[LiveAction] Popredná írska potratová agentúra nazýva 12-týždňovú hranicu „znepokojujúcou“ a vyzýva na potraty až do narodenia

[Článok z LiveAction.org ] Irish Family Planning Association (IFPA), jedna z popredných írskych agentúr zaoberajúcich sa potratmi, vyzýva, aby Írsko zrušilo 12-týždňovú zákonnú ochranu nenarodených detí pred potratom. Namiesto toho chce, aby bol potrat dostupný až do narodenia.

Výkonný riaditeľ IFPA Niall Behan tvrdí, že súčasné limity sú „neférové“ voči ženám.

Kvôli prísnemu 12-týždňovému limitu pre potratovú „starostlivosť“ môže byť odporúčanie do nemocnice pre tehotenstvá dlhšie ako 10 týždňov pre ženy, lekárov IFPA a nemocničný personál veľmi stresujúce,“ povedal Behan podľa Irish News. „Naša skúsenosť odzrkadľuje usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), z ktorých je jasné, že gestačné limity ubližujú a mali by byť zrušené.

[Vďaka Vašej podpore budeme môcť prinášať viac informácií zo sveta ochrany života. Ďakujeme za jej zváženie.]

Z našej špecializovanej tehotenskej poradne tiež vieme, že ženy nemajú dostupnú potratovú „starostlivosť“ kvôli 12-týždňovému limitu.“ povedal Behan. „Naši poradcovia podporujú ženy, ktorým je v Írsku odopretá starostlivosť a sú nútené cestovať do zahraničia kvôli interrupčným službám. Tieto ženy zažívajú značný stres, úzkosť a stigmu, a tiež znášajú finančnú a logistickú záťaž spojenú s prístupom k zdravotnej starostlivosti v inej krajine. Nútiť ľudí cestovať za potratom je kruté a neľudské. Musí to skončiť.

Ale napriek snahe úplne ignorovať človeka, ktorý je zabitý pri potrate, metóda D&E (dilatácia a evakuácia), všeobecne používaná na zabíjanie nenarodených detí od 14. do 22. týždňa tehotenstva (začínajúceho tesne po prvom trimestri), roztrhá živého človeka, ktorý bol schopný pociťovať bolesť minimálne od konca prvého trimestra, ak nie skôr:

Roisin Venables, riaditeľka poradenstva IFPA, zopakovala pro-potratové nastavenie organizácie. „Jeden deň môže znamenať rozdiel medzi tým, či žena bude mať prístup k interrupčným „službám“ alebo bude nútená cestovať kvôli 12-týždňovému pravidlu. To je veľmi znepokojujúce,“ povedala.

Potrat je v Írsku legálny od januára 2019. V súčasnosti je povolený do 12 týždňov tehotenstva, hoci ženy môžu potratiť po 12 týždňoch, ak dôjde k fatálnej abnormalite plodu alebo ak je ohrozené zdravie alebo život matky (hoci umelý potrat úmyselné zabitie nenarodeného dieťaťa nie je potrebné na záchranu života matky).

Keď zákonodarcovia v Írsku schválili zákon o ukončení tehotenstva, ministerstvo zdravotníctva prisľúbilo, že po troch rokoch vykoná revíziu legilsatívy, aby určilo, či treba vykonať nejaké zmeny v zákone alebo nie. Keďže táto revízia v súčasnosti prebieha, množstvo propotratových skupín okrem IFPA využilo príležitosť lobovať za rozšírenie potratov.

Napriek výzve na uvoľnenie obmedzení týkajúcich sa potratov sa ozývajú aj pro-liferi v Írsku. V septembri sa tisíce pro-life zástancov spojili na Pochode za život v Dubline s cieľom postaviť sa na obranu nenarodených detí a zároveň požadovať, aby sa pro-life pohľad považoval za súčasť procesu hodnotenia.

Dnes sa spájame s pro-life členmi Oireachtas, aby sme požiadali vládu, aby sa zaoberala stúpajúcou mierou potratovosti v Írsku a vytvorila cestu pre podporu pozitívnych alternatív k potratom,“ povedal Eilís Mulroy z Pro Life Kampane. „Za prvé tri roky od zavedenia nového zákona o potratoch sa v Írsku uskutočnilo 20 718 potratov. Ide o národnú tragédiu, ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia, aby sa zabezpečilo, že ženy uvažujúce o potrate budú plne informované o pozitívnych alternatívach ešte pred jeho vykonaním.“