Víťazstvo – zrušenie diskriminácie handicapovaných nenarodených v Poľsku

Milí priatelia, 

veľmi sa tešíme, že v Poľsku vláda dostála svojej zákonnej povinnosti a zverejnila rozhodnutie Ústavného súdu v zbierke zákonov, čím sa potraty z dôvodu vývojovej vady dieťaťa stávajú nezákonnými. Rozhodnutie z októbra 2020, ktoré súd prijal drvivou väčšinou sudcov, ustanovilo skutočnú rovnosť medzi ľuďmi s chorobami či postihnutiami a bez nich a zrušilo eugenické potraty z dôvodu postihnutia dieťaťa. Súd v rozhodnutí potvrdil, že takéto potraty nie sú v súlade s poľskou ústavou.

Veľmi sa tešíme z každého zachráneného dieťaťa a pomoci, ktorú Poľsko avizuje pre rodiny s handicapovanými deťmi. Veríme, že sme prispeli k tomuto úspechu aj my jednak iniciovaním listu 110 organizácií z celého sveta, ako aj listom slovenských organizácií, ktorý sme odovzdali J. E. Krzysztofovi Strzałkovi, poľskému veľvyslancovi na Slovensku.

Dúfame, že raz aj naši zákonodarcovia naberú odvahu a začnú chrániť deti a ich mamy pred potratom. Na začiatok aspoň pred tým bez udania dôvodu.