Pro-potratári menia zákony: [LiveAction.org] V americkom štáte Ohio zakotvili potraty ako „ústavné právo“

[článok z LiveAction.org] V utorok 7.11.2023 57%ná väčšina voličov v Ohiu v referende schválila novelu Issue 1, ktoré zakotví potraty ako „právo“ v ústave štátu a bude chrániť prístup k potratom počas celého tehotenstva.

Prijatím Issue 1 bude ústava štátu Ohio obsahovať „individuálne právo na vlastnú reprodukčnú liečbu vrátane potratu, ale nie výlučne“ a „umožní štátu obmedziť potrat po životaschopnosti dieťaťa s výnimkou prípadov, keď je to „nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia tehotnej pacientky“.

Pojem „zdravie“ bol v minulosti definovaný tak široko, že umožňoval potrat takmer za akýchkoľvek okolností vrátane dôvodov „rodinného“ alebo „finančného“ zdravia; to bolo vidieť v rozhodnutí partnera v prípade Roe v. Wade, Doe v. Bolton.

Znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bolo označované ako klamlivé, zmätočné a nejasné, čo vyznieva tak, akoby si štátni zákonodarcovia zachovali možnosť chrániť nenarodené deti pred potratom v neskorom štádiu tehotenstva, ako si to želá väčšina Američanov. V novele sa však ponechalo na rozhodnutí potratára – osoby, ktorá má z potratu finančný zisk – či je nenarodené dieťa ohrozené potratom „životaschopné“, čo je svojvoľný pojem, ktorý, ako priznali potratári, v podstate nič neznamená. To znamená, že na základe subjektívnych definícií pojmov „životaschopnosť“ a „zdravie“, ktoré používa potratár, by sa v Ohiu mohol vykonať potrat v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva z akéhokoľvek dôvodu.

ČÍTAJTE: Úmrtnosť novorodencov prvýkrát za 20 rokov vzrástla. Je na vine stimulácia potratov?

Novela chráni aj sexuálnych predátorov, pretože ruší ohajský zákon o oznamovaní potratov rodičom. To umožňuje násilníkom vziať svoje obete na potrat a potom pokračovať v zneužívaní. Ako odhalilo vyšetrovanie Live Action Aiding Abusers, potratový priemysel, najmä spoločnosť Planned Parenthood (má sesterskú organizáciu aj na Slovensku – po novom sa volajú Intymyta, predtým Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorej riaditeľkou v minulosti bola aj Oľga Pietruchová), v minulosti napomáhal sexuálnym násilníkom napriek tomu, že je povinný oznamovať podozrenia zo zneužívania. Zistilo sa, že deti vo veku 12 rokov boli opakovane zneužívané dospelými sexuálnymi predátormi, keď na nich organizácia Planned Parenthood vykonávala potraty a vracala ich zneužívateľom, pretože, ako uviedol jeden zo zamestnancov, nahlásenie potenciálneho trestného činu bolo príliš „obťažujúce“.

„Veľká výhra potratu, zatiaľčo ženy, rodičia a deti prehrali,“ povedal Jor-El Godsey, prezident organizácie Heartbeat International. „Ženy stratili ochranu zdravého rozumu. Rodičia stratili možnosť podieľať sa na kľúčovej a nebezpečnej zložke zdravotného a emocionálneho zdravia svojho dieťaťa. A deťom bola odopretá ich telesná autonómia, aby mohli rásť tak, ako to chcel Boh. Práca pomoci v tehotenstve bude teraz to jediné, čo môže ženám pomôcť z pasce potratových špekulantov.“

Organizácia Protect Women Ohio uviedla v e-maile po hlasovaní (zvýraznenie pridané):

„Vieme, že Issue 1 nepredstavuje hodnoty štátu Ohio. Na presadenie najradikálnejšej potratovej agendy v krajine bolo potrebných 35 miliónov dolárov z neštátnych prostriedkov a reklamy plné strachu a klamstva. Program, ktorý zakotví neskoré potraty v našej ústave, zbaví rodičov ich práv a zruší zdravotnú a bezpečnostnú ochranu žien. Toto nie je cesta Ohia a my sme jednotní v našom boji proti týmto extrémnym politikám.“

[Chceme sa ochrane života venovať intenzívnejšie a profesionálnešie. Vďaka Vašej pravidelnej podpore to bude možné. Ďakujeme.]

Lila Roseová, zakladateľka a prezidentka organizácie Live Action, uviedla v tlačovej správe:

„Pravda nakoniec zvíťazí. Pravda má vždy prednosť pred dočasnými politickými víťazstvami. Čo je pravda? Ľudský život sa začína v okamihu počatia. Potrat je akt vražedného násilia, ktorý zabíja živého človeka. Civilizovaný národ zakazuje vraždy a mal by, samozrejme, zakázať aj potraty. Základom nášho právneho systému je rovnaká ochrana zákonov pre každého človeka bez ohľadu na rasu, vek, miesto alebo sociálne postavenie. Táto záruka rovnakej ochrany je zakotvená v štrnástom dodatku našej ústavy. Hlasovanie o základných ľudských právach bezbranných, nepopulárnych menšín – najmä detí – je anatémou. V Spojených štátoch sú dnes možno práve nenarodené deti tou najnepopulárnejšou menšinou….

Prolife hnutie sa musí prispôsobiť, aby zvíťazilo. Musíme zahodiť starý manuál a vrhnúť sa po hlave do stratégie, ktorá dokáže získať srdcia a mysle Američanov a premietnuť sa do volebného víťazstva. Táto stratégia sa začína plným prijatím a vzdelávaním o pravde. Ľudský život je cenný a musí byť právne chránený. Ľudský život sa začína počatím. Potrat je vražedný násilný čin. Odvážne prijatie pravdy je prvým krokom k ďalšiemu politickému víťazstvu.“

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporili veľkí hráči potratového priemyslu. Zo správ vyplýva, že skupina Ohioans United for Reproductive Rights, ktorá stojí za navrhnutým opatrením (tvorí ju koalícia organizácií vrátane ACLU of Ohio, Abortion Fund of Ohio, Planned Parenthood Advocates of Ohio a potratového zariadenia Preterm-Cleveland), získala tento rok do polovice októbra viac ako 39,2 milióna dolárov a minula 26,2 milióna dolárov. Viac ako 28,7 milióna dolárov zo získaných peňazí pochádzalo z peňažných darov od augusta. Takmer 20 miliónov dolárov bolo vynaložených na televízne reklamy na podporu tohto opatrenia.

Niektorí z najväčších darcov pochádzali z iných štátov a patrili medzi nich newyorské Open Society Policy Center (spojené s filantropom Georgeom Sorosom) a newyorská American Civil Liberties Union. Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg bol tiež významným darcom spolu s miliardárom z Oklahomy Lynnom Schustermanom a Akčným fondom plánovaného rodičovstva.

Teraz, po schválení Issue 1, môže Ohio očakávať, že sa stane cieľovou destináciou potratov, čo by mohlo znamenať, že čoskoro bude cieľom sexuálnych násilníkov, ktorí vozia neplnoleté osoby na potraty cez hranice štátu – rovnako ako v aktuálnom súdnom prípade, keď bola tínedžerka prevezená z Idaha do Oregonu na nechcený potrat. Za jej únos boli zatknuté dve osoby.

Víťazstvo zástancov potratov by mohlo inšpirovať aj zástancov potratov v iných štátoch, aby pripravili zákonné opatrenia na ochranu potratov aj tam.