TS: Vedenie SAV nevidí problém v stredoškolskej učebnici SAV s pohlavnými orgánmi na obale, zvažujeme podnety pre ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

28. marca 2023 sme odovzdali petíciu adresovanú predsedovi SAV, predsedníctvu SAV a Snemu SAV, ktorú v tom čase podpísalo 17500 občanov (aktuálne už 18600). Žiadali sme v nej o verejné dištancovanie sa Slovenskej akadémie vied od stredoškolskej učebnice, pracovného zošitu s názvom „Partnerská a sexuálna výchova“, ktorý na obale nesie ilustrácie pohlavných orgánov. Žiadali sme tiež o vyvodenie zodpovednosti tak, aby sa podobným prešľapom do budúcna predišlo. V petícii sme uviedli dôvody:

„Učebnica SAV do intímnej oblasti mladých vstupuje s obalom s vyobrazenými akýmisi psychedelickými preludmi pohlavných orgánov. Obsah zošita má malú pridanú hodnotu, k zväčša krátkym textom dáva odporučenie na sledovanie videa s titulkami a diskusiu o ňom, úplne v ňom absentujú ústavné hodnoty ako manželstvo a rodičovstvo, nejde do hĺbky v oblasti vzťahovej, nezameriava sa na vernosť či zodpovednosť ako dôležité princípy pre človeka, ktorý vstupuje do vzťahov, zameriava sa na antikoncepčné metódy pričom nezmieňuje krásu rodičovstva ani prirodzené metódy plánovania rodičovstva, opomína tiež dôležitosť vyzretosti či potrebu značnej hĺbky vzťahu pre začatie sexuálneho života.“

 

Predseda SAV profesor Šajgalík a predseda Snemu SAV Mgr. Passia iniciátorom petície odpovedali listom, v ktorom okrem iného tvrdia, že v tejto oblasti vzdelávania „Absentuje jasná koncepcia ako výsledok spoločenského konsenzu“. Pritom Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) bola prijatá ako dôsledok uznesenia vlády SR č. 390 z 4. 6. 1996. Zároveň sú tu dokumenty ministerstva školstva k VMR, ktoré sa tomuto prierezovému predmetu venujú, a tie tiež možno považovať za výsledok spoločenského konsenzu.

Zástupcovia SAV v liste tiež uviedli, že sa pozitívne stavajú k požiadavke, aby predovšetkým rodičia boli vychovávateľmi svojich detí v oblasti vzťahov a intimity. Pritom však dodávajú, že „nezanedbateľná časť slovenských rodín nedokáže túto zodpovednú funkciu plne zastúpiť a preto považujeme za potrebné, aby do tejto oblasti vstúpila aj škola.“ Tým sa v menej celej SAV namiesto povzbudzovania a pomáhania plnenia si rodičovských práv a povinností aj v tejto výchovnej oblasti (napríklad aj vydávaním odborných publikácií zameraných na pomoc rodičom) jasne priklonili k jednému ideologickému prúdu, ktorý sa snaží vstupovať do tejto intímnej sféry detí a mladých, často, žiaľ nevhodnými spôsobmi. „Deti a mladí si v oblasti vzťahov zaslúžia individuálny prístup tých, ktorí ich najlepšie poznajú a milujú, teda svojich rodičov. Mladí podľa skúseností odborníkov túžia po stabilných vzťahoch a usporiadaných harmonických rodinách,“ povedal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.

Zástupcovia váženej akademickej inštitúcie na Slovensku sa zastali chabého obsahu a perverznej podoby pracovného zošita, ktorý na svojom obale nesie ilustrácie pohlavných orgánov, čím jasne zdôrazňuje sploštenie vzťahov na sexualitu vo vnímaní autoriek publikácie. Tvrdia, že podľa nich v tomto prípade nedošlo k porušeniu etických princípov a k učebnici dodávajú: „Rešpektujeme inakosť názorov, právo na iný postoj a sme otvorení kritike a diskusii, ale nevidíme dôvod, aby sme sa dištancovali od predmetnej publikácie „Partnerská a sexuálna výchova. Pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá“.“

„Ako iniciátori petície vyjadrujeme zhrozenie z postoja vedenia Slovenskej akadémie vied, ktoré verejne zastupuje všetkých jej akademických pracovníkov. Očakávali sme, že sa bude dištancovať aspoň od nevhodného obalu učebnice a apelovať na svojich kolegov, aby perverznosťami nekazili dobré meno tejto inštitúcie. Žiaľ, učebnice s vyobrazenými pohlavnými orgánmi na obale sa vedenie SAV zastalo, a tak sa môžeme len pýtať, kam až majú niektorí akademici posunutú hranicu akceptovania sexualizácie detí a mladých. Ako napísala jedna pani na sociálnej sieti – ak by som v mojich študentských rokoch niečo také nakreslila na zošit, bol by z toho pohovor s riaditeľom, dvojka zo správania a doma trest. Dnes už zjavne môžu pohlavné orgány dávať na učebnice priamo autori,“ dodal Kováčik.

„Predpokladáme, že by si SAV vizuál s pohlavnými orgánmi nedala na svoje vizitky či propagačné materiály a billboardy, napriek tomu obhajuje jeho prítomnosť na stredoškolskej učebnici. Naša spoločnosť je, žiaľ, dlhodobo presexualizovaná, čo škodí nielen mladým, ale spoločnosti ako takej. Žiaľ, teraz už aj SAV do tejto situácie priložila svoj diel. Téma výchovy o vzťahoch, manželstve, rodičovstve, sexualite je prítomná na Slovensku už mnoho rokov. Mladí ľudia si zaslúžia, aby neboli oberaní o výchovu k manželstvu a rodičovstvu, aby téma vzťahov nebola sploštená len na sexualitu, a to naviac bez hlbšieho ukotvenia v morálke, úcte k človeku, v zdôrazňovaní dôstojnosti človeka, vernosti, zdržanlivosti, dôležitosti manželstva, kráse rodičovstva…, ktoré sú tak dôležité pri štarte mladého človeka do života, aj ako prevencia pred fyzickými i psychickými ujmami,“ dodal Matúš Hagara z CitizenGO Slovensko.

„Pre dianie v ostatných mesiacoch, aj čo sa týka učebnice SAV, aj ďalších excesov, zvažujeme podnety pre orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie z prečinov ohrozovania mravnej výchovy mládeže,“ uzavrel Kováčik.

[Vďaka Vašej podpore budeme môcť prinášať viac informácií zo sveta ochrany života. Ďakujeme za jej zváženie.]