Experti odsudzujú surogátne materstvo ako škodlivé pre deti a vykorisťujúce voči ženám

píše Rebecca Oas, Phd. | 26. marec 2021

Washington, D.C., 26. marec 2021 (C-Fam) Štát New York v tichosti prijal opatrenie, ktoré robí komerčné surogátne materstvo legálnym, čím vyvolal námietky skupín, zasadzujúcich sa o práva žien a proti obchodovaniu s ľuďmi. V rovnakom čase ruský parlament pripravuje obmedzenia svojho prudko sa rozvíjajúceho priemyslu surogátnych materstiev. Na nedávnom webinári, ktorý organizoval C-Fam, experti na medzinárodné implikácie surogátneho materstva vyjadrili obavy o jeho škodlivosti pre ženy a deti a zasadili ho do kontextu medzinárodných štandardov ľudských práv.

Surogátne materstvo je globálnym priemyslom s obratom v miliardách dolárov a hoci len zopár krajín explicitne povoľuje komerčné surogátne materstvo, jeho právny status v ostatných krajinách je rozporuplný, alebo existuje v právnom vákuu.

Podľa výskumníčky a držiteľky štipendia Marie Curie Daniely Bandelliovej, surogátne materstvo dáva dokopy páry a jednotlivcov, ktorí túžia po dieťati, a ktorí sú ochotní zaplatiť zaňho cysokú cenu, a ženy, ktoré potrebujú peniaze. „Je to dosť riskantný podnik,“ povedala Bandelliová – tak pre matku, ktorá podstupuje vyššie riziko tehotenských a pôrodných komplikácií oproti tým, ktoré počnú prirodzenou cestou – ako aj pre dieťa, ktoré je ochudobnené o fyzický kontakt, vrátanie kojenia, „s osobou, ktorú zvyčajne voláme matka.“ Kľúčovou otázkou podľa Bandelliovej je, či „si sú ženy vedomé všetkých rizík, ktorým čelia, keď sa podieľajú na obchode so surogátnym materstvom.“

Jennifer Lahlová, prezidentka Centra pre bioetiku a kultúru je obhajkyňou zákazu surogátneho materstva a tvorkyňou niekoľkých dokumentárnych filmov upozorňujúcich na zneužitia, ku ktorým dochádza v biznise s plodnosťou. Postavila proti sebe pozíciu tých, ktorí – podobne ako ona – veria, že neexistuje spôsob, ako by sa surogátne materstvo dalo vykonávať bezpečne a eticky, a tých, ktorí veria, že je lepšie, aby bolo surogátne materstvo legalizované a regulované.

Lahlová hovorila o škodách, ktoré zažili surogátne matky v Spojených štátoch, vrátane troch úmrtiach v dôsledku komplikácií v procese. „Nikdy nesmieme zabudnúť, že za tým, čo sa javí, ako filozofická konverzácia o tom, ako pomôcť ľuďom vybudovať si rodinu, sú skutočné ľudské bytosti.“

Ak sa takéto tragédie dejú v relatívne bohatých USA, utrpenie náhradných matiek v rozvojovom svete bude ešte znepokojujúcejšie. Emmanuela di Leová, prezidentka nadácie Steadfast, zdokumentovala rastúci priemysel „reprodukcie na prenájom“ v Nigérii. Ženy a dievčatá sú najímané – často tými istými metódami, ktoré sa používajú pri najímaní na prostitúciu – v chudobných dedinách a ubytovávané vo „fabrikách na bábätká“.

Vo všetkých týchto prípadoch má dopyt po surogátnych materstvách pôvod v zahraničí a celá záležitosť sa vybavuje prostredníctvom súkromných surogátnych agentúr. Hoci zopár medzinárodných organizácií sa proti týmto praktikám postavilo, vrátane Európskeho parlamentu, väčšina buď ostala ticho, alebo, ako v prípade rastúceho počtu expertov OSN, zdalo sa, že je za liberálnejší prístup.

Spoločný dokument, ktorý predstavili C-Fam, Steadfast a Bandellinej projekt WoMeGeS poukazuje na to, že akákoľvek obrana surogátneho materstva by znamenala zriedenie práva dieťaťa na to, aby poznalo vlastných rodičov a aby sa tí oňho postarali, ako to je zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa. Riaditeľ pre právne štúdie C-Fam-u Stefano Gennarini argumentuje, že to by porušilo zavedené štandardy pre interpretáciu povinností, súvisiacich s ľudskými právami.

„Ako vie každý právnik zaoberajúci sa ľudskými právami, ľudské práva sa majú vykladať tak široko, ako to je možné, a majú byť obmedzené tak málo, ako to je možné.“

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/experts-condemn-gestational-surrogacy-as-harmful-to-children-exploitative-to-women/

Rebecca Oas, Phd. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Rebecca Oas, Phd. writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission