Bidenova administratíva podporuje svetový plán pre názornú neprirodzenú sexuálnu výchovu

píše Stefano Gennarini, J.D. | 12. marec 2021

NEW YORK, 12. marec 2021 (C-Fam) Vláda USA pod vedením Joea Bidena znovu podporuje „komplexnú sexuálnu výchovu“ v politikách OSN. Tento kontroverzný prístup OSN k sexuálnej výchove zahŕňa výučbu detí na základnej škole, že homosexualita a transgenderizmus sú zdravé a že masturbácia je niečo pozitívne.

Diplomati z USA, podľa ľudí oboznámených so stavom rokovaní, vyjadrili silnú podporu pre „komplexnú sexuálnu výchovu“ v rokovaniach o dohode o ženských otázkach, ktorá má byť prijatá 23. marca Komisiou OSN pre status žien.

Počas Trumpovej administratívy vláda USA stiahla podporu tohto kontroverzného slovného spojenia. Po zmene, ktorá sa udiala len pred niekoľkými týždňami, diplomati z USA teraz nasledujú príklad Európskej Únie a požadujú, aby sa tento termín dostal do textu dohody komisie.

Naliehanie európskych delegátov a Obamovej administratívy na zahrnutie „komplexnej sexuálnej výchovy“ do textu dohôd OSN bolo zodpovedné za neúspech rokovaní o minulých dohodách OSN. Krajiny, ktoré sú v spoločenských otázkach konzervatívnejšie, odmietajú tento termín zo strachu o odsúhlasenie vysoko kontroverzných učebných osnov sexuálnej výchovy, propagovaných medzinárodnými agentúrami.

Agentúra OSN pre výchovu (UNESCO), spolu s inými agentúrami OSN, vydala v roku 2018 návod pre tvorbu učebných osnov „komplexnej sexuálnej výchovy“, platný pre celý systém Spojených národov. Návod, odsúhlasený UNICEF, UN Women, UNFPA a WHO sa teraz používa v celom systéme OSN a obsahuje vysoko kontroverzný obsah.

Návod agentúry OSN navrhuje učenie detí od piatich rokov, že ľudia preukazujú lásku a pozornosť iným „niekedy prostredníctvom sexuálneho správania“ a že „je rozdiel medzi biologickým pohlavím a genderom.“ Zhruba v rovnakom vekovom rámci návod navrhuje povzbudiť deti k identifikácii „dôveryhodných dospelých“, iných ako vlastní rodičia, ktorí by „im pomohli pochopiť seba, svoje pocity a svoje telá.“

Návod agresívne presadzuje akceptáciu homosexuality a transgenderizmu už od mladého veku, vrátane vyučovania päťročných detí, že ich gender nemusí nevyhnutne korešpondovať s ich biologickým pohlavím a že „existuje veľa druhov rodín.“

Agentúry OSN dokonca odporúčajú hovoriť deväťročným deťom, že masturbácia je normálna a „nespôsobuje fyzické ani emocionálne ublíženie, ale je treba ju robiť v súkromí.“

Podľa učebných osnov majú byť dospievajúci už od dvanástich rokov učení o tom, ako sa dostať k antikoncepcii, potratom a službám reprodukčného zdravia „bez významných prekážok, bez ohľadu na schopnosti, rodinný stav, pohlavie, genderovú identitu alebo sexuálnu orientáciu.“ Návod OSN sa nezmieňuje o úlohe rodičovského dohľadu alebo angažovania sa v týchto rozhodnutiach.

Návod organizácií v systéme OSN tiež zastáva pozíciu, že dospievajúci sa majú učiť, že „každý, vrátane ľudí žijúcich s HIV, má právo iným vyjadriť sexuálne pocity a lásku“ a zároveň, že od jednotlivcov, ktorí boli pozitívne testovaní na HIV/AIDS, sa „nemá požadovať, aby zverejnili, že sú pozitívni.“

Návod OSN odporúča, aby bola komplexná sexuálna výchova na školách povinná napriek tomu, že dôkazy o jej účinnosti sú zmiešané.

Kapitola návodu o chybách v údajoch a jeho limitách varuje, že menej ako polovica programov sexuálnej výchovy ukazuje pozitívne výsledky v odložení prvých sexuálnych skúseností, vernosti a správnom použití kondómov a že žiadna zo štúdií „neskúmala programy pre gejov, lesbičky a iných mladých ľudí, ktorí majú sexuálne vzťahy s osobami rovnakého pohlavia.“

Pre implementáciu návodu odporúčajú predstavitelia UNESCO ešte progresívnejšie učebné osnovy, pripravené svetovými potratovými skupinami Population Council a International Planned Parenthood Federation.

Pri implementácii na národnej úrovni majú učebné osnovy „komplexnej sexuálnej výchovy“ niekedy iné názvy, ako napríklad výchova k rodinnému zdraviu, výchova v životných zručnostiach alebo výchova k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/biden-administration-supports-global-plan-for-graphic-unnatural-sex-ed/

Stefano Gennarini, J.D. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Stefano Gennarini, J.D. writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission