Bidenová nominantka na čelo USAID Samantha Power je odhodlanou zástankyňou Woke imperializmu

Stefano Gennarini, J.D. |22. január 2021

NEW YORK, 22. január (C-Fam) Samantha Power, Bidenova nominantka na čelo Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) by mohla použiť zahraničnú pomoc USA ako zbraň na podporovanie potratov a LGBT agendy.

Ak Powerová urobí potraty a otázky LGBT podmienkou pre zahraničnú pomoc USA, ako sa očakáva, môže to postaviť skupiny organizované okolo náboženstiev do náročnej pozície. Kresťania, moslimovia, židia a iní, ktorí majú morálne výhrady k týmto politikám sa už nebudú môcť spájať s americkým ľudom pre zasielanie pomoci chudobným v zahraničí.

Medzinárodné potratárske skupiny, ktoré majú z finančného hľadiska prospech z amerického financovania potratov, ocenili Bidenov výber Powerovej.

„Blahoželáme veľvyslankyni Powerovej k tejto zaslúženej nominácii a tešíme sa na spoluprácu s ňou pri presadzovaní SRHR (sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv) pre všetkých prostredníctvom zahraničnej pomoci USA,“ uviedla CHANGE, medzinárodná lobistická skupina pre potratový priemysel zameraná na usmerňovanie zahraničnej pomoci USA potratárskym skupinám.

Prezident Biden predstavil Powerovú ako „hlas svedomia a morálnej integrity“, keď ju predstavil ako svoju nominantku na čelo Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj. Powerová bola najskôr novinárkou, a neskôr aktivistkou v oblasti ľudských práv predtým, ako bola nominovaná na veľvyslankyňu pri OSN za vlády Obamu.

Powerová ako veľvyslankyňa pri OSN agresívne presadzovala práva LGBT. Aj keď otvorene nepodporovala potraty, v roku 2015 pomohla zabezpečiť, aby Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN obsahovali „sexuálne a reprodukčné zdravie“, čo je výraz, ktorý sa často používa ako synonymum pre potraty. A po odchode z vlády súkromne vyjadrila podporu potratom.2

Počas jej pôsobenia v OSN mnoho diplomatov vyjadrilo svoju mrzutosť a frustráciu z Powerovej, najmä z jej agresívnej propagácie otázok LGBT.

„Použili sme každý nástroj, ktorý sme mali k dispozícii,“ uviedla Powerová na podujatí Human Rights Campaign v roku 2016, keď opisovala svoje úsilie propagovať LGBT problémy po celom svete.

„Keď krajiny nezdvíhali naše telefonáty, vyčíhali sme si ich v miestnosti Valného zhromaždenia, v Rade bezpečnosti alebo dokonca na záchodoch.“

Ako šéfka Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj bude Powerová disponovať ročným rozpočtom 20 miliárd dolárov. Jej zamestnanci budú mať veľkú rozhodovaciu právomoc ukladať podmienky pre príjemcov zahraničnej pomoci USA, vrátane vyžadovania toho, aby dodržiavali požiadavky LGBT a prípadne aj legalizovali potraty.

Skupinám založeným na viere a ďalším, ktorí majú morálne námietky proti potratom, pravdepodobne nebude umožnené partnerstvo s americkým ľudom pri pomoci chudobným v zahraničí, ak Powerová nebude rešpektovať Helmsov dodatok alebo aspoň nevytvorí mechanizmy ochrany svedomia v mechanizmoch zahraničnej pomoci USA. Helmsov dodatok predstavuje úplný zákaz financovania potratov vládou USA a zakazuje, aby bol ktokoľvek nútený vykonávať potraty. Takto sa interpretuje od jeho prvého prijatia v roku 1973.

Nie je isté, či bude Powerová proti Helmsovmu dodatku alebo iným obmedzeniam financovania potratov v zahraničí, zakotveným vo federálnych zákonoch.

Keď minulý rok Najvyšší súd zrušil zákon v Louisiane, ktorý vyžadoval, aby sa od potratových kliník vyžadovali rovnaké štandardy ako od ostatných kliník, vyjadrila na Twitteri svoju podporu tomuto rozhodnutiu.

„Dobre, že Najvyšší súd potvrdil jasný precedens. Louisianský zákon, o ktorý sa jedná bol nezmyselne reštriktívny. Ak by sa povolilo, aby ostal v platnosti, v celom štáte by ostal jeden lekár v jednej klinike, ktorí by mohli robiť potraty,“ uvádza sa v jej tweete.

———————-

1 Woke, pochádzajúce z výrazu wake – bdelý, je výraz pre fenomén najmä v kultúre USA, keď spoločnosť kladie veľký dôraz na subjektívne ponímanú sociálnu a spoločenskú nespravodlivosť a rôznymi formami nátlaku sa snaží o jej odstránenie. Medzi hlavné agendy Woke hnutia patrí zrovnoprávnenie rás, práva LGBT, feminizmus a environmentalizmus. Woke imperializmus je potom presadzovanie týchto postojov v medzinárodnej politike. Pozn. prekladateľa

2 Veľvyslanec USA pri OSN je v americkom systéme zároveň členom vlády. Pozn. prekladateľa

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/bidens-pick-to-head-usaid-samantha-power-is-committed-to-woke-imperialism/

Stefano Gennarini, J.D. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Stefano Gennarini, J.D. writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission.