Žiadame Slovenskú akadémiu vied o dištancovanie sa od perverznej a nekvalitnej učebnice

[petíciu možno podpísať tu]

V ostatných týždňoch sa spustila mediálna kampaň s cieľom pretláčať sexuálnu „výchovu“ do škôl. Žiaľ, či už náhodou alebo zámerne do tohto priestoru vstúpila aj Slovenská akadémia vied svojím nevhodným pracovným zošitom pre stredoškolákov s názvom Partnerská a sexuálna výchova, ktorého obal je posiaty preludmi pohlavných orgánov a obsah je nízkej kvality. 

Hoci drvivú väčšinu rodičov žiakov zaujíma v prvom rade kvalita vzdelávania v matematike, slovenskom či anglickom jazyku, informatike či ďalších predmetoch, práve o sexuálnej „výchove“ sa vedie najväčšia diskusia, médiá a mimovládne organizácie ju prinášajú takmer na dennom poriadku. Mediálnu kampaň s nátlakovými charakteristikami potvrdzuje aj to, že minister školstva dostáva k pripravovanej reforme vzdelávania ďaleko viac otázok o tzv. sexuálnej výchove, ako je jej reálny obsah v reforme.

Ide o peniaze

Je evidentné, že verejnú diskusiu účelovo otvárajú liberálno-progresívne médiá, niektorí aktivisti, bývalý progresívny minister školstva Branislav Gröhling ako aj komerčné kruhy, ktoré chcú na škodlivo uchopenej intímnej téme umelo pretláčanej k deťom a mladým do škôl zarobiť predajom učebníc. Do podnikateľského rámca aktivít niektorých komerčných subjektov zapadá aj v novembri zrealizovaný webinár na túto tému a na apríl plánované bezplatné (!) školenia pre učiteľov v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne a Bratislave (týmto rozhodne odporúčame učiteľom a riaditeľom sa týchto seminárov nezúčastniť, rodičom dávame do pozornosti možnosť vyjadriť vedeniu školy svoj názor na prípadnú účať pedagógov).

V čase klamlivej medializácie o povinnej prierezovej téme sexuálnej výchovy v novom kurikulu bola do škôl rozoslaná komerčná „učebnica“ k tomuto predmetu pre deti od 10 do 15 rokov, ktorá musela byť pripravovaná niekoľko rokov a ktorú si môžu školy, samozrejme, zakúpiť. Jej obsah rozhodne neodporúčame ani starším vekovým kategóriám, nieto 10-15-ročným žiakom. 

Snaha komerčných subjektov zarobiť na predaji učebníc sa dá pochopiť, hoci ich zodpovednosť za nevhodný obsah a ujmu na deťoch sa tým rozhodne nestráca. So znepokojením sme sa však dozvedeli o tom, že Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied publikoval svoj vlastný pracovný zošit určený stredoškolákom s názvom Partnerská a sexuálna výchova. Ten do intímnej oblasti mladých vstupuje s obalom s vyobrazenými akýmisi psychedelickými preludmi pohlavných orgánov. Obsah zošita má malú pridanú hodnotu, k zväčša krátkym textom dáva odporučenie na sledovanie videa s titulkami a diskusiu o ňom, úplne v ňom absentujú ústavné hodnoty ako manželstvo a rodičovstvo, nejde do hĺbky v oblasti vzťahovej, nezameriava sa na vernosť či zodpovednosť ako dôležité princípy pre človeka, ktorý vstupuje do vzťahov, zameriava sa na antikoncepčné metódy pričom nezmieňuje krásu rodičovstva ani prirodzené metódy plánovania rodičovstva, opomína tiež dôležitosť vyzretosti či potrebu značnej hĺbky vzťahu pre začatie sexuálneho života.

Sexualita je krásna a dôležitá, nemožno ju však vytrhávať z kontextu vzťahov

Prioritnými vychovávateľmi v oblasti vzťahov a intimity sú rodičia, ktorí najlepšie poznajú svoje deti a idú im príkladom. Sexualitu je potrebné zasadzovať do integrálneho a holistického kontextu harmonických a zodpovedných manželských vzťahov a nevytrhávať ju z kontextu ako nejakú športovú aktivitu, na ktorú postačuje len súhlas zúčastnených, bez ohľadu na ďalšie okolnosti. Sexualita je dôležitým aspektom láskyplného vzťahu manželov, k jej zodpovednému užívaniu treba dozrieť. Pokiaľ by sa sexualita vytrhávala z kontextu a mladí ľudia by k nej pristupovali nezrelí a predčasne, negatívne to poznačí ich ďalší emocionálny a vzťahový život a môže spôsobiť traumy. 

Z dôvodu nevhodnosti materiálu publikovaného jedným z ústavov  SAV sa obraciame na vedenie Slovenskej akadémie vied, na jej predsedu prof. RNDr. Pavol Šajgalíka, na členov predsedníctva Slovenskej akadémie vied a členov Snemu Slovenskej akadémie vied. Ako rodičia, učitelia a ľudia, ktorým záleží na najlepšom záujme detí a mladých sme presvedčení, že inštitúcia s vážnosťou, akú SAV v Slovenskej republike požíva, nechce byť reprezentovaná materiálom s vulgárnym vizuálom a chabým obsahom. Dovoľujeme si preto vedenie SAV požiadať o verejné dištancovanie sa od tohto materiálu a vyvodenie zodpovednosti tak, aby sa podobným prešľapom do budúcna predišlo.

Viac informácií:

Kontroverzná publikácia: Partnerská a sexuálna výchova  
https://uvsk.sav.sk/wp-content/uploads/uploaded/documents/publications/human-communication-studies/Partnerska-a-sexualna-vychova.pdf

Nové učebnice: Galéria penisov, katalóg sexuálnych identít a rady, ako na prvý sex
https://www.postoj.sk/125518/galeria-penisov-katalog-sexualnych-identit-a-rady-ako-na-prvy-sex

Minister zasiahol do sexuálnej výchovy: Škola nemá formovať sexuálnu orientáciu a identitu, vyhlásil
https://www.postoj.sk/124558/skola-nema-formovat-sexualnu-orientaciu-a-identitu-vyhlasil

 

Adresát a text petície: predseda SAV – členovia predsedníctva SAV – členovia Snemu SAV

Vážený pán predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., vážení členovia predsedníctva Slovenskej akadémie vied a členovia Snemu Slovenskej akadémie vied,

so znepokojením sme sa dozvedeli o tom, že Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV publikoval pracovný zošit pre stredoškolákov s názvom Partnerská a sexuálna výchova, ktorý do intímnej oblasti mladých vstupuje s obalom s vyobrazenými akýmisi psychedelickými preludmi pohlavných orgánov. Obsah zošita má malú pridanú hodnotu, k zväčša krátkym textom dáva odporučenie na sledovanie videa s titulkami a diskusiu o ňom, úplne v ňom absentujú ústavné hodnoty ako manželstvo a rodičovstvo, nejde do hĺbky v oblasti vzťahovej, nezameriava sa na vernosť či zodpovednosť ako dôležité princípy pre človeka, ktorý vstupuje do vzťahov, zameriava sa na antikoncepčné metódy pričom nezmieňuje krásu rodičovstva ani prirodzené metódy plánovania rodičovstva, opomína aj dôležitosť vyzretosti či potrebu značnej hĺbky vzťahu pre začatie sexuálneho života.

V ostatných týždňoch sa spustila mediálna kampaň s cieľom nastoľovať do spoločenskej diskusie tému sexuálnej „výchovy“ a uvedená publikácia SAV do tohto rámca vstúpila. Hoci táto téma drvivú väčšinu rodičov žiakov zaujíma až na X-tom mieste v poradí priorít vo vzťahu ku kvalitnému vzdelávaniu, ďaleko za matematikou, slovenským či anglickým jazykom a napríklad informatikou, médiá a mimovládne organizácie ju prinášajú takmer na dennom poriadku. Mediálnu kampaň s nátlakovými charakteristikami potvrdzuje aj to, že minister školstva dostáva k pripravovanej reforme vzdelávania ďaleko viac otázok o tzv. sexuálnej výchove, ako je jej reálny obsah v reforme.

Je evidentné, že verejnú diskusiu účelovo otvárajú liberálno-progresívne médiá, niektorí aktivisti, bývalý progresívny minister školstva ako aj komerčné kruhy, ktoré chcú na škodlivo uchopenej intímnej téme umelo pretláčanej k deťom a mladým do škôl zarobiť predajom učebníc. Do podnikateľského rámca aktivít niektorých komerčných subjektov zapadá aj v novembri zrealizovaný webinár na túto tému a na apríl plánované bezplatné (!) školenia pre učiteľov v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne a Bratislave (týmto rozhodne odporúčame učiteľom a riaditeľom sa týchto seminárov nezúčastniť).

V čase klamlivej medializácie o povinnej prierezovej téme sexuálnej výchovy v novom kurikulu bola do škôl rozoslaná komerčná „učebnica“ k tomuto predmetu pre deti od 10 do 15 rokov, ktorá musela byť pripravovaná niekoľko rokov a ktorú si môžu školy, samozrejme, zakúpiť. Jej obsah rozhodne neodporúčame ani starším vekovým kategóriám, nieto 10-15-ročným žiakom.

Prioritnými vychovávateľmi v oblasti vzťahov a intimity sú rodičia, ktorí najlepšie poznajú svoje deti a idú im príkladom. Sexualitu je potrebné zasadzovať do integrálneho a holistického kontextu harmonických a zodpovedných manželských vzťahov a nevytrhávať ju z kontextu ako nejakú športovú aktivitu, na ktorú postačuje len súhlas zúčastnených, bez ohľadu na ďalšie okolnosti. Sexualita je dôležitým aspektom láskyplného vzťahu manželov, k jej zodpovednému užívaniu treba dozrieť. Pokiaľ by sa sexualita vytrhávala z kontextu a mladí ľudia by k nej pristupovali nezrelí a predčasne, negatívne to poznačí ich ďalší emocionálny a vzťahový život a môže spôsobiť traumy.

Vážený pán predseda Slovenskej akadémie vied, vážení členovia predsedníctva Slovenskej akadémie vied a členovia Snemu Slovenskej akadémie vied ,

ako rodičia, učitelia a ľudia, ktorým záleží na najlepšom záujme detí a mladých sme presvedčení, že inštitúcia s vážnosťou, akú SAV v Slovenskej republike požíva, nechce byť reprezentovaná materiálom s vulgárnym vizuálom a chabým obsahom. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o verejné dištancovanie sa od tohto materiálu a vyvodenie zodpovednosti tak, aby sa podobným prešľapom do budúcna predišlo.

S úctou

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Matúš Hagara, CitizenGO Slovensko

Martina Bednáriková, ProLife Action

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Renáta Ocilková, Slovenská spoločnosť pre rodinu

Jozef Filko, Nadácia Fides et Ratio

Eva Grey, Ženy ženám

 

Na vedomie: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

[Vďaka Vašej podpore budeme môcť prinášať viac informácií zo sveta ochrany života a presadzovať prolife a prorodinné hodnoty. Ďakujeme za jej zváženie.]