Viceprezidentka Harrisová sa vo svojej reči v OSN vyhla kontroverziám, ale USA za scénou presadzujú potraty

píšu Lisa Correnti a Stefano Gennarini, J.D. | 19. marec 2021

NEW YORK, 19. marec 2021 (C-Fam) Viceprezidentka Kamala Harrisová sa vo svojom debute v OSN vyhla témam potratov a práv LGBT, hoci tieto horúce témy boli v minulotýždňových vyjednávaniach pre diplomatov USA prioritou.

Harrisová predniesla v Komisii OSN pre status žien, na výročnej konferencii OSN o ženách, národný príspevok USA. Vyhla sa zmienkam o otázke potratov a sexuálnych práv, ktoré sa na zasadnutiach komisie pravidelne otvárajú, a ktoré USA na práve prebiehajúcich rokovaniach komisie aktívne presadzujú. Harrisovej príspevok sa zameral na prepojenie demokracie a ženských záležitostí.

„Status žien je statusom demokracie,“ povedala Harrisová vo svojom vopred nahranom príspevku.

„Ak demokracia funguje, chráni ľudské práva, podporuje ľudskú dôstojnosť a zachováva vládu práva. Je prostriedkom k nastoleniu mieru a zdieľanej prosperity. Zaisťuje, že každý občan – bez ohľadu na pohlavie – má rovný hlas,“ zdôraznila, opakujúc známe a nekontroverzné témy, používané ministerstvom zahraničných vecí USA.

Za scénou však USA agresívne pretláčajú pro-potratovú agendu súčasnej administratívy do dohôd komisie, známych ako „dohodnuté závery“. Tie majú byť prijaté budúci týždeň.

Delegáti, blízki rokovaniam, povedali pre Friday Fax, že diplomati USA sa spojili s Európskou Úniou pri presadzovaní nového nejednoznačného termínu „sexuálne a reprodukčné zdravie a práva“ do politík OSN. Termín používajú agentúry OSN na propagáciu potratov, práv LGBT a sexuálnej autonómie detí.

Diplomati USA tiež podporili záväzok zaistiť prístup k „bezpečnému potratu tam, kde sú tieto služby legálne,“ ktorý do dohody navrhla delegácia EÚ. Odstavec s týmto kontroverzným jazykom bol počas Trumpovej administratívy vynechávaný.

Čo sa týka otázok rodiny, delegácia EÚ aj diplomati USA otvorene požadujú, aby vzťahy osôb rovnakého pohlavia získali status rodiny prostredníctvom formulácie „existujú rôzne formy rodiny“. Namietajú ale proti akejkoľvek zmienke, ktorá by naznačovala úlohu matiek a otcov v rodinách ako niečoho pozitívneho. Namiesto toho požadujú nahradiť takýto jazyk s pohlavne neutrálnym termínom „rodičia“.

Diplomati USA tiež podporujú frázu „ženy a dievčatá v celej svojej rozdielnosti“. Fráza, ktorá bola v minulých rokoch odmietnutá je pokusom rozšíriť definíciu „genderu“ používanú v OSN tak, aby zahŕňala transrodové ženy, teda biologických mužov, ktorí sa identifikujú ako ženy.

USA tiež protestujú proti zahrnutiu zmienky o zvrchovaných výsadách a priestore pre národné politiky tvrdiac, v zmysle pozícií USA v minulosti, že akákoľvek takáto zmienka by znamenala znehodnotenie celej dohody o otázkach žien.

Rozhodnutie administratívy, že sa Harrisová zameria na medzinárodnom fóre na demokraciu mohlo byť zamýšľané, ako krok smerujúci k posilneniu jej kredibility z dôvodu nedostatku skúseností na poli zahraničnej politiky. Predtým, ako bola vybraná, ako Bidenova spolukandidátka pracovala ako generálna prokurátorka v Kalifornii a následne po len dvoch rokoch v americkom senáte ohlásila svoju vlastnú prezidentskú kandidatúru.

Harrisová je najvyššie postaveným zástupcom USA, ktorý mal kedy príspevok na konferencii, čo signalizuje dôležitosť, akú Bidenova administratíva prikladá politike OSN. Jej relatívne nekontroverzné poznámky však určite sklamali aktivistov reprodukčných práv, ktorí očakávali ďalší prelomový moment, podobný tomu, keď bývalá prvá dáma Hillary Clintonová na Svetovej konferencii o ženách v Pekingu prehlásila, že „ženské práva sú ľudskými právami a ľudské práva sú ženskými právami“.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/vp-harris-avoids-controversy-in-un-speech-but-behind-the-scenes-u-s-pushes-for-abortion/

Lisa Correnti a Stefano Gennarini píšu pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Lisa Correnti and Stefano Gennarini write for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission