[LiveAction.org] Mestská rada v Illinois povolila vyvesenie pro-life vlajky na radnici

[článok z LiveAction.org]

Len niekoľko mesiacov po vyvesení dúhovej vlajky na radnici odhlasovala jedna mestská rada v štáte Illinois povolenie vyvesenia pro-life vlajky pri príležitosti Mesiaca úcty k životu.

Rada mesta Galesburg na zasadnutí hlasovala v pomere 5:2 a schválila vyvesenie vlajky po tom, ako za jej vyvesenie loboval obyvateľ Brent Zhorne. Zhorne sa vyjadril, že „život je posvätný – je to niečo vzácne a musíme ho chrániť“.

Zhorne tvrdí, že nezastupuje Knox County Right to Life ani žiadnu inú organizáciu. Nebol však jediný, kto bol za vyvesenie vlajky; na stretnutí sa zúčastnilo mnoho členov miestnej pro-life skupiny, ktorí túto myšlienku podporili.

„Chcela by som, aby vlajka bola vyvesená, pretože si vážime život – všetky štádiá života.“ povedala jedna z prítomných žien. Ďalší muž poznamenal: „Táto vec je taká posvätná pre našu krajinu, pre nás samých, pre našu vieru.“

Našli sa však aj takí, ktorí mali pocit, že vlajka je skôr symbolom menšej inklúzie – napriek tomu, že pro-life vlajka sa snaží uznať dôstojnosť súčasnej, najviac marginalizovanej skupiny ľudských bytostí v spoločnosti: tých, ktoré žijú v maternici, ale ešte sa nenarodili.

[Chceme sa ochrane života venovať intenzívnejšie a profesionálnešie. Vďaka Vašej pravidelnej podpore to bude možné. Ďakujeme.]

„Ak sa zameriame len na zraniteľné matky a ich nenarodené deti, vynecháte celú skupinu ľudí, ktorí si zaslúžia úctu,“ povedala jedna žena.

Vlajka za život však nie je symbolom neúcty k iným, ani nemá byť symbolom pre každú vec všade na svete. Má byť symbolom obhajoby práva na život pre všetky ľudské bytosti bez toho, aby z tohto najzákladnejšieho ľudského práva bol niekto vylúčený.

Ďalší účastník zasadnutia, člen rady Dwight White, ktorý hlasoval proti povoleniu vlajky, zašiel tak ďaleko, že prirovnal vlajku za život ku konfederačným a „pravicovým“ vlajkám. „Garantujem vám ďalšiu vec – myslíte si, že skupina Konfederačnej vlajky, Matky Konfederácie, myslíte si, že alt-right má takéto právo? Budú chcieť vyvesiť svoju vlajku,“ povedal White.

Členka rady Heather Acerra však uviedla, že pro-life vlajka „sa netýka len nenarodených“, ale aj „osôb s handicapom [a] osôb na sklonku života“.

 

Organizácia Pro-Life Flag Project na svojej webovej stránke uvádza, že vlajka je „[zjednocujúcou] zástavou Hnutia za život“.

„Dve nohy, dve ruky, dva pruhy, dva životy. Milujte ich oboch,“ znie motto projektu a vlajka bola vytvorená a „odhlasovaná VAMI, členmi hnutia za život, aby poskytla zjednocujúci, voľne reprodukovateľný symbol pre vec ochrany života“. 

(o pro-life vlajke sme informovali už v roku 2022)