Premiér posunul našu žiadosť na ministerku zdravotníctva

Spolu s ďalšími organizáciami sme požiadali premiéra P. Pellegriniho, aby zabezečil dodržiavanie informačnej povinnosti pre matky pred potratom, a to aj tým, že v ambulanciách gynekológov a na gynekologických oddeleniach nemocníc budú letáky a plagáty, ktoré

  • budú varovať mamy pred zdravotnými a psychickými rizikami potratu,
  • budú ponúkať lepšie – alternatívne riešenia ako je potrat,
  • budú informovať matky o organizáciách, ktoré im ponúkaju pomoc

Z kancelárie premiéra nám prišla odpoveď, že podnet presúvajú na ministerstvo zdravotníctva. Žiaľ, napriek tomu, že sme tento list poslali na vedomie aj na ministerstvo zdravotníctva už predtým, dodnes neprišla pozitívna odpoveď.

Nevzdávame sa, bojujeme za tých najmenších z nás aj naďalej.

Tomáš Kováčik

 

Znenie nášho listu:

Ing. Peter Pellegrini
premiér SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Vážený pán premiér SR, Peter Pellegrini,

22. septembra 2019 sa v Bratislave konal v poradí už tretí Národný pochod za život s účasťou viac ako 50 000 ľudí. Spolu s predchádzajúcimi pochodmi v Bratislave (2015) a v Košiciach (2013) sa tak zaradil k najväčším verejným zhromaždeniam od nežnej revolúcie. Ich hlavných iniciátorom bola Konferencia biskupov Slovenska, partnermi sú desiatky organizácií a celkovo sa pochodov za život zúčastnili státisíce ľudí, ktorí prišli z celého Slovenska žiadať ochranu nenarodených detí a ich matiek.

Na Slovensku bolo za existenciu potratového zákona umelým potratom zabitých takmer 1.5 milióna nenarodených detí. Naša právna úprava je jednou z najliberálnejších v Európe, nereflektuje súčasné vedecké poznanie a ročne nás pripravuje o tisíce detí. Jedným z mála zlepšení, ktoré sa podarilo dosiahnuť v roku 2009, je zavedenie informovaného súhlasu matiek pred potratom, avšak podľa našich informácií sa informovanie matiek nerealizuje.

Tretí Národný pochod za život má dva hlavné ciele:
– vytvorenie účinnej siete pomoci a informačného systému, aby sa pomoc a podpora dostala každej tehotnej matke v núdzi, a to v spolupráci neziskových organizácií, miestnych a regionálnych samospráv, súkromných firiem a štátu,
– zmena zákona, ktorá ochráni deti a ich matky potratom bez udania dôvodu.

Uvedomujeme si, že k týmto cieľom vedú rôzne cesty a jednotlivé konkrétne kroky. V tomto momente si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa ako najvyšší predstaviteľ výkonnej moci našej krajiny účinne zasadili o dodržiavanie povinnosti lekárov informovať matku pred potratom o jeho rizikách pre jej zdravie i psychiku, o alternatívach, ktoré sú pre matku k dispozícii, ako aj o organizáciách pomáhajúcich matkám v núdzi. Pre tento účel si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v spolupráci s ministerkou zdravotníctva SR zabezpečili do všetkých gynekologických ambulancií (štátnych i neštátnych) a na všetky gynekologické oddelenia nemocníc trvalú prítomnosť informačných letákov a plagátov, ktoré budú obsahovať vyššie uvedené informácie, na ktoré má matka zo zákona právo. Dovoľujeme si Vás ako aktivisti taktiež požiadať o stretnutie k tejto veci a o možnosť participovať na obsahu týchto materiálov.

Za skorú odpoveď na našu žiadosť vopred ďakujeme.

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu 
Martina Bednáriková, 40 dní za život
Juraj Šust, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Anton Chromík, Aliancia za rodinu

 

Odpoveď z kancelárie premiéra: