TS: Aktivisti žiadajú ministerku zdravotníctva o zavedenie informačných materiálov v gynekologických ambulanciách a oddeleniach

Bratislava 10.12.2019
Panuje celospoločenská zhoda o negatívnosti potratov, aktivisti žiadajú ministerku zdravotníctva o zavedenie informačných materiálov v gynekologických ambulanciách a na oddeleniach

Bezprostredne po 3. Národnom pochode za život s účasťou 50 000 občanov sme ako zástupcovia viacerých organizácií požiadali premiéra Pellegriniho, aby sa ako najvyšší predstaviteľ výkonnej moci v SR účinne zasadil o dodržiavanie platnej povinnosti lekárov informovať matku pred potratom o jeho rizikách pre jej zdravie i psychiku, o alternatívach, ktoré sú pre matku k dispozícii, ako aj o organizáciách pomáhajúcich matkám v núdzi,“ povedala Martina Bednáriková, koordinátorka 40 dní za život.

Za účelom zabezpečenia informovanosti matiek pred potratom sme požiadali premiéra, aby v spolupráci s ministerkou zdravotníctva zabezpečil do všetkých gynekologických ambulancií – štátnych i neštátnych – a na všetky gynekologické oddelenia nemocníc trvalú prítomnosť informačných letákov a plagátov, ktoré budú obsahovať informácie, na ktoré má matka zo zákona právo,“ dodal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.

Ako angažovaní aktivisti sme tiež požiadali premiéra o stretnutie k tejto závažnej problematike. Je nám ľúto, že si na nás nenašiel čas, naša žiadosť bola podľa odpovede z kancelárie premiéra posunutá na Ministerstvo zdravotníctva SR,“ dodal Anton Chromík z Aliancie za rodinu.

Aktivisti žiadajú ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú o kladné vyriešenie ich žiadosti o zavedenie informačných materiálov v gynekologických ambulanciách a na oddeleniach v podobe letákov a plagátov obsahujúcich informácie, na ktoré má matka pred potratom právo.

Vždy nám záležalo a bude záležať na ochrane všetkých mamičiek a ich detí, aj cez zlepšenie informovanosti pred potratom. Ako sa ukázalo aj v nedávnej parlamentnej diskusii o návrhu zákona, ktorý nijako neobmedzoval potraty, ale mal len zlepšiť informovanosť matiek pred týmto zákrokom, táto téma je žiaľ často opradená mýtami, hoaxami a diskusia o nej je sprevádzaná agresivitou zo strany obhajcov súčasného viac ako 30-ročného komunistického zákona. Aj preto sme premiéra aj ministerku Kalavskú požiadali o možnosť participovať na obsahu spomínaných materiálov,“ dodal Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Na Slovensku bolo za 60 rokov existencie potratového zákona potratených takmer 1.5 milióna detí. Naša právna úprava je jednou z najliberálnejších v Európe, pričom náš 30 rokov starý zákon nereflektuje súčasné vedecké poznanie. Jedným z mála zlepšení, ktoré sa podarilo dosiahnuť v roku 2009, bolo zavedenie informovaného súhlasu mamičiek, avšak podľa našich informácií toto sa často realizuje len formálne,“ povedal Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Žijeme v 21. storočí, vždy existuje lepšie riešenie ako potrat. Ak chceme byť zodpovednou a vyspelou spoločnosťou, musíme zlepšiť informovanie matiek pred tak závažným krokom akým je umelý potrat. Dúfame, že ministerka Kalavská zabezpečí lepšiu informovanosť nami navrhovanou formou letákov a plagátov,“ uzavrel Kováčik.

 

 

O našej aktivite informovalo napr. Rádio Lumen: AKTIVISTI CHCÚ LETÁKY V GYNEKOLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH; 10. December 2019 17:30

Kristína Hatarová, moderátorka: „Prolife organizácie žiadajú ministerku zdravotníctva o zavedenie informačných letákov v gynekologických ambulanciách. Aktivisti chcú aj takýmto spôsobom poskytovať informácie, na ktoré má matka zo zákona právo. Ministerstvo zdravotníctva na výzvu reagovalo, že ak sa žena rozhodne pre ukončenie tehotenstva a spĺňa zákonom stanovené podmienky, gynekológ jej vysvetlí celý postup a poučí ju o možných rizikách. Ženy zároveň nájdu odpovede na otázky u svojich ošetrujúcich lekárov odborníkov. Pokračuje redaktor Pavol Hudák.“

Pavol Hudák, redaktor: „Predseda Asociácie za život a rodinu Tomáš Kováčik hovorí, že po Národnom pochode za život požiadali prolife organizácie premiéra, aby sa zasadil za dodržiavanie informovať matku pred potratom o rizikách a aby bola zabezpečená informovanosť o alternatívach a rovnako, aby matka bola informovaná aj o organizáciách, ktoré jej môžu pomôcť. Z Úradu predsedu vlády ich odkázali na ministerstvo zdravotníctva.“

Tomáš Kováčik, predseda Asociácie za život a rodinu: „Obraciame sa teda na ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby zabezpečila do všetkých gynekologických ambulancií štátnych aj neštátnych a na všetkých gynekologických oddeleniach nemocníc trvalú prítomnosť informačných letákov a plagátov.“

Pavol Hudák: „Rezort zdravotníctva v písomnej reakcii tvrdí, že interrupcia sa vykonáva za splnenia exaktne stanovených podmienok. Podľa rezortu žene, ktorá požiada o takýto zákrok a spĺňa zákonné podmienky, vysvetlí gynekológ celý postup a poučí ju o rizikách. Tomáš Kováčik tvrdí, že tieto poučenia sú často formálne.“

Tomáš Kováčik: „Chceme, aby tá matka jednoducho dostala tú pomocnú ruku podanú a aby sa dozvedela o tom, že sú tu nejaké organizácie, ktoré jej vedia pomôcť, alebo hľadať nejaké lepšie riešenie, ako je potrat.“

Pavol Hudák: „Ministerstvo zdravotníctva tiež tvrdí, že žena svojím podpisom potvrdí, že bola oboznámená so všetkými rizikami vyplývajúcimi z interrupcie. Pučenie, ktoré má žena dostať, sa nachádza vo vyhláške 417 z roku 2009. Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu ale hovorí, že prolife organizácie sú presvedčené, že ženy treba informovať lepšie.“

Tomáš Kováčik: „Keďže vždy existuje lepšie riešenie ako potrat a chceme byť zodpovednou a vyspelou spoločnosťou, musíme zlepšiť informovanie mamičiek pred tak závažným krokom, akým je umelý potrat.

Pavol Hudák: „Na Slovensku bolo za šesťdesiat rokov existencie potratového zákona potratených takmer jeden a pol milióna detí.“