Ktorí poslanci podporili prolife návrhy zákonov?

V NR SR sa 6. mája hlasovalo o troch zákonoch, ktoré mohli zlepšiť ochranu najmenších z nás. 
O čom boli?

Poslanec Martin Čepček navrhoval úplne zakázať potraty až na štyri špecifické prípady, pri ktorých by dôvody museli potvrdiť nezávislé lekárske správy minimálne dvoch lekárov. Do zákona chcel tiež doplniť ustanovenie opisujúce právo na informácie a zákaz nátlaku na matku. Chcel tiež zmeniť pojem umelé prerušenie tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva. Obmedzenia chcel zaviesť poslanec Čepček aj pre cudzinky bez trvalého pobytu v SR. Za tento návrh znova hlasovalo 43 zo 114 prítomných poslancov. Obdobný návrh (zákaz potratov cudzinkám) predložili aj poslanci pôsobiaci v ĽSNS. Navrhovali, aby cudzinkám bolo možné vykonať umelý potrat len v prípade, ak bude ohrozený ich život alebo zdravie, zdravý vývoj dieťaťa alebo ak ide o geneticky chybný vývoj dieťaťa. Za jeho posunutie do druhého čítania hlasovalo len 24 poslancov zo 110 prítomných. 

Poslanec Čepček v súvislosti s potratmi predložil aj iný návrh – novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ak by jeho návrh prešiel, matkám, ktoré chcú podstúpiť potrat, by lekár musel okrem písomných informácií o potrate ukázať zábery zo sonografického vyšetrenia, popísať im, čo na monitore môžu vidieť a ak je to možné, tak aj pustiť zvuk tlkotu srdca. Zároveň požadoval zákaz reklamy na potraty. Za tento návrh hlasovalo 43 zo 112 prítomných poslancov.

[zdroj NR SR, článok na Denníku Štandard]

Kto zákony podporil? 

Hlasovanie o návrhu poslanca Čepčeka – návrh 1 (obmedzenie potratov, zákaz nátlaku)

Hlasovanie o návrhu poslanca Čepčeka – návrh 2 (zlepšenie informovanosti)

Hlasovanie o návrhu poslancov z ĽSNS