[sklamanie z NRSR] Ani len zlepšenie informovanosti mamičiek pred potratom neprešlo

So smútkom a rozhorčením som sa dnes dozvedel, že poslanci parlamentu po búrlivej diskusii, ktorá prebiehala počas posledných dní a žiaľ bola aj plná klamstiev, strašenia a zavádzania, neschválil ani len zlepšenie informovania mamičiek pred potratom a zákaz reklamy na potraty, ktorá sa deje najmä na internete. Nenarodení tak opäť nebudú lepšie chránení. 

Idú voľby, je potrebné zvážiť aj výsledky hlasovania jednotlivých poslancov a strán.

 

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1729) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku – NEPREŠLO, tu sú hlasovania jednotlivých strán a poslancov:

Porovnanie s predchádzajúcim hlasovaním ukázalo tieto zmeny postojov/(ne)prítomnosti (postoje v 1. čítaní TU):