TS: Potratová tabletka už usmrtila niekoľko žien. Avizovaný postup jej zavedenia je nezákonný a nedemokratický. Jej zavedením bude krv aj na rukách premiéra Ódora a ministra zdravotníctva Palkoviča

Bratislava 14.6.2023 Aktivisti na tlačovom brífingu pred parlamentom vyzvali premiéra Ódora a ministra zdravotníctva Palkoviča, aby nezavádzali potratovú tabletku, po ktorej vo svete nastali úmrtia žien. Plánovaný postup zavedenia tabletky je nezákonný a úradnícka vláda nemá demokratický mandát na politické kroky v kultúrno-etických témach.

(petíciu možno podpísať tu)

“Premiér Ódor vykopal sekeru kultúrnej vojny, keď tri dni po nástupe do funkcie ohlásil rozširovanie možností potratov tabletkou, ktorá zabíja nenarodené deti. Túto tému zjavne považuje za jednu z najdôležitejších, keď sa o nej za tri dni v úrade podľa jeho slov s ministrom zdravotníctva Palkovičom zhovárali opakovane. Slovenské zdravotníctvo pre týchto pánov asi nemá dôležitejšiu prioritu ako je potratová tabletka,“ povedal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.

“Potratová tabletka, ktorá zabíja dieťa v lone matky, nie je bezpečnou – hovoria o tom tragické príbehy Holly Patterson, Rebecy Tell Berg, Manon Jones, Marie del Valle González López, Sarah Dunn a ďalších. Hovorí o tom aj fakt, že medzi vážne komplikácie chemického potratu patrí nezvládnuteľné krvácanie, ktorého riešenie si vyžaduje podanie liekov, transfúzií krvi alebo chirurgický výškrab maternice. Veľká fínska štúdia (viď nižšie) uvádza, že krvácaním trpelo 15,6% užívateliek a výškrab na zastavenie krvácania bol potrebný v 2,9% prípadov. V 6,7% prípadov nedošlo k úplnemu potrateniu dieťaťa a jeho obalov a matky museli podstúpiť ešte aj chirurgický potrat. Ženy potrebujú pomoc, podporu a informácie, nie ďalší spôsob, ako zabiť svoje dieťa. Ako ľuďom, ktorí pomáhame konkrétnym mamičkám v zložitých situáciách, je nám ľúto, že pán minister zdravotníctva nerieši zlepšenie informovanosti matiek o rizikách potratu či organizáciách podávajúcich pomocnú ruku, ktoré by sa malo diať v ambulanciách aj v nemocniciach na oddeleniach,” povedala Martina Bednáriková z pomájúcej iniciatívy nesudimepomahame.sk

Podľa zmienenej fínskej štúdie, ktorá skúmala 42 000 žien po potrate, sa po chirurgickom potrate negatívne zdravotné následky objavili v 5,6% prípadov, po chemickom však až v 20% prípadov, teda štvornásobne viac.

“Prvýkrát po 20 rokoch minulý rok na Slovensku stúpol počet umelých potratov, a to až o 8.6%. Zavraždili sme o 400 detí viac ako rok predtým. Už teda neplatí často opakovaný lživý argument, že potraty netreba riešiť, pretože ich počet klesá. Minulý rok sme teda zavraždili jedny Bojnice, Dobšinú či Sládkovičovo. Sme presvedčení, že zavedením potratovej tabletky stúpne celkový počet zabitých nenarodených detí, pretože tento spôsob maskuje strašnú realitu potratu za užitie tabletky. Zavedenie potratovej tabletky je prvý krok postupného uvoľňovania pravidiel a môže viesť k vyššiemu počtu potratov. V niektorých krajinách, napríklad vo Veľkej Británii, postupnými krokmi dospeli až k stavu, kedy sú potratové tabletky zasielané po telefonickej konzultácii matkám domov. Dostanú ich teda bez návštevy lekára a užijú ich bez lekárskeho dohľadu,” dodal Juraj Šúst, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa.

“Je nám nesmierne ľúto zmarených životov detí a aj niektorých matiek. Vidieť fotografie mladých žien, ktoré tu mohli byť, ale na následky užitia potratových tabletiek zomreli, trhá človeku srdce. Z našich mnohoročných skúseností v oblasti problematiky potratov vidíme, že povedomie v spoločnosti o vývinovej biológii človeka ako i o rizikách spojených s potratom sú veľmi chabé. Máme skúsenosť, že je potrebná citlivá informovanosť matky pred potratom najmä o iných možnostiach, ako riešiť jej krízovú situáciu. Iba takto sa dá spraviť skutočne slobodné rozhodnutie. Verím, že matky by si vybrali lepšie riešenie ako tento tragický čin,” povedala Katarína Kapinajová z iniciatívy 9 mesiacov za život.

“Pri potrate na žiadosť nemá ministerstvo zdravotníctva zo zákona oprávnenie vydať štandardné diagnostické a terapeutické postupy. Ich vydanie by bolo v rozpore so zákonom o zdravotnej starostlivosti. Zákon presne definuje, čo je liečba a diagnostika. Potrat na žiadosť nie je zdravotným zákrokom. Vyvolanie potratu samou ženou je tiež zrejme v rozpore s trestným zákonom, pričom realizácia potratov inak, ako dovoľuje zákon, je trestným činom. Chemický potrat je tiež v rozpore so zákonom o umelom prerušení tehotenstva, s jeho vykonávacou vyhláškou, ako aj s vyhláškou o informovanom súhlase. Podľa zákona sa má potrat vykonať v zdravotníckom zariadení. Navrhovaný postup tejto progresívnej vlády pani prezidentky je v rozpore s ústavou a zákonom o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,” povedal Anton Chromík z Aliancie za rodinu.

“Zákon o umelom prerušení tehotenstva vo svojom § 7 neumožňuje vykonanie potratu mimo zdravotníckeho zariadenia. Pán minister sa veľmi mýli, ak za vykonanie potratu považuje podanie potratovej tabletky. Možno je aj on zavedený potratárskou lobby, ktorá ovláda našu gynekológiu od čias komunizmu. Výkon potratu je jeden celok a podľa zákona musí byť vykonaný v zdravotníckom zariadení ako celok. Žena nemôže byť ponechaná počas výkonu potratu doma. Pričom je jasné, že veľké percento žien bude potrebovať silné lieky na tlmenie silnej bolesti, ktorú opisujú mnohé užívateľky tejto chemikálie. Ďalšie budú potrebovať absolvovať aj následný chirurgický potrat. V príbalovom letáku k mifepristonu sa píše, aby bol uchovávaný mimo dohľadu a dosahu detí. S tým sa nedá iné, ako súhlasiť – držme potratovú tabletku mimo dosahu aj nenarodených detí,” dodal Chromík.

“Chemický potrat je tiež v rozpore so zákonom o pohrebníctve, ktorý nemocniciam stanovuje potratené deti buď vydať na pochovanie, alebo spopolniť v spaľovni. Zákon neumožňuje iný spôsob zaobchádzania s ľudskými plodmi – napríklad spláchnutie na toalete, odhodenie do komunálneho odpadu a podobne. Bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská opakovane pre médiá potvrdila, že užívanie prípravku je na Slovensku nelegálne, pričom od roku 2013 nedošlo k zmene legislatívy,” povedal Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Ministerka Zvolenská: „Pokiaľ by lekár aplikoval tento liek, skutočne sa dopúšťa porušenia zákona. Nie je možné legálne vykonať chemické prerušenie tehotenstva.“ (Vyjadrenie pre Slovenský rozhlas dňa 29. januára 2013).

Umelý potrat je zákrok, ktorý sa dotýka nielen výkonu zdravotnej starostlivosti, ale aj témy ľudských práv. Limity ľudských práv však môžu byť stanovené len zákonom. Vláda, ako zložka výkonnej moci, a obzvlášť dočasná úradnícka vláda bez mandátu občanov, nemá kompetenciu regulovať zásadné otázky dotýkajúce sa limitov ústavných hodnôt a ľudských práv.

Obdobný postoj zaujala aj Organizácia spojených národov, ktorá v bode 8.25 Akčného programu Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji stanovila: „Akékoľvek opatrenia alebo zmeny súvisiace s umelým prerušením tehotenstva možno určiť len na národnej alebo miestnej úrovni podľa národného legislatívneho procesu.“

“Ministerstvo zdravotníctva nemá mandát na prijatie štandardných postupov umelého potratu na žiadosť. Ministerstvo zdravotníctva môže podľa zákona o zdravotnej starostlivosti vydávať štandardné postupy na výkon prevencie, štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy. Potrat na žiadosť sa však podľa nálezu Ústavného súdu SR (PL. ÚS 12/01-297) nepovažuje za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo teda nemôže prijať postup, na ktorý nemá podľa ústavy a zákona kompetenciu,” povedala profesorka Mariana Mrázová, bývalá členka komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy.

Z nálezu Ústavného súdu SR: „Navyše z ustanovenia § 11 zákona o umelom prerušení tehotenstva … možno vyvodiť, že prerušenie tehotenstva podľa § 4 tohto zákona nie je zdravotným zákrokom, ale naopak za tento zákrok sa vyberá úhrada, čím sa domáca úprava líši od tých štátov, kde sú náklady prerušenia tehotenstva hradené zo zdravotného poistenia.“

“Ďakujeme všetkým viac ako 10 000 signátárom petície, ktorou apelujú na premiéra a ministra zdravotníctva, aby nezavádzali potratovú tabletku, ktorá ničí životy nenarodených detí a vážne ohrozuje životy matiek. Ak minister zdravotníctva Palkovič spolu s premiérom Ódorom presadia potratovú tabletku, budú mať na rukách krv nenarodených detí a veľmi pravdepodobne aj niektorých matiek. Pán Palkovič ako patológ bude možno potom tieto matky pitvať. Som zvedavý, ako vysvetlí pozostalým rodičom, že chemický potrat je šetrný a bezpečný. Je tragické, že vláda prezidentky Čaputovej len pár dní po uvedení do úradu začala s presadzovaním tak nehumánnej praktiky, ako je vraždenie nenarodených prostredníctvom chemického potratu, ktorý ohrozuje zdravie a samotný život matiek. Súčasné konanie vlády prezidentky Čaputovej je preto jasným varovaním pre nadchádzajúce parlamentné voľby. Ak si progresívci dovoľujú takéto veci s prezidentkou a úradníckou vládou, čo to potom bude, ak sa dostanú k moci?” uzavrel Matúš Hagara zo CitizenGO Slovensko.

(Fínska štúdia skúmajúca 42 000 žien po potrate: Immediate Complications After Medical Compared With Surgical Termination of Pregnancy
Niinimäki, Maarit MD a kol., Obstetrics & Gynecology 114 (4):p 795-804, October 2009. | DOI: 10.1097/AOG.0b013e3181b5ccf9
https://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2009/10000/Immediate_Complications_After_Medical_Compared.14.aspx )

foto: aktivisti pred NR SR s fotografiami žien, ktoré zomreli na následky chemického potratu

[Vďaka Vašej podpore budeme môcť prinášať viac informácií zo sveta ochrany života. Ďakujeme za jej zváženie.]