[LiveAction.org] Potratové kliniky v USA žiadajú sudcu, aby zrušil bezpečnostné regulácie úradov na potratové pilulky

(pôvodný článok z LiveAction.org; NRL News Today ) Okresný sudca Robert S. Ballou si vo štvrtok vypočul argumenty od právnikov zastupujúcich potratové kliniky v troch štátoch – Virgínia, Montana a Kansas –, ktorí ho žiadali, aby ich ochránil pred ďalšími obmedzeniami používania mifepristonu, prvej tablety chemického potratu. Žiadajú sudcu, aby prinútil FDA (pozn. Food and Drug Administration – orgán USA regulujúci lieky) zrušiť niekoľko dlhodobých obmedzení, ako možno mifepriston predpisovať.

„Poskytovatelia potratov konkrétne chcú, aby FDA a Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA upustili od súboru obmedzení známych ako stratégia hodnotenia a zmierňovania rizík („REMS“), ktorá sa vzťahuje na mifepriston od jeho schválenia pred 23 rokmi,“ povedala Whittney Evansová. „REMS reguluje mifepriston podobným spôsobom ako chemoterapeutické lieky, o čom poskytovatelia tvrdia, že je to zbytočné a zavádzajúce.“

Poskytovatelia v konečnom dôsledku chcú, „aby federálna vláda úplne odstránila REMS,“ pokračovala Evansová. „Medzitým požiadali okresného sudcu Roberta S. Balloua o predbežné opatrenie, aby zabránili ďalším obmedzeniam a zachoval status quo.“

[Vďaka Vašej podpore budeme môcť prinášať viac informácií zo sveta ochrany života. Ďakujeme za jej zváženie.]

 

V inom prípade, ktorý sa teraz rieši na súdoch, pro-life žalobcovia vo veci  Alliance for Hippocratic Medicine proti US Food and Drug Administration  (FDA) vyjadrili radikálne odlišný názor. Tvrdia, že FDA nezákonne urýchlila schválenie potratovej tablety mifepriston vďaka procesu, ktorý je určený na liečbu život ohrozujúcich chorôb.

V tomto prípade okresný sudca Matthew Kacsmaryk  vydal  8. apríla vnútroštátny súdny príkaz k používaniu mifepristonu pri chemických potratoch. 21. apríla vydal Najvyšší súd USA rozhodnutie, ktorým pozastavil rozhodnutia nižšieho súdu a vec sa vrátil na 5. obvod.

Navrhovatelia zastávajúci potraty tvrdia, že mifepriston sa používa bezpečne a efektívne už viac ako dve desaťročia. „Tým, že sa mifepriston vykresľuje ako nebezpečný, jeho pokračujúce obmedzenie zo strany FDA stigmatizuje medikamentózny potrat a prispieva k chaosu, ktorý teraz zasievajú aktivisti proti potratom,“ uvádza sa v žalobe. „Žalobcovia neustále čelia používaniu REMS zo strany protipotratových aktivistov po celej krajine.“

 

V skutočnosti ministerstvo spravodlivosti a Danco Laboratories (ktoré vyrábajú mifepriston) zašli tak ďaleko, že trvali na tom, že miera komplikácií u žien, ktoré užívajú  mifepriston, je minimálna – menej ako jedno percento.

Ale Dr. Randall O’Bannon, riaditeľ Education & Research, citoval štúdie dokazujúce, že toto percento je oveľa, oveľa vyššie. (Pozri  tu.) Povedal: „Ale trefou do čierneho je presne to, čo citovala právnička Alliance for Hippocratic Medicine Erin Hawley – samotná FDA, ktorá poukazuje na tabuľku 2 príbalového letáku z roky 2023, ukázala, že návštevy urgentného príjmu sa pohybujú medzi 2,9 % – 4,6 % (používateliek potratovej tablety).

5. apríla vydala organizácia National Right to Life dokument o mýtoch týkajúcich sa schválenia a používania mifepristonu organizáciou FDA, ktorý presne predvídal a odpovedal na mnohé z problémov, ktoré boli nastolené v súvislosti s kauzou nátlaku potratárov na obmedzenie informácií o potratovej tablete.

Medzitým, v treťom prípade podobnom tomu, ktorý si práve vypočul sudca Ballou, federálny sudca v štáte Washington dospel k úplne odlišnému záveru. Po žalobe geerálneho prokurátora dosadeného Demokratmi (pozn. americká liberálna strana) sudca Thomas O. Rice rozhodol, že FDA nemá robiť nič, čo by mohlo ovplyvniť dostupnosť mifepristonu v 17 štátoch (a District of Columbia). Argumentovali tým, že o tabletke už existuje príliš veľa predpisov.