Bulharský najvyšší súd pomerom hlasov 28:21 vyhlásil koniec možnosti legálnej „zmeny pohlavia“

Občiansky senát Najvyššieho kasačného súdu (NSC) v Bulharsku vo svojom nedávnom rozhodnutí – potvrdenom 28 najvyššími sudcami (nesúhlasné stanovisko malo 21 sudcov) ukončil možnosť transsexuálom možnosť zmeniť svoje pohlavie v dokladoch. Výrok prijatého výkladového rozhodnutia znie: „Objektívne hmotné právo platné […]