Po potratoch vyššia miera samovrážd žien ako aj duševné poruchy a ďalšie problémy

Metaštúdia z roku 2013 ukazuje zvýšené riziko psychologických problémov mamičiek po potratoch ako sú úzkosť, alkoholizmus, užívanie drog a samovraždy. Keďže v niektorých anglosaských krajinách zákonodarca dokonca predpokladá, že umelé potraty majú pozitívne psychologické a zdravotné účinky na ženy, je potrebné poukazovať na fakty.

Cieľom metaštúdie bolo vyvrátiť hypotézu o tom, že umelý potrat znižuje mieru problémov duševného zdravia u žien s nechceným alebo neúmyselným tehotenstvom. Výsledkom bol pravý opak – potrat bol spojený s malým až stredným zvýšením rizika

  • úzkosti (AOR 1,28, 95% CI 0,97-1,70; p<0,08),
  • zneužívania alkoholu (AOR 2,34, 95% CI 1,05-5,21; p<0,05),
  • užívania nelegálnych drog/nesprávne použitie (AOR 3,91, 95 % CI 1,13-13,55; p<0,05) a
  • samovražedného správania (AOR 1,69, 95 % CI 1,12-2,54; p<0,01).

Záver štúdie hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že umelý potrat má terapeutické účinky pri znižovaní rizík duševného zdravia neželaného alebo neúmyselného tehotenstva. Výsledky ukazujú, že potraty môžu byť spojené s malým až stredným zvýšením rizika niektorých problémov duševného zdravia.

Celý článok tu.