Delegácie USA a EÚ šikanujú a zavádzajú o postojoch menších štátov

píše Lisa Correnti | 1. apríl 2021

NEW YORK, 2. apríl 2021 (C-Fam) Diplomati EÚ a USA obvinili svojich kolegov z prorodinne orientovaných krajín z toho, že sa obrátili chrbtom k právam žien a v závere stretnutia Komisie OSN o statuse žien minulý týždeň konali so zlým úmyslom. Médiá po celom svete nekriticky opakovali tento naratív.

Nemecké Deutsche Welle informovali o anonymných „diplomatických kruhoch“, ktoré obvinili Vatikán, Kubu, Saudskú Arábiu a Bahrajn z toho, že zohrali „veľmi zlú úlohu“ tým, že „útočili na rodovú rovnosť“.

Francúzsky Le Monde citoval zástupcu veľvyslanca Nemecka pri OSN Güntera Sauttera, ktorý odsúdil „systematické pokusy niektorých delegácií narušiť proces a spochybňovať medzinárodné záväzky a povinnosti, týkajúce sa rodovej rovnosti“. Posťažoval sa, že „potláčanie práv žien pokračuje“.

Podľa Washington Post „Európsky diplomat, ktorý nechcel byť menovaný povedal, že Rusko „zohralo v rokovaniach výnimočne rušivú úlohu““. Podľa informácií to vraj označil za „sabotáž“ a „potláčanie práv žien“.

USA, EÚ a ďalšie progresivistické krajiny boli nespokojné s dokumentom, ktorý nebol v súlade s ich prioritami ohľadne potratov a záležitostí LGBTIQ a v záujme zníženia škôd predniesli svoje stanoviská po prijatí záverečného dokumentu na 65. stretnutí Komisie o statuse žien (CSW).

„Máme text, ktorý len tak, tak prešiel na základe veľmi vlažného konsenzu,“ povedala zástupkyňa USA Courtney Nemeroffová. Nemeroffová opísala nezdvorilý proces vyjednávania, vyčítajúc niektorým delegáciám taktiku naťahovania času. Obvinila jednu z delegácií z „oslabenia pasáží o ženách a dievčatách s postihnutím,“ a opísala, ako bola jediná delegácia zodpovedná za odmietnutie odkazu na rezolúciu Bezpečnostnej rady, ktorá sa týka účasti žien na riešení konfliktov. Čo Nemeroffová nespomenula bolo, že odsek s odkazom na postihnutia tiež zahŕňal zmienku o autonómnom rozhodovaní dievčat, ktorá sa v texte objavila na mnohých miestach a mala za cieľ podkopať práva rodičov. Odkaz na Bezpečnostnú radu bol odmietaný aj inými delegáciami, vrátane 54-člennej Africkej skupiny, ktorá uprednostňovala to, aby mandáty Bezpečnostnej rady a CSW ostali oddelené.

„Vyjednávania boli zatienené malou, ale hlasnou menšinou, ktorá chcela zvrátiť proces,“ povedal diplomat zo Spojeného kráľovstva.

„Systematické snahy niektorých delegácií narušiť proces a spochybniť medzinárodné záväzky a povinnosti týkajúce sa rodovej rovnosti demonštrujú, že odpor voči rodovej rovnosti pokračuje,“ povedal delegát Nemecka, hovoriac v mene EÚ.

Tento rok okrem potratov, práv LGBTQI+ a sexuálnych práv detí pracovali progresivistické krajiny tvrdo na minimalizácii zmienok o dôležitosti ochrany rodiny, ocenenia materstva a úlohe matiek ako spoločenských lídrov. Všetko toto bolo v správach médií úplne odignorované.

Členské štáty dosiahli konsenzus v otázke predchádzania diskriminácie a násilia voči ženám a dievčatám a v podpore účasti žien v spoločenskom a politickom priestore. Konzervatívne krajiny však odmietli problematický text, ktorý by dal agentúram OSN mandát pre presadzovanie ich agendy sexuálnych práv cez programy posilnenia postavenia žien a dievčat.

Rozvojové krajiny, na ktoré sú tieto programy cielené si už lepšie uvedomujú programovanie, prichádzajúce cez Populačný fond OSN (UNFPA), detskú agentúru (UNICEF) a agentúru pre výchovu (UNESCO).

Program UNFPA, určený pre školenie rovesníckych vychovávateľov sa mladých pýta na orálny sex, sexuálne fantázie a pozeranie si erotického materiálu. Návod pre komplexnú sexuálnu výchovu UNESCO, používaný v celom systéme OSN normalizuje masturbáciu pre mladšie deti. Nedávny komentár odborného orgánu pre ľudské práva, ktorý sa týkal prístupu detí na internet navrhuje, aby bolo pre deti, ktoré sa venujú sextingu vytvorené pre tento účel súkromné online fórum.

Programy s deťmi, ako cieľovou skupinou sú vytvárané bez toho, aby sa rátalo s dozorom alebo povolením rodičov a agentúry OSN ich implementujú prostredníctvom potratárskych skupín, ako napr. International Planned Parentohood Federation (IPPF) a jej pridružených organizácií.

Delegát EÚ povedal, že zvýšia svoje úsilie pre dosiahnutie svojich cieľov na iných fórach mimo Valného zhromaždenia. Tento týždeň UN Women zvolala, spolu s mexickou vládou, Generation Equality Forum (Fórum pre generačnú rovnosť), ktorého výsledky nebudú otvorené pre debatu a diskusiu členských štátov OSN. Podobne, v novembri 2019 zvolala UNFPA do Nairobi konferenciu, v ktorej sa prijali záväzky, idúce oveľa ďalej, ako sa členské štáty dohodli.

Delegáti z prorodinných krajín pre Friday Fax povedali, že diplomati z EÚ používali zastrašovaciu taktiku, sťažovali sa ich nadriadeným v New Yorku a aj vládam doma v ich hlavných mestách. Takéto šikanovanie ide proti pozícii, ktorú európski delegáti deklarujú, keď v texte podporujú jazyk proti obťažovaniu, a za inkluzívnosť a diverzitu.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/u-s-and-eu-delegations-bully-and-make-false-claims-about-smaller-states/

Lisa Correnti píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Lisa Correnti writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission