www.antikoncepcia.org

Zvažuješ užívanie hormonálnej antikoncepcie a zaujímajú ťa vedecké fakty (viac ako 550 odborných zdrojov), riziká s tým spojené?

Vedela si, že HAK môže spôsobiť zvýšené riziko onkologických ochorení, náhleho úmrtia užívateľky, psychických ochorení a samovrážd, má vplyv na sexuálny život, atraktivitu užívateľky a má aj negatívne vplyvy na životné prostredie?

Na webe sú aj kapitoly, ktoré sa venujú riziku vývinu vrodených chýb a detských rakovín u potomkov, ktorých matky ukončili používanie hormonálnej antikoncepcie krátko pred otehotnením alebo ju neúmyselne používali počas tehotenstva, a taktiež kapitola venujúca sa vplyvu hormonálnej antikoncepcie na uhniezdenie embrya a jeho odumretie.