Špeciálna publikácia žurnálu Lancet prikrášľuje porušovanie ľudských práv žien a detí v Číne

píšu Alexis I. Fragosa, Esq. a Rebecca Oas, Ph.D. | 24. júna 2021

WASHINGTON, D.C, 25. jún 2021 (C-Fam) Nová špeciálna publikácia žurnálu Lancet o stave materského a detského zdravia v Čínskej ľudovej republike od jej založenia chváli vývoj v znížení úmrtnosti, ale do očí bije jej opomínanie čínskeho porušovania ľudských práv žien a detí, vrátane jej politiky jedného dieťaťa a drakonických opatrení na jej presadzovanie.

Komisia, ktorá publikáciu zostavila nielen chváli Čínu za „vynikajúci pokrok“ v znížení materskej a detskej úmrtnosti, ale tiež tvrdí, že „vyhlásenia, ako napríklad to, že „Ženy podopierajú polovicu neba“ a „Deti sú budúcnosťou a nádejou otčiny“ nie sú len rétorickými zvratmi, ale sú konzistentne praktizované.“

„Čínska komunistická strana, ktorá ovláda „otčinu“, už desaťročia svojvoľne ničí nádej a budúcnosť Číny,“ hovorí Steven Mosher, prezident Inštitútu pre výskum populácie (Population Research Institute). „Teraz, keď je pôrodnosť v Číne druhá najnižšia na svete a krajina celkovo zažíva celkový úbytok obyvateľstva snáď rétorika začne zodpovedať realite.“

Úplne sa vyhnúc porušovaniu ľudských práv v Číne, Komisia prezentuje drakonickú čínsku politiku jedného dieťaťa len ako jeden z politických faktorov ovplyvňujúcich zdravie čínskych žien a detí, aj keď to je faktor „významný“. Komisia uvádza, že „pozitívne aspekty“ politiky jedného dieťaťa zahŕňajú zníženie plodnosti „z 2,9 v roku na 1,6 v roku 2015, takže celkový počet pôrodov sa znížil o približne 400 miliónov,“ čo podľa nej pomohlo „vymaniť z chudoby 300 miliónov ľudí.“

Komisia tiež tvrdí, že ženy mali prospech z politiky jedného dieťaťa, pretože menej tehotenstiev a pôrodov znamenalo menej pôrodných komplikácií a menej detských úmrtí, vďaka menej deťom. Komisia tiež tvrdí, že čínska politika jedného dieťaťa „zrýchlila rodovú rovnosť, kvôli veľkému počtu jediných dcér, ktoré mohli využiť všetky prostriedky domácnosti.“

„Prikrášľujúci jazyk správy je pokusom – a nie veľmi presvedčivým – zamaskovať fakt, že od roku 1980 do roku 2016 Čína uplatňovala politiku jedného dieťaťa. To vyústilo do miliónov nútených potratov a sterilizácií ročne, stoviek tisícov prípadov zavraždenia dievčatiek a najvyššej miere ženských samovrážd vo svete,“ hovorí Mosher. „Charakterizovať to ako pokus o „zníženie úmrtí matiek a detí“ je hrubým skreslením brutálnej reality, ktorej ženy čelili v tých rokoch.“

Komisia priznáva niektoré zo súčasných výziev, ktorým Čína čelí, konkrétne starnúce obyvateľstvo, nevyvážený pomer pohlaví a zvyšujúcu sa neplodnosť.

Poznamenáva, že čínska politika jedného dieťaťa historicky nebola aplikovaná na etnické menšiny, pre ktoré bolo povolených mať tri aj viac detí. Napriek tomu, prístup Číny k určitým etnickým a náboženským skupinám je ďaleko od uprednostňujúceho. V súčasnosti je už všeobecne známe, že Čína pravidelne podrobuje ujgurské ženy tehotenským kontrolám, nútenej implementácii abortívnych vnútromaternicových zariadení, sterilizácii a potratom. Táto populácia čínskych moslimov bola tiež podrobená masovému väzneniu v koncentračných táboroch, čo bol spôsob vyhrážania sa, ale aj trestu za neochotu podriadiť sa.

Lancet je vysoko rešpektovaný lekársky žurnál a jeho poznámky k trendom v perspektíve prežitia matiek a detí v Číne teda vzbudia vo svetovej medicínskej komunite záujem. No hoci táto publikácia „má za cieľ zdieľať poučenie s nízko-príjmovými a chudobnejšími stredno-príjmovými krajinami,“ jej pozitívny opis čínskych donucovacích politík vzbudzuje obavy. Okrem toho má Lancet dlhú históriu vydávania politických pozícií.

V roku 2018 vydal spoločnú publikáciu s pro-potratovým Guttmacherovým inštitútom, v ktorej navrhol „integrovanú definíciu“ „sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv“, ktorá zahŕňala potrat.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/lancet-commission-sanitizes-chinas-human-rights-abuses-against-mothers-and-children/

Alexis I. Fragosa, Esq. a Rebecca Oas, Ph.D. píšu pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Alexis I. Fragosa, Esq. a Rebecca Oas, Ph.D. write for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission