Výbor OSN vyzýva na vytvorenie internetových kanálov pre detský sexting

píše Austin Ruse | 9. apríl 2021

NEW YORK, 9. apríl 2021 (C-Fam) Zo 7 miliárd ľudí žijúcich na naše planéte asi nepočulo o Všeobecnom komentári č. 25, ktoré práve vydal Výbor OSN pre práva dieťaťa viac ako niekoľko tisíc ľudí.

A pravdepodobne iba niekoľko stovák pozná mená autorov tohto Všeobecného komentára č. 25.

Všeobecná pripomienka č. 25 však má zámer inštruovať všetky vlády, podnikateľov a čo je dôležitejšie všetkých rodičov, ako aplikovať detské práva, v prípade internetu.

Treba pamätať na to, že všeobecné pripomienky, vydávané orgánmi monitorujúcimi zmluvy nemajú právnu záväznosť. Nie sú dokonca ani vymáhateľnými odporúčaniami. Vlády a podnikatelia ich však budú akceptovať ako legálne normy, ktoré majú predpísať rodičom a ich deťom.

Autori dokumentu sa obávajú, že deti natrafia „na sieti na nedôveryhodné informácie“. Niet pochybností, že tohto sa obávajú všetci. A predsa mnohí považujú za správne, aby rozhodnutie o „nedôveryhodnosti“ urobili rodičia a nie vlády alebo podnikatelia. V súčasnosti sú to vlastníci obrovských sociálnych sietí, kto rozhoduje, že niektoré pohľady na svet – zvyčajne tie politicky konzervatívne – sú mimo misu a preto ich blokujú. Na druhej strane, technologickí obri odmietajú detským očiam blokovať prístup k tvrdej pornografii. Napríklad Facebook je jedným z najprominentnejších svetových sprostredkovateľov detskej pornografie.

Jedna z vecí, ktorú rodičia budú asi považovať za najznepokojujúcejšiu, je „právo na slobodu vyjadrenia [vrátane] slobody hľadať, získať a zdieľať informácie a myšlienky všetkých druhov, používajúc médiá podľa svojho výberu“. Väčšina rodičov na svete by asi namietala, že by deti mali mať právo na informácie „všetkých druhov“ z akéhokoľvek zdroja.

Výbor, ktorý tento dokument pripravoval požiadal niektoré deti, aby sa s ním podelili o svoje názory. Tieto „deti referovali, že si cenia online vyhľadávanie informácií a podpory týkajúcich sa ich zdravia a blahobytu, vrátane fyzického, duševného, sexuálneho a reprodukčného zdravia, puberty, sexuality a počatia“. Autori pokračujú hovoriac, že „adolescenti zvlášť chceli prístup k bezplatným, dôverným, veku primeraným a nediskriminačným online službám duševného zdravia a sexuálneho a reprodukčného zdravia“. Už skôr OSN definovalo „služby reprodukčného zdravia“ tak, že zahŕňajú potraty.

Výbor sa tiež zaoberal tým, čo sa v súčasnosti bežne rozumie pod pojmom „sexting“, pri ktorom ľudia, vrátane detí, posielajú cez internet sexuálne explicitné obrázky priateľom a dokonca aj neznámym. Sexting, ak ho robia deti, môže byť nelegálny a Výbor chce, aby bol legálnym. Výbor hovorí: „Je potrebné vytvoriť kanály, priateľské deťom, ktoré umožnia deťom vyhľadať radu a pomoc, týkajúce sa sexuálne explicitného obsahu, ktorý samé vytvoria.“

Výbor pre práva detí je výborom „expertov“, menovaných členskými krajinami OSN, ktorí majú tvoriť signatárskym krajinám odporúčania pre implementáciu predmetnej zmluvy, v tomto prípade Dohovoru o právach dieťaťa. Konzervatívci, zvlášť v Spojených štátoch, boli voči tejto zmluve z mnohých dôvodov kritickí – napríklad aj z dôvodu, že táto zmluva pristupuje k deťom, ako nositeľom práv úplne oddelených od svojich rodičov.

Spojené štáty patria k niekoľko málo štátom, ktoré Dohovor o právach dieťaťa nikdy neratifikovali.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/un-committee-calls-for-internet-channels-for-child-sexting/

Austin Ruse píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Austin Ruse writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission