Španielsky najvyšší súd odsúdil klamlivú reklamu na potraty, ktorá tvrdila, že sú bezpečné

Najvyšší súd Španielska potvrdil predchádzajúci rozsudok nižšieho súdu a odsúdil potratový biznis za používanie klamlivej reklamy na propagáciu potratov. ACAI, organizácia zamestnávateľov, ktorá združuje 32 španielskych potratových centier, sa vyjadrila, že umelý potrat nenesie so sebou žiadne riziká.

Najvyšší súd podporil Španielsku nadáciu kresťanských právnikov a odsúdil potratový biznis, aby zaplatil náklady na proces, odstránil klamlivú reklamu a zverejnil rozsudok na svojej webovej stránke.

„Sme veľmi šťastní, pretože konečne bola nastolená spravodlivosť proti potratovému biznisu, ktorý klamal mnohým ženám a povzbudzoval ich k potratom, ako keby boli bez vážnych následkov. Je to veľké víťazstvo prolife hnutia v Španielsku,“ informoval Norberto Domínguez zo Španielskej nadácie kresťanských právnikov. 

Prezident organizácie združujúcej kresťanských právnikov, Poland Castellanos, oznámil, že „vzhľadom na závažnosť rozsudku pošleme rozsudok všetkým zdravotníckym úradom Španielska, aby zrušili akúkoľvek zmluvu s príslušnými potratovými centrami“. Vyzýva ministerku pre rovnosť Irene Montero, aby sa „vyjadrila k tomuto rozsudku, ktorý odsudzuje interrupčné centrá za klamstvo ženám“.

Castellanos trvá na tom, že „dotácie a verejné peniaze musia byť odňaté týmto spoločnostiam, ktoré ohrozujú životy žien s cieľom zisku“. Dodáva, že „konečne bola vykonaná spravodlivosť proti organizácii, ktorá pre finančný zisk klamala mnohým ženám a povzbudzovala ich, aby šli na potrat, ako keby boli [tieto zákroky] bez vážnych následkov“.