Vyjadrenie ku krokom ombudsmanky aj k programovému vyhláseniu vlády

Ad ombudsmanka, MZ SR a potraty

Predseda Asociácie za život a rodinu bol v týchto dňoch požiadaný o vyjadrenia k aktivitám p. ombudsmnaky ohľadom zabezpečenia dostupnosti potratov počas koronakrízy. Samozrejme, potrat nie je život zachraňujúci zákrok, práve naopak – jeden život ničí a druhý ohrozuje. V súčasnej situácii si všetci uvedomujeme hodnotu života a snažíme sa ho chrániť. A keďže vždy existuje lepšie riešenie ako potrat, apelujeme na všetkých predstaviteľov (aj jednotlivcov), aby tieto lepšie riešenia aktívne a angažovane ponúkali tehotným mamičkám zvažujúcim potrat.

 

Ad programové vyhlásenie vlády 

K programovému vyhláseniu vlády sa T. Kováčik vyjadril v relácii Rádia Lumen s názvom Zaostrené z 27.4.2020 (od cca 35. minúty)

– PVV je ambiciózne a preto musíme politikov povzbudzovať, aby čím skôr chránili život a pomáhali rodine

– tešíme sa, že sa v PVV po prvý krát spomínajú nenarodené deti

– tešíme sa, že obsahuje množstvo pro-rodinných opatrení

– potrebujeme používať pravdivé slová – nie zľahčujúco interrupcia, ido o zabitie dieťaťa. Pravdivý je aj pojem tehotná mamička, či namiesto budúca babička jednoducho babička

– život každého človeka je darom od Boha, a preto sa musíme snažiť dôjsť k úplnej ochrane každého človeka. Prvým krokom je zrušenie potratov „bez udania dôvodu“. 

– našim cieľom však nie je len úprava potratového zákona, ale stav, kedy všetci budeme potrat vnímať ako neprijateľné riešenie. Aby nebol akýmisi zadnými vrátkami.

– verím, že sa dopracujeme aj k informačným kampaniam, ktoré budú tehotným mamám (často pod tlakom ekonomickým či partnerským) ponúkať lepšie riešenia ako je potrat. 

Pár otázok pre ministrov na BHD

T. Kováčik dostal aj pozvanie v rámci Bratislavských hanusových dní položiť niekoľko otázok v diskusii s novými ministrami. Spýtal sa ministra rodiny p. Krajniaka kedy plánuje realizovať pro-rodinné opatrenia, či nezmení pomenovanie materskej a rodičovskej „dovolenky“ na starostlivosť (ony by mamičky tú 24/7 starostlivosť o dieťa isto neporovnávali s dovolenkou pri mori 🙂 a či by zvážil realizáciu pro-rodinných kampaní (ktoré by napríklad na začiatok šírili informácie o tom, ako štát rodinu a prijímanie detí podporuje).

Ministra financií p. Hegera sa spýtal, či by nezvážil návrat online hazardu do rúk štátu a tiež na zrušenie účelovo vytvoreného a potenciálne korupčného Úrad pre reguláciu hazardných hier. Odpovede si môžete pozrieť v tomto videu: