Na parlamentnom výbore pre školstvo sme obhajovali práva rodičov viesť svoje deti v oblasti sexuálneho správania

Priatelia,

ďakujeme všetkým za podporu a pomoc. Včera sme vďaka 15 000 signatárom petície Výchova o sexuálnom správaní len so súhlasom rodičov – podporte zákon posilňujúci práva rodičov“ boli pozvaní na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, kde sme reprezentovali ich hlas.

Okrem vysvetlenia filozofického základu a kontextu petície (žijeme v časoch, kedy sú zaznávané základné hodnoty našej spoločnosti a „novoty“ sú prezentované ako jediný správny pokrok) sme poukázali aj na konkrétne prípady zo zahraničia, v ktorých rodičia strácajú právo vyňať svoje deti z výchovy o sexuálnom správaní (tu, tu či tu). A ak nesúhlasia a deti do školy nepošlú, sú pokutovaní a keď nezaplatia, tak končia aj na niekoľko dní vo väzení, ako sa to stalo niekoľkým nemeckým rodičom.

Prítomným 10 poslancom NR SR sme odprezentovali aj nevhodné materiály a pomôcky, ktoré sa používajú v niektorých krajinách pri vzdelávaní či výchove o sexuálnom správaní. Bolo vidieť, že niektorí z nich boli pohoršení a neskôr vyjadrili našej petícii podporu. Dvaja zo strany SAS (Gröhling a Galek) naopak nerozumeli, čo namietame na plyšových pohlavných orgánoch, drevených penisoch či nevhodných obrázkoch z príručky z Británie alebo aký máme problém s videom zo Švédska s animovanými pohlavnými orgánmi.

image_6483441.JPG

Zopakovali sme žiadosť 15 000 občanov SR, aby nevhodný obsah výchovy a vzdelávania ich detí v oblasti sexuálneho správania mali právo rodičia odmietnuť. Pán poslanec Galek na rokovaní vyjadril neporozumenie našej požiadavke, nevedel, ktorého zákona sa naša petícia týka (týka sa návrhu poslanca Vašečku) a spomenul, že na pornografii, ktorú sám sleduje, nevidí nič zlé. Rokovanie výboru bolo následne pred rečou poslanca Gröhlinga, ktorý avizoval negatívne stanovisko k našej petícii, prerušené, nakoľko prítomní mali ďalšie povinnosti. 

 

Priatelia,

ďakujeme všetkým podporovateľom za odvahu postaviť sa za jednu z dôležitých hodnôt – práva rodičov vychovávať svoje deti podľa svojho náboženského a filozofického presvedčenia! Vidiac niektoré tendencie zo zahraničia, táto téma bude pravdepodobne už v blízkej dobe naberať čoraz viac na dôležitosti. Dúfame, že aj vďaka podporovateľom petície (ku ktorým sa stále môžete pridať) bude na aktuálnej schôdzi NR SR v druhom a treťom čítaní schválený zákon, ktorý práva rodičov posilní.

S úctou

Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu a Juraj Šúst zo Spoločenstvo Ladislava Hanusa

[Vďaka Vašej podpore budeme môcť prinášať viac informácií zo sveta ochrany života. Ďakujeme za jej zváženie.]

image_50451201.JPG