Úrad OSN pre ľudské práva chystá celosvetový čierny zoznam „skupín vyvolávajúcich nenávisť voči LGBT“

napísal Stefano Gennarini, J.D. | 12. február 2021

NEW YORK, 12. február (C-Fam) Úrad OSN pre ľudské práva sústreďuje mená všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom odporujú agende LGBT.

Politici, náboženskí predstavitelia a organizácie z celého sveta, ktorí bránia život a rodinu budú zrejme daní na čierny zoznam úradu OSN pre ľudské práva. Toto nové drastické opatrenie môže byť použité na uvalenie sankcií na pro-rodinných advokátov a môže ich vystaviť teroristickým útokom.

„Kto sú hlavní činitelia, ktorí tvrdia, že zástancovia ľudských práv pre LGBT osoby šíria takzvanú „gender-ideológiu“?“, pýta sa výzva pre zaslanie podkladov, ktorú zverejnil úrad OSN pre ľudské práva minulý mesiac a je primárne určený LGBT skupinám.

V široko koncipovanej výzve si úrad OSN pýta príklady „verejných prejavov alebo vyhlásení politických a/alebo cirkevných predstaviteľov“, ktoré spochybňujú práva LGBT.

„Aké sú ich hlavné argumenty?“, pýta sa úrad OSN. Ďalej dopĺňa: „Boli úspešní v znížení úrovne ľudských práv pre LGBT osoby? Ovplyvnili ich stratégie priamo alebo nepriamo aj ľudské práva žien a dievčat?“.

Výzva Úradu OSN pre ľudské práva pre zaslanie podkladov označuje obrancov života a rodiny, ktorí spochybňujú „gender ideológiu“ ako konšpiračných teoretikov. Pokladá za samozrejmé, že „teória gender“ nie je ideológia, ale nespochybniteľná pravda. Tvrdí, že „významy“ spojené s pohlavím a genderom sú sociálnymi konštruktami.

V kontraste s touto pravdivou teóriou gender si žiada detaily „naratívov“ pro-life a prorodinných skupín, ktoré odporujú gender ideológii. Ako tvrdí úrad OSN pre ľudské práva, tieto naratívy sú „použité pre živenie násilia a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a genderovej identity v dôsledku ich osobitného vplyvu na sexuálne a reprodukčné práva.“

Úrad OSN pre ľudské práva sa zvlášť zameriava na náboženskú príslušnosť pro-life a prorodinných skupín.

Pýta sa na „príklady, kedy bol koncept gender použitý v náboženských naratívoch alebo naratívoch o tradícii, tradičných hodnotách alebo ochrane rodiny“ v opozícii k novým LGBT zákonom a politikám.

Tiež si pýta informácie o ochrane náboženskej slobody, viery alebo svedomia, ktoré by obmedzovali „požívanie ľudských práv (vrátane sexuálnych a reprodukčných práv) LGBT osôb.“ Úrad OSN pre ľudské práva dokonca hovorí o výhrade vo svedomí, ako o nejakom „konštrukte“, a nie ako o základnom ľudskom práve, ktoré je možné hájiť.

Podklady poskytnuté Úradu OSN pre ľudské práva budú použité v ďalšej správe nezávislého experta OSN pre ochranu pred násilím a diskrimináciou na základe pohlavnej a genderovej identity pre Radu OSN pre ľudské práva v Ženeve.

Šéf LGBT v OSN zrejme prijal vytvorením zoznamu „nenávistných skupín“ prístup organizácie Southern Poverty Law Center. Je známe, že zoznam nenávistných skupín vytvorený Southern Poverty Law Center bol použitý domácim teroristom Floydom Corkinsom v jeho ozbrojenom útoku na organizáciu Family Research Council v roku 2015. Použite takýchto zoznamov nenávistníkov bolo široko kritizované. Demokrati minulý rok navrhli v kongrese zákon pre vytvorenie podobného medzinárodného čierneho zoznamu, pod názvom Global Respect Act (Zákon o globálnom rešpekte), a ktorý by zaviedol sankcie na všetkých cudzincov, ktorí odporujú právam LGBT. Nie je to prvý krát, čo sa expert OSN pre LGBT pokúsil zamerať na náboženstvo. V správe v roku 2019 vyzval štáty na „vykonanie rozhodných krokov“ voči náboženským predstaviteľom, ktorí odporujú právam LGBT.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/un-human-rights-office-prepares-global-lgbt-hate-groups-blacklist/

Stefano Gennarini, J.D. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Stefano Gennarini, J.D. writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission.