov Slovenska, mons. Stanislav Zvolenský k potratovým tabletám uviedol:

„1. Úmyselné usmrtenie nenarodeného dieťaťa v živote matky vždy bolo, vždy je a vždy bude úkladnou vraždou – „ohavným zločinom“ (Ján Pavol II.). Na tom nič nemení spôsob, akým bolo zabitie počatého dieťaťa vykonané. Preto aj najnovšie rozširovanie spektra prostriedkov určených na zabíjanie bezbranných, nenarodených detí o chemické (farmakologické) potratové prípravky (napr. s obsahom mifepristonu, misoprostolu – tabletky Medabon, Mifegyn) je veľmi závažnou, smutnou skutočnosťou s mimoriadne zhubnými dôsledkami pre celú spoločnosť, osobitne však pre všetky priamo zúčastnené osoby. Ide predovšetkým o dopady morálne (hromadiace sa hriechy proti nevinnému ľudskému životu), kultúrne (šírenie a podpora kultúry smrti), ale tiež o dôsledky zdravotné, sociálne a ekonomické. Známe vedecko-odborné informácie dosvedčujú, že tieto chemické potratové prípravky prinášajú nové, nezanedbateľné riziká a následky pre zdravie i pre život samotnej ženy – matky nenarodeného dieťaťa, ktorá sa tak v dôsledku nešťastného, neraz zúfalého rozhodnutia, stáva druhou priamou obeťou farmakologického potratu.

2. Z uvedených dôvodov naliehavo žiadam zodpovedných štátnych predstaviteľov a príslušné štátne orgány Slovenskej republiky, osobitne ministerku zdravotníctva a predsedu vlády, aby mimoriadne starostlivo zvážili dôsledky svojich rozhodnutí v tejto oblasti, chránili nevinné, nenarodené deti obyvateľov Slovenska pred úmyselným zabíjaním a zasadili sa účinne v rozsahu svojich právomocí a zodpovednosti za „ochranu každého ľudského života už pred narodením“.“