Väčšina v Európskom parlamente požaduje potraty na požiadanie. Označili ich za ľudské právo.

píše Stefano Gennarini, J.D. | 24. júna 2021

BRUSEL, 25. jún 2021 (C-Fam) Európsky parlament prijal rezolúciu, ktorá označuje potrat za „ľudské právo“ a útočí na právo na výhradu vo svedomí lekárov, ktorí odmietajú potraty vykonávať.

Rezolúcia „o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien“, ktorá bola prijatá dnes doobeda, vyzýva členské štáty EÚ, aby dekriminalizovali všetky potraty a povolili potrat na požiadanie tak, aby svoje zákony uviedli „do súladu s medzinárodnými štandardmi ľudských práv.“ Podobná rezolúcia bola tesnou väčšinou odmietnutá v roku 2013.

Obhajcovia potratov boli vo svojich rečiach počas ohnivej debaty bojovní a uchýlili sa k násilnej a výhražnej rétorike.

„My feministky vieme, že musíme bojovať za právo vládnuť nad svojim telom a sexualitou,“ povedala poslankyňa Malin Björk z frakcie Ľavica. Označila každého, kto rezolúciu odmieta za „mizogýna“.

„Neexistuje rodová rovnosť bez práva na univerzálny a bezpečný potrat. Neexistuje vláda zákona bez plného rešpektovania sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Neexistujú ľudské práva bez práva na potrat. A bez týchto práv neexistuje únia,“ povedala poľská poslankyňa Európskeho parlamentu Sylwia Iwona Spurek.

Rezolúcia, ktorú pripravil chorvátsky socialistický poslanec Predrag Fred Matić nielen podporuje potraty. Útočí na právo na výhradu vo svedomí lekárov, ktorí odmietajú vykonávanie potratov a vyzýva členov EÚ, aby počas trvania mimoriadneho stavu v súvislosti s Covid-19 odstránili „všetky obmedzenia“ potratov.

Podpredsedníčka parlamentu, fínska poslankyňa Heidi Hautala v debate vysvetlila dôvod: „Ak [sexuálne a reprodukčné zdravie a práva] nie sú garantované pre všetkých, môžu ich uprieť každému z nás.“

Niektorí podporovatelia potratov otvorene vyjadrili svoju opozíciu voči Katolíckej Cirkvi.

„Je najvyšší čas ukončiť vplyv cirkvi na zdravotnú starostlivosť. Ženy v celej Európe musia v týchto otázkach dosiahnuť oddelenie Cirkvi od štátu,“ povedala írska politička Frances Fitzgerald z Európskej ľudovej strany, ktorá je známa aj ako Kresťanskí demokrati.

Európska biskupská konferencia aj Poľská biskupská konferencia vydali vyhlásenia proti rezolúcii, ktoré boli publikované v článkoch oficiálnej vatikánskej tlačovej agentúry Vatican News.

Rezolúcia tiež podporuje „komplexnú sexuálnu výchovu“ a najextrémnejšie prvky agendy LGBT.

Požaduje zákazy akejkoľvek terapie pre pomoc jednotlivcom so sexuánou príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu alebo rodovou dysfóriou, ktorá by im pomohla vyrovnať sa so svojou situáciou, alebo ju prekonať, a vyzýva Svetovú zdravotnícku organizáciu zmeniť jej definíciu neplodnosti tak, aby sa týkala aj rovnakopohlavných párov a mužov a žien, ktorí sa identifikujú ako transgenderoví.

„V určitých prípadoch môžu transgenderoví muži a nebinárne osoby tiež podstúpiť tehotenstvo,“ tvrdí rezolúcia a dodáva, že im má byť poskytnutá vládou financovaná materská podpora.

Väčšina oponentov rezolúcie trvá na tom, že potrat a zdravotná starostlivosť v širšom kontexte, nemá byť subjektom zásahov EÚ, pretože Zmluvy o EÚ ponechávajú tieto záležitosti na rozhodnutí jednotlivých členských štátov.

Viacerí pro-life poslanci tiež vášnivo vyzývali na ochranu matiek a detí v ich lone pred potratom.

„Táto rezolúcia nechráni ženy. Degraduje ženskú dôstojnosť. Klame a podrobuje ženy falošnej slobode, ktorá im nedovoľuje rešpektovať svoje telo a zázrak života, ktorý v sebe môžu nosiť,“ povedala európska poslankyňa Margarita de la Pisa Carrión v mene parlamentnej frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov.

Talianska poslankyňa Silvia Baldassare zo strany Lega, ktorá bola predtým, ako vstúpila do politiky doktorkou označila rezolúciu za „absurdnú“ a „novým dnom“ parlamentu. Sťažovala sa, že rezolúcia hovorí o vládnom financovaní potratov, ale vôbec nespomína zdravie matiek, rodinnú politiku alebo iné opatrenia, ktoré ženám pomôžu vyhnúť sa potratom.

„Čo robí EÚ na ochranu žian pred potratom?“, pýtala sa.

Napriek živej opozícii voči rezolúcii bola schválená pohodlnou väčšinou 378 hlasov za a 255 proti. Hoci rezolúcia nie je záväzná, jej odporúčania môžu byť včlenené do politík vplyvnej Európskej Komisie.

Počas debaty priznala európska komisárka Helena Dalli, že zdravotná politika spadá pod výsadnú kompetenciu členských krajín EÚ, ale trvala na tom, že členské štáty EÚ „musia rešpektovať základné práva, ktoré ich zaväzujú na základe medzinárodného práva.“

Dalli povedala, že „všetky služby Komisie ich (odporúčania rezolúcie) pozorne skontrolujú, aby zistili, kde ich môžu zahrnúť do svojich politík.“

———————-

Preložené z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/european-parliament-votes-in-favor-of-abortion-on-demand-as-a-human-right/

Stefano Gennarini, J.D. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Stefano Gennarini, J.D. writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission