Odmietame netolerantnosť voči katolíckemu biskupovi Haľkovi a katolíckym názorom

<Ak chcete vyjadriť podporu o. biskupovi, môžete tak urobiť tu.>

My, signatári a podporovatelia tohto otvoreného listu, vyjadrujeme podporu otcovi biskupovi Jozefovi Haľkovi, voči ktorému sa v posledných dňoch odohrali agresívne útoky na festivale Pohoda, odmietame netolerantnosť voči katolíckym názorom a žiadame pokojnú spoločenskú diskusiu aj o citlivých témach.

Na tohtoročnej Pohode LGBTI aktivisti na biskupovej provizórnej spovednici prekryli kríž dúhovou vlajkou a vyzývali ho na odchod z podujatia. Organizátor festivalu Michal Kaščák namiesto odsúdenia netolerantnosti niekoľkých dúhových aktivistov voči katolíckym postojom, ktoré reprezentoval otec biskup svojou prítomnosťou a ponúkanou duchovnou službou, označil jeho účasť za chybu. Podľa publikovaných informácií si organizátori boli vedomí biskupových verejne vyjadrených postojov v minulosti na margo seriálu RTVS a jeho účasť preto zvažovali. Rímsko-katolícky biskup o. Jozef Haľko pred niekoľkými mesiacmi kritizoval seriál Priznanie verejnoprávnej RTVS, v ktorom bolo odvysielané bozkávanie sa dvoch žien a označil spôsob odprezentovania lesbického vzťahu v seriáli za manipuláciu diváka v duchu marxisticko-leninských príručiek a označil ho za škodlivé až devastačné pre detského diváka.

My dolupodpísaní podporovatelia vyhlasujeme, že je nevyhnutné oddeľovať politické požiadavky LGBTIAQ+ aktivistov od osôb, ktoré pociťujú homosexuálnu príťažlivosť.

V duchu katechizmu Katolíckej cirkvi každú osobu milujeme, avšak každý hriech odsudzujeme, bez ohľadu na to, kto ho pácha – či heterosexuálne či homosexuálne cítiaci človek.

Neodsudzujeme osobu, ale hriech.

Neschvaľujeme hriech, ale milujeme osobu a prijímame ju s jemnocitom.

To však neznamená, že schvaľujeme akékoľvek jej konanie, zvlášť nie také, ktoré ubližuje jej samotnej, či iným osobám (pozn.: aktívny homosexuálny životný štýl zraňuje človeka tým, že sa štatisticky dožíva nižšieho veku a čelí vyšším rizikám prenosných chorôb, depresií či samovraždy; deti otca či mamy, ktorá takto žije, oberá o jedného z rodičov).

Otec biskup,

odmietame netolerantnosť, stojíme pri vás a požadujeme, aby katolícke názory neboli vytláčané z verejného diskurzu, ale boli súčasťou pokojnej verejnej diskusie aj o citlivých témach.

Katolícka cirkev za dvetisíc rokov ukázala svoju silu a životaschopnosť tisíckami mučeníkov, vyznávačov a svätcov, stali ste sa Kristovým biskupom, pre neho ste boli ponížený a odmietnutý. Veríme, že už máte svoju odmenu ukrytú v nebi.

 

Tomáš Kováčik

Martina Bednáriková

Patrik Daniška

Dušan Škurla

Anton Chromík