USA a ďalší donori sľúbili na stretnutí OSN miliardy na podporu potratov a radikálnych feministických politík

píšu Alexis I. Fragosa, Esq. a Rebecca Oas, Ph.D. | 2. júla 2021

WASHINGTON, D.C., 2. júl 2021 (C-Fam) Pred 25 rokmi prijalo 189 krajín vytvorenie prelomovej platformy pre podporu práv žien bez toho, aby vytvorili právo na potrat. Tento týždeň si OSN pripomenulo túto dohodu na fóre, na ktorom darcovia prisľúbili miliardy dolárov na presadzovanie potratov a radikálnej feministickej agendy.

Na rozdiel od Pekingskej konferencie v roku 1995, Generation Equality Forum (Fórum rovnosti generácií), ktoré sa konalo v Paríži nemalo na programe žiadne vyjednávania ani prijatie konsenzuálneho dokumentu. Hillary Clintonová, ktorá sa pekingskému obecenstvu prihovorila známym prejavom z postu prvej dámy USA, v stredu z tribúny poznamenala, že takáto dohoda by bola dnes „nemožná“.

Namiesto toho Fórum, ktoré sponzorovali UN Women (Ženy OSN), Francúzsko a Mexiko, bolo miestom, kde padali prísľuby vlád a iných darcov, na presadzovanie rodovej rovnosti. Namiesto výsledku, ktorý by bol vyrokovaný, si s dôslednou kontrolou vytvorené „Akčné koalície“, vrátane jednej o „telesnej autonómii a sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach“, vytvárali vlastné ciele. Jedným z týchto cieľov je zaistiť, aby „do roku 2026 žilo v oblastiach, kde právo umožňuje prístup k bezpečnému a legálnemu potratu o 50 miliónov viac dospievajúcich dievčat a žien.“

Formát Fóra je taký, že pro-life a pro-rodinné hlasy sú prakticky vylúčené a konzervatívna a náboženská opozícia ku kontroverzným sociálnym politikám bola pozvanými rečníkmi pravidelne odsudzovaná. Podobne ako sumit v Nairobi v roku 2019, ktorý si pripomínal výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji z roku 1994, Fórum poskytlo platformu pre bohaté darcovské štáty, agentúry OSN a aktivistov pre propagáciu agendy, ktorá by nikdy nedosiahla schválenie konsenzom.

USA vydali prehľadový dokument, ktorý informoval o ich záväzkoch na Fóre. Píše sa v ňom, že „Bidenova administratíva sa zaviazala presadzovať sexuálne a reprodukčné práva v USA a na celom svete“. Veľká časť jeho obsahu sú kroky, ktoré už USA uskutočnili, vrátane zrušenia tzv. Mexico City Policy, ktorá blokovala financovanie zahraničných potratárskych skupín. Jeden z nových záväzkov bol pridanie sa ku kompaktu o ženách, mieri a bezpečnosti, ktorý požaduje „sexuálne a reprodukčné zdravotnícke služby“ v krízových situáciách.

Viceprezidentka Kamala Harrisová mala na Fóre prejav počas otváracej ceremónie, na ktorom povedala, že aby ženy „mohli plnšie participovať v demokracii“, potrebujú prístup k „reprodukčnej zdravotníckej starostlivoasti.“

USA sa zaviazali nasmerovať 50 miliónov USD do domáceho programu rodinného plánovania nad rámec navrhovaných 340 miliónov dolárov, ktoré sú pre tento program naplánované v prezidentskom návrhu rozpočtu.

Medzinárodné záväzky USA smerujúce k šíreniu „sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv“ zahŕňajú obnovenie financovania Populačného fondu OSN (UNFPA), vrátane 56 miliónov dolárov, v prezidentskom návrhu rozpočtu na rok 2022, čo je oproti roku 2021 nárast o 72%. Všeobecne sa rozumie, že programy „sexuálneho a reprodukčného zdravia“ v sebe zahŕňajú potraty a komplexnú sexuálnu výchovu.

Namiesto spoločnej dohody, akceptovateľnej všetkými krajinami je hlavným výsledkom globálneho fóra rovnosti mobilizácia financovania pre feministické skupiny a ciele. „Peking nebol financovaný a posledných 25 rokov sme bojovali o jeho implementáciu,“ povedala Phumzile Mlambo-Ngcuková, výkonná riaditeľka UN Women.

Viacero účastníkov vyzývalo na priame financovanie feministických hnutí, pretože verejno-súkromné partnerstvá nie sú považované za dostatočne „katalytické“ pre dosiahnutie cieľov Fóra.

Okrem prísľubov krajín využili pôdu Fóra pre oznámenie svojich finančných príspevkov aj miliardárski filantropovia.

Objavili sa „vlny odporu voči právam žien“ a stále existujú štrukturálne bariéry, povedala Melinda Gatesová pri oznámení prísľubu Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov pre podporu rodovej rovnosti vo výške 2,1 miliardy dolárov, ktorý zahŕňa 1,4 miliardy dolárov na rodinné plánovanie. Medzi ostatnými významnými donormi bola napríklad aj Fordova nadácia, ktorá oznámila prísľub vo výške 420 miliónov dolárov.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/u-s-and-other-donors-pledge-billions-at-un-event-to-promote-abortion-and-radical-feminist-policies/

Alexis I. Fragosa, Esq. a Rebecca Oas, Ph.D. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Alexis I. Fragosa, Esq. and Rebecca Oas, Ph.D. write for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission