TS: Pre neplánovane tehotné Ukrajinky zriadili pro-life organizácie linku pomoci

“Ste neplánovane tehotná? Sme tu pre vás, pomôžeme vám.” Taký je hlavný odkaz aktivity pro-life organizácií a iniciatív Pro-Life Action, 9 mesiacov za život, Aliancia za život, Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze a Asociácia za život a rodinu. Spoločná iniciatíva podáva pomocnú ruku neplánovane tehotným mamičkám z Ukrajiny s cieľom zachraňovať životy ich nenarodených detí.

Na webe www.uawomen.sk, na sociálnych sieťach i na tisíckach letákoch, ktoré pre účel rozšírenia informácií o ponúkanej pomoci aktivisti vytvorili, nájdu neplánovane tehotné mamičky kontaktné údaje na poradenstvo – 0940 985 444 help@uawomen.sk 
Komunikácia je možná v ukrajinskom, ruskom a slovenskom jazyku. Letáky sú k dispozícii na štátnych hraniciach i v rôznych centrách pomoci.

Pre potreby poradenstva sme z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR získali informácie o tom, na čo majú utečenci z Ukrajiny nárok. Využijeme ich pri pomoci mamičkám v krízových situáciách, ktoré sa na nás obrátia.

„Chceme poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle za to, že podávajú pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú, zvlášť tým najzraniteľnejším. Neplánovane tehotné mamičky utekajúce pred vojnou potrebujú zvlášť citlivý prístup a pomoc,“ povedala Martina Bednáriková z Pro-Life Action.

„Je nám nesmierne ľúto utrpenia, ktoré zažívajú ľudia zasiahnutí vojnami. Sme veľmi radi, že Slovensko ukazuje svoje veľké pomáhajúce srdce smerom k utečencom z Ukrajiny. Nie je nám jedno, aký obraz si ukrajinské mamičky o Slovensku vytvoria – či ako o krajine, ktorá ich víta ponukou potratov alebo o krajine, ktorá podáva pomocnú ruku aj v najzložitejšej situácii im aj ich nenarodenému dieťaťu,“ dodal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.

„Len sťažka si vieme predstaviť utrpenie, ktoré ľudia vo vojnových konfliktoch prežívajú. Odsudzujeme akékoľvek násilie. Každý má právo na život, vrátane tých najmenších z nás, a nikto nemá právo mu naň siahať,“ povedal Dušan Škurla, zodpovedný za Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze.

Sú vítaní dobrovoľníci, ktorí pomôžu distribuovať letáky s informáciami na kľúčových miestach svojho mesta, kde sa vo väčšej miere pohybujú alebo zdržiavajú utečenci z Ukrajiny. Prihlásiť sa môžu na dobrovolnici@uawomen.sk