Aký je skutočný postoj delegácií v OSN k životu a rodine?

píše Stefano Gennarini, J.D. | 2. apríl 2021

NEW YORK, 2. apríl 2021 (C-Fam) Nie je vždy jednoduché zistiť, aké sú postoje krajín k horúcim otázkam, riešeným na pôde Organizácie spojených národov, ako potraty a manželstva homosexuálov. V tomto článku nájdete, čo vyšlo najavo na práve ukončenej Komisii o statuse žien, ktorí sú hlavní hráči a aké sú ich pozície.

Delegácia EÚ zamerala väčšinu svojej pozornosti na podkopanie a zoslabenie jazyku o rodine presadzovaním LGBTQI+ rodín, „bezpečných potratov“ a vylúčenie odkazov na zvrchované práva a na priestor pre národné politiky.

Pozícia EÚ bola podporovaná Spojeným kráľovstvom, Spojenými štátmi, „Vrchárskej skupiny“, ktorá zahŕňa Austráliu, Kanadu, Island, Lichtenštajnsko, Nový Zéland, Nórsko a Švajčiarsko a „Skupina Santiago“, ktorá hovorí za väčšinu krajín Latinskej Ameriky.

Ak počas predchádzajúcich týždňov došla pri vyjednávaní na pretras otázka týkajúca sa sporných sociálnych politík, Spojené štáty sa väčšinou zosúladili s Európskou Úniou.

Počas predchádzajúcich týždňov sa Vrchárska skupina snažila dostať do dohody komisie viac referencií na „sexuálne a reprodukčné zdravie“, „komplexnú sexuálnu výchovu“ a zmienku o „ženách v celej ich diverzite“. Fráza „ženy v celej svojej diverzite“ je Svetovou zdravotníckou organizáciou definovaná tak, že zahŕňa „transrodové ženy“. Po všetkých stránkach zlyhali a primerane k tomu sa sťažovali počas záverečného stretnutia komisie.

Voči týmto mocným krajinám, ktoré spolu financujú takmer 70% rozpočtu OSN stála skupina menších a menej vplyvných krajín, ktorá blokovala najextrémnejšie prvky sociálnej politiky EÚ. Hoci nemohli zablokovať celú agendu EÚ z dôvodu očividnej nerovnováhy vplyvu, pri vyjednávaniach sa ozvali vtedy, keď to najviac zavážilo.

„Každý má právo na život,“ povedala delegátka Nikaraguy. Právo na život, doplnila, je „základné, neodcudziteľné a záčina okamihom počatia“. Žiadna z krajín nebola konzistentnejšie pro-life, keď o niečo išlo, ako Nikaragua.

Brazília v dohode komisie blokovala akékoľvek nové odkazy na „sexuálne a reprodukčné zdravie“. Brazílske pozície v otázkach LGBT, vrátané záležitostí rodiny však v rokovaniach OSN nereflektujú silnú rétoriku brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara.

Spoľahlivé hlasy za život a rodinu v rámci Africkej skupiny zahŕňali Egypt a Nigériu. Z Blízkeho východu sa nechali počuť Saudská Arábia, Katar, Bahrajn a Irán. Mnohé z týchto krajín už majú len veľmi málo iných vecí, na ktorých sa dokážu zhodnúť a viaceré minulý týždeň na Komisii o statuse žien dali svoje vyhlásenia.

Delegátka zo Saudskej Arábie nevážili svoje slová pri vyjadrení nespokojnosti s výslednou dohodou komisie: „Sme rozčúlení, pretože mnohé termíny a odkazy boli ponechané napriek tomu, že sme od začiatku vyjednávaní boli proti nim“, povedala.

„Znovu zdôrazňujeme, že rod v rámci textu znamená ženy a mužov a že pojem rodina odkazuje výlučne na manželstvo medzi ženami a mužmi“, doplnila, trvajúc na „plnom zvrchovanom práve“ Saudskej Arábie nebrať do úvahy akúkoľvek časť dohôd, ktorá by šla „proti naše šaríji“.

Behom posledných týždňov, tieto sociálne konzervatívne vlády zablokovali to, aby sa prvky LGBT agendy stali súčasťou politiky OSN. Viaceré poskytli deklaratórne vyhlásenia odporujúce „sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam“ a hovoriace, že pojem „rod“ sa týka výlučne biologických mužov a žien a trvali na rešpekte k ich suverenite a národným zákonom.

Aj Ruská federácia bola neohrozeným a priamočiarym oponentom gender ideológie a LGBT agendy. Minulý týždeň vyjadrili smútok nad absenciou jazyka o „vytváraní prostredia pre matky“, ako aj o „podpore rodiny“ v dohodách prijatých komisiou.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/where-do-un-delegations-really-stand-on-life-and-family/

Stefano Gennarini, J.D. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Stefano Gennarini, J.D. writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission