Nultý dôchodkový pilier/rodičovský bonus schválený

Veľmi sa tešíme, že ďalšie pro-rodinné opatrenie sa stalo realitou! Rodičovský bonus bol minulý týždeň schválený v Národnej rade Slovenskej republiky.

Vo Výzve vláde, ktorú v roku 2018 vtedajšej vláde adresovalo 12 pro-rodinných organizácií sme v rámci tzv. Praktickej rodinnej politiky požadovali aj nasledovné:
deti ako 0-tý dôchodkový pilier – odvádzanie časti odvodov pracujúcich detí priamo na dôchodok rodičov. Toto motivuje rodičov mať viac zodpovedných, pracujúcich detí a pomáha dôchodkovému systému. Zároveň sa upevňuje v rodinách medzigeneračná solidarita.

0-tým dôchodkovým pilierom sme ho nazvali preto, lebo rodina vždy stála a fugovala na starostlivosti rodičov o deti a v ich starobe opačne – detí o rodičov. Zavedením dôchodkového systému sa niektoré putá pretrhli. Tvorcovia dôchodkového systému samozrejme nepočítali s vývojom, kam dospela súčasná spoločnosť, v ktorej majú ľudia menej a menej detí, a tak sa tzv. 1. dôchodkový pilier stáva neudržateľným.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Milan Krajniak, ktorý rodičovský bonus po zložitom politickom zápase presadil, o ňom píše: „Dôchodkový systém nesmie trestať mamy za rodičovskú lásku. Za to, že ľúbili svoje deti, vodili ich do školy a zo školy, pripravovali im desiaty, sprevádzali ich na krúžky a z krúžkov, varili im večeru a robili s nimi domáce úlohy. Mama, ktorá vychovala dve deti a pôjde do dôchodku v roku 2023, dostane o 80 eur mesačne a o 960 eur ročne nižší dôchodok ako jej bezdetná kolegyňa. Túto nespravodlivosť chceme aspoň čiastočne zmierniť rodičovským bonusom.“

Nastavenie systému je vždy možné samozrejme vždy vylepšovať, v týchto dňoch však bol urobený dôležitý systémový krok, doplnenie dôchodkového systému, ktorý je kvôli nastupujúcej (slovenskej) demografickej kríze neudržateľný, o stabilizujúci prvok. Slovensko sa podľa Inštitútu finančnej politiky stane do roku 2070 druhou najrýchlejšie starnúcou krajinou EU. Podľa iných údajov bude mať v roku 2060 každý tretí obyvateľ 65 a viac rokov – Slovensko sa tak zaradí medzi najstaršie krajiny na svete.

Možno to dnes až tak nepociťujeme, tieto problémy sa nám zdajú byť veľmi vzdialené. No keďže nám záleží na našich deťoch aj ďalších generáciách, nie je nám ľahostajné, akú krajinu im zanecháme. A preto je zavedenie rodičovského bonusu veľmi dôležité a vítame ho.