[c-fam.org] Drvivá porážka feministiek v OSN. Progresívnymi nátlakmi nás zastupovala EU

[Friday Fax newsletter c-fam.org]

S radosťou vám oznamujem, že radikálne feministky utrpeli veľkú porážku na práve ukončenom zasadnutí Komisie pre postavenie žien. Po záverečných rokovaniach, ktoré trvali do štvrtej hodiny ráno v sobotu, prehrali vo všetkom.

Gratulujem odvážnym africkým delegáciám, ktoré sa postavili Bidenovej administratíve a Európskej únii. Gratulujeme tímu C-Fam: Lisa Correnti, Stefano Gennarini, Rebecca Oas a Craig-Austin Rose. Gratulujeme aj koalícii pro-life mimovládnych organizácií, ktoré tak tvrdo pracovali. Nakoniec blahoželáme tímu Matta Walsha z Daily Wire, ktorý tvrdo pracoval na uvedení jeho výborného dokumentu „Čo je to žena„, ktorý musel mať vplyv na rokovania. Stefano Gennarini, J.D. informuje.

V Komisii, C-Fam a pro-life vláda Guatemaly sponzorovali podujatie na oslavu Deklarácie ženevského konsenzu, pro-life dokumentu, ktorý schválilo viac ako 30 krajín a ktorý iniciovala Trumpova administratíva. Rebecca Oasová na ňom vystúpila s prednáškou a informuje o ňom.

Toto je veľký deň, priatelia. Môžeme však očakávať nepríjemnú reakciu feministiek z OSN. Pripravte sa.

Šírte túto informáciu ďalej. Buďte odvážni. Zachovajte si vieru.

S úctou,

Austin Ruse
Prezident C-FAM

[článok z c-fam.org]

NEW YORK 18. marca (C-Fam) Na rokovaní Komisie OSN pre postavenie žien Bidenova administratíva a západné krajiny vytláčali tradičné krajiny na okraj. Tie však napokon odrazili všetky snahy o zaradenie „komplexnej sexuálnej výchovy“ a homosexuálnej/trans agendy do tohtoročnej dohody.

Diplomatické útoky prichádzali vo vlnách za sebou počas celej včerajšej noci najväčšieho výročného feministického zhromaždenia na svete. O 20:00 začali Austrália a USA posledný pokus o presadenie „komplexnej sexuálnej výchovy“ do dohodnutých záverov komisie. Do 14:00 ešte stále nebolo jasné, či k dohode dôjde.

Unavení a frustrovaní delegáti nakoniec o 16.00 hod. vo väčšinou prázdnej miestnosti dohodu prijali. Oficiálne vládne delegácie a feministické aktivistky, ktoré sa zúčastnili na zasadnutí komisie počas posledných dvoch týždňov, opustili sídlo OSN skľúčené ešte pred jej prijatím.

Západní diplomati uznali porážku a sťažovali sa, že dohoda neobsahuje odkazy na „komplexnú sexuálnu výchovu“, „sexuálne práva“ a „sexuálnu orientáciu a rodovú identitu“. Porážka bola o to významnejšia, že dohoda komisie sa tento rok týkala konkrétne vzdelávania a technológií pre ženy a dievčatá.

Silné presadzovanie „komplexnej sexuálnej výchovy“ hlboko do noci posledného dňa rokovania komisie pripomínalo rokovania v čase, keď bol Obama v Bielom dome. Počas Trumpovej vlády bola komisia oveľa menej kontroverzná. Tento rok sa Európska únia aj vláda USA opäť spojili v agresívnom presadzovaní západnej sexuálnej agendy.

Komplexná sexuálna výchova je pojem, ktorý západné krajiny používajú pre programy, ktoré podporujú „sexuálnu autonómiu detí“ a oslabujú rodičovskú autoritu. Takéto programy boli zdokumentované ako programy, ktoré vystavujú deti vysoko rizikovému sexuálnemu správaniu, vrátane propagácie homosexuality a transrodového životného štýlu ako zdravých a morálnych. Západné krajiny zúfalo chcú, aby Organizácia Spojených národov schválila tento špecifický druh vzdelávania, aby nakoniec zakotvila homosexuálne a transrodové otázky ako ľudské práva, ale členské štáty OSN túto terminológiu už viac ako desať rokov odmietajú.

Mnohí delegáti boli takí vyčerpaní, že nedokázali prejaviť žiadnu radosť či pozitívne emócie, ktoré sú zvykom na záver zasadnutia komisie. Všetci však vyjadrili potrebu viesť rokovania humánnejším spôsobom. Delegáti nakoniec museli rokovať nepretržite dva dni, pričom pred prijatím dohody mali len krátku päťhodinovú prestávku.

Viaceré delegácie obvinili predsedníctvo komisie pod vedením Juhoafrickej republiky, že sa jednostranne rozhodlo ukončiť rokovania o viac ako štyridsiatich odsekoch z predchádzajúcich dohôd komisie, ktoré obsahovali kontroverzné formulácie vrátane pojmov súvisiacich s potratmi, ako je sexuálne a reprodukčné zdravie, a formulácií o rozmanitosti a intersekcionalite súvisiacich s homosexuálnou/trans agendou.

[Vďaka Vašej podpore budeme môcť prinášať viac informácií zo sveta ochrany života. Ďakujeme za jej zváženie.]

Predsedníctvo to zdôvodnilo tým, že sa údajne chce vyhnúť opätovnému prerokúvaniu sporných otázok a ušetriť čas pri rokovaniach. Progresívne delegácie a feministické aktivistky však toto opatrenie označili za opatrenie, ktorého cieľom je upevniť zisky z minulých rokov.

Delegáti zo širokého spektra krajín boli počas celého procesu kritickí a poukazovali na to, že v konečnom dôsledku sa pri rokovaniach neušetril žiadny čas a že sporné témy v paragrafoch sa museli napriek tomu znovu prerokovať v nových paragrafoch dohody. Viaceré delegácie tiež vyjadrili výhrady k sporným pojmom, ktoré v dohode zostali.

Vyhlásenia v tomto zmysle urobili Kamerun, Egypt, Etiópia, Guatemala, Guyana v mene karibských krajín, Indonézia, Irán, Irak, Malajzia, Nikaragua, Omán v mene krajín Perzského zálivu, Nigéria, Senegal, Sudán a Svätá stolica.

Delegát USA sa pokúsil zvaliť vinu za dlhé hodiny na delegáciu Pakistanu, ktorá až do neskorej noci trvala na tom, aby komisia zahrnula predtým dohodnutú formuláciu o ženách, ktoré žijú pod „cudzou okupáciou“, čo je odkaz na ťažkú situáciu palestínskych žien. Delegát Pakistanu obvinil sprostredkovateľa dohody, že používa „dvojaký meter“, pričom jazyk týkajúci sa kontroverzných sociálnych otázok, ktoré uprednostňujú západné krajiny, má prednostné postavenie.

Európska únia oslavovala pridanie vyjadrenia, ktoré hovorí o tom, ako niektoré krajiny stavajú mimo zákon „nekonsenzuálne zdieľanie“ sexuálnych alebo iných explicitných fotografií. Mnohé tradičné krajiny boli týmto pojmom pri rokovaniach zmätené, pretože ich zákony zakazujú akékoľvek zdieľanie sexuálneho alebo iného explicitného materiálu bez ohľadu na to, či bol vytvorený alebo zdieľaný dobrovoľne.

Preložené s pomocou www.DeepL.com/Translator (free version)