Z druhého zasadnutia Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj

Rada vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj zasadala včera po druhý krát. Boli na ňu predložené viaceré iniciatívne materiály viacerých prorodinných organizácií. Tie od Aliancie za rodinu sa dotýkali napríklad problému alkoholu na Slovensku, hazardných hier a nedostatočnej ochrany hráčov a závislých, ako aj elektronického podávania žiadosti o materské či zvýšenia príspevku pri narodení 4. a ďalšieho dieťaťa na sumu 678.49 eúr.

Rada prijala iniciatívny návrh Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI) na nevypustenie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu zo vzdelávania na školách v rámci kurikulárnej reformy. Diskusia prebehla aj o tzv. sexuálnej „výchove“, ku ktorej som poznamenal, že mediálny nátlak bol v ostatných týždňoch iste nie náhodou spojený s rozoslaním nevhodnej „učebnice“ na školy. Povedal som, že takýto spôsob zarábania peňazí obsahom absolútne nevhodným pre deti je neprijateľný a odporučil som pani zastupujúcu ministerstvo školstva oboznámiť sa s touto učebnicou a zaujať z pozície ministerstva k nej odmietavý postoj. 

Rada vlády tiež prijala návrh HFI chrániaci manželstvo pred zavedením registrovaných partnerstiev, čím reagovala na uznesenie Výboru pre LGBTI a jeho nadradenej Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V tom istom uznesení Rada vlády pre rodinu a demografický vývoj odmietla návrhy na zmenu zákona o rodine, ktorých cieľom je zavedenie osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom.

Za Asociáciu za život a rodinu som predložil návrh definície rodinnej politiky, s ktorou by Rada vlády v budúcnosti pracovala. Uvedomujem si, že rôzni ľudia do rodinnej politiky môžu zahŕňať rôzne návrhy a opatrenia. Preto je potrebné zadefinovať, čo je rodinná politika. Navrhol som definíciu, ktorá hovorí o tom, že rodinná politika je zameraná na ochranu a podporu manželstva, ktorým sa rodina zakladá. To jej dáva stabilitu. Ďalej je potrebné podporovať súdržnosť a harmonické vzťahy v rodine. Rodinná politika je tiež politika zameraná na podporu prijímania a vychovávania detí, podporu osobnej starostlivosti rodičov o deti v najrannejšom veku do 3 rokov a na podporu medzigeneračnej solidarity.
Rodinná politika je investíciou do budúcnosti, predchádza výdavkom sociálneho systému. Je odlišná od sociálnej politiky, ktorá rieši sociálne problémy, čo je tiež dôležité zadefinovať.

Do rodinnej politiky patria aj nástroje, ktoré uľahčia a povzbudia obyvateľov SR uzavrieť manželstvo, založiť si rodinu a mať taký počet detí, ktorý zabezpečí demografický rast SR.

Pripomenul som, že záujmom Slovenskej republiky je, aby sa zásadne zvýšila pôrodnosť. Na to, aby občania SR mali aspoň toľko detí, koľko považujú za ideálne (2.2 muži, 2.3 ženy (OECD Family Database, 2016, SF2.2: Ideal and actual number of children)), je možné realizovať množstvo opatrení. K nim je potrebné zahŕňať aj opatrenia, ktoré budú aktívne povzbudzovať obyvateľov SR uzavrieť manželstvo a mať aspoň taký počet detí, aký považujú za ideálny ako aj odbúravať prekážky, ktoré im v tom bránia.

Viaceré návrhy neboli včera schválené, prebehla o nich liberálno-konzervatívna názorová, no kultivovaná diskusia. Liberálne názory zastávali zástupkyne Univerzity Komenského a Ministerstva spravodlivosti SR. Jedným zo zatiaľ nescvhálených návrhov bol aj náš návrh definície rodinnej politiky. Týmito návrhmi sa Rada bude zaoberať v dopracovanej forme.

[Vďaka Vašej podpore budeme môcť prinášať viac informácií zo sveta ochrany života a presadzovať prolife a prorodinné hodnoty. Ďakujeme za jej zváženie.]